Zatezna kamata u dužničko-poverilačkim odnosima

od strane | dec 4, 2014 | Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo, Trgovina | 2 Komentari

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, svaki poverilac ima pravo na naplatu zatezne kamate od dužnika koji kasni sa isplatom svoje novčane obaveze. Ova naknada štete poveriocu zbog kašnjenja u izmirenju obaveze dužnika naziva se zatezna kamata. Kamata pripada poveriocu bez obzira na to da li je on pretrpeo stvarnu štetu ili ne i da li je obračun zatezne kamate predviđen ugovorom.

Kamata se obračunava od dana dospeća obaveze dužnika.

Visina zatezne kamate propisana je posebnim zakonom – Zakonom o visine stope zatezne kamate. Prema trenutno važećem Zakonu, stopa zatezne kamate, na iznos duga koji glasi na dinare, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena.

Zatezna kamata nije predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost. PDV se obračunava na promet dobara i usluga, a zatezna kamata predstavlja naknadu štete poveriocu zbog kašnjenja plaćanja dužnika, a ne izvršeni promet. S obzirom na to podaci o obračunatoj zateznoj kamati ne unose se ni u PPPDV prijavu.

2 Komentari

 1. Jovan
 2. BILJA

  Da li poverilac moze dostaviti obracun zatezne kamate duzniku za kasnjenje u placanju racuna za 2017 godinu -racuni su izmireni sukcesivno tokom 2017 godine uz kasnjenje
  -dostaviti obracun kamate u 2019 godini za 2017 godinu
  2017 posedujemo dostavljen ios poverioca bez obracunate kamate
  da li treba prihvatiti obracun poverioca danas 2019 za obracun kamate za 2017 godinu
  napominjemo racuni su izmireni tokom 2017 godine a poverioc se setio da 2019 godine obracuna kamatu

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *