Pogledajte i Elektronska predaja finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Puno zakonskih izmena u oblasti računovodstva koje su donete tokom godine primenjuju se prvi put na sastavljanje i predaju finansijskih izveštaja (bilansa) za 2014. godinu.

Pre svega, rok za predaju konačnih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre produžen je na 30. juni 2015. godine. Podsećamo da je rok za predaju poreske prijave poreza na dobit prošle godine pomeren na isti datum, tako da su ova dva roka time usklađena. Rok za predaju poreske prijave na porez od samostalne delatnosti koji se utvrđuje samooporezivanjem je ostao 15. mart 2015. godine.

Do sada su se bilansi predavali Agenciji za privredne registre do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu. Sad je po prvi put rok za predaju završnog računa značajno duži. Međutim, zakonom je uvedena nova kategorija a to su finansijski izveštaji za statističke potrebe. Rok za njihovu predaju je „stari rok“ 28.02.2015. godine.

Dakle, privredna društva i preduzetnici predavaće do 28.02.2015. godine statističke, a da 30.06.2015. redovne (konačne) finansijske izveštaje.

Izuzetno, za predaju finansijskih izvestaja za statisticke potrebe za 2014. godinu, Ministarstvo finansija je 04.02.2015. godine izdalo preporuku Agenciji za privredne registre da rok produzi na 31.03.2015. godine. Procitajte Saopstenje APR-a ovde.

Još jedna od novina je način predaje.

Mikro pravna lica i preduzetnici mogu i dalje predavati bilanse u papirnoj formi, a uz primenu aplikacije Agencije za privredne registre, dok mala, srednja i velika preduzeća moraju da predaju finansijske izveštaje u elektronskoj formi potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (direktora).

Pročitajte više o kriterijumima za određivanje veličine preduzeća ovde

Ministarstvo finansija nedavno je objavilo mišljenje kao odgovor na brojna pitanja o tome ko može potpisati elektronski bilanse – da li to može isključivo zakonski zastupnik (direktor) ili je moguće ovlastiti osobu koja će svojim elektronskim potpisom overiti bilanse (recimo knjigovođu, koji Vam već uz slično ovlašćenje potpisuje i predaje poreske prijave). S obzirom da Zakon o računovodstvu pominje isključivo direktora kao osobu koja potpisuje završni račun, i ne ostavlja mogućnost davanja punomoćja za potpisivanje, Ministarstvo je izdalo mišljenje da bilanse mora potpisati isključivo zakonski zastupnik svojim elektronskim potpisom. Ne postoji mogućnost da pravno lice opunomoći treće lice, recimo knjigovođu, da za njih potpiše i preda bilanse (kao što je to slučaj sa poreskim prijavama).

Zbog toga je neophodno da svi zakonski zastupnici koji to već nisu uradili, obezbede elektronski potpis, kako bi bili u mogućnosti da do 28. februara 2015. godine ispune obavezu predaje statističkih bilansa.

Firme na čijem čelu se nalaze stranci imale su poseban problem. Naime, da bi dobio elektonski sertifikat, stranac je morao da prijavi boravak u Republici Srbiji i dobije privremeni JMBG (posedovanje JMBG je preduslov za izdavanje elektronskog sertifikata). Druga opcija koju su imale firme u ovom slučaju jeste da imenuju drugog zakonskog zastupnika – državljana Srbije, koji samim tim poseduje JMBG i koji će svojim elektronski potpisom overiti završni račun. Međutim, početkom marta 2015. godine donet je novi Pravilnik kojim se uređuju tehnički uslovi za izdavanje sertifikata i kojim je omogućeno strancima da ihoduju sertifikat bez posedovanja JMBG. Time je i ovaj problem rešen.