Najniža osnovica doprinosa za socijalno osiguranje od 1.5.2015. do objavljivanja novih podataka iznosi 20.109 dinara.