Isplata neto prihoda pre datuma isplate koji je naveden u PPP PD prijavi

od strane | mar 5, 2014 | Radni odnosi | 0 Komentara

Navodimo stav Poreske uprave objavljen na njihovom web site-u, u vezi sa isplatama neto prihoda pre datuma isplate koji je naveden u PPP PD prijavi.

 

Да ли постоје и које су последице исплате само нето прихода пре датума плаћања наведеног у ППП ПД?

Да. Исплатом само нето прихода примаоцима прихода пре датума плаћања наведеног у ППП ПД настаје пореска обавеза за порезе по одбитку. Исплатилац прихода у обавези је да поднесе измењену ППП ПД у којој у поље 1.3 – датум настанка пореске обавезе уписује дан исплате нето прихода и у којој обрачунава камату од дана настанка пореске обавезе (дан исплате нето прихода) до датума плаћања који наводи у измењеној пријави.

Наиме, чланом 65. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да порез по одбитку доспева за плаћање на дан који је у појединачној пореској пријави наведен као датум плаћања ако је тај дан ранији од рока прописаног законом. Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање прописују да обавеза за порез по одбитку (и доприносе) доспева на дан плаћања прихода од којих се ове обавезе одбијају.

Дакле, пре датума плаћања без последица се могу платити истовремено обавезе и нето приход или прво обавезе а затим нето приход. Било која ранија исплата нето прихода без припадајућих обавеза повлачи са собом плаћање камате за припадајуће обавезе и то од датума плаћања нето прихода до датума плаћања обавеза.

С друге стране, ако се обавеза не плати до датума плаћања наведеног у ППП ПД, камата почиње да се обрачунава дан после датума плаћања независно од исплате нето прихода.

 

Više pitanja i odgovora možete pogledati na sajtu Poreske uprave, klikom na sledeći link:

http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/odgovori-na-pitanja.html 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *