Isplata zaostalih zarada nakon 01.03.2014. godine

od strane | mar 5, 2014 | Radni odnosi | 0 Komentara

Наводимо став Пореске управе објављен на њиховом веб сајту, у вези са исплатом заосталих зарада након 01. марта 2014. године.

Како од 01.03.2014. године исплатити приходе исказане на збирним пореским пријавама за порез и доприносе по одбитку, које су поднете Пореској управи пре 01.03.2014. године, у случају када нето приход и/или обрачунати порез по тим пријавама нису исплаћени?

Будући да је за све исплате нето прихода на које се плаћају порези по одбитку, као и за плаћање пореза по одбитку од 1. марта ове године неопходно у налог за плаћање уписати број одобрења за плаћање (у даљем тексту: БОП) без којег банка неће извршити налог за плаћање, поставља се питање како по збирним пореским пријавама поднетим закључно са 28. 2. 2014. године извршити плаћање.

У овом случају потребно је да подносилац збирне пријаве поднесе захтев месно надлежној организационој јединици Пореске управе да му изда потврду да приходе појединцима и/или обавезе за порез по одбитку плати коришћењем шифара плаћања за које се не захтева уписивање БОП-а. У захтеву наводи бар код под којим су збирне пријаве заведене у Пореској управи и прилаже изјаву да по овим пријавама није исплатио нето приход, односно порез по одбитку.

Пореска управа о утврђеном чињеничном стању сачињава записник о канцеларијској контроли и ако чињенице потврђују наводе из захтева издаје потврду да се по конкретним пријавама може платити нето приход, односно порез по одбитку коришћењем шифара плаћања које не захтевају БОП.

Плаћање пореза по одбитку по збирним пријавама не може се вршити на јединствен уплатни рачун за порезе по одбитку, већ непосредно на одговарајуће појединачне уплатне рачуне јавних прихода.

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *