Datum prestanka PDV aktivnosti

od strane | jan 8, 2013 | PDV, Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo | 0 Komentara

Zahtev za brisanje iz sistema PDV, obveznik koji je ispunio uslove za brisanje, podnosi na obrascu ZBPDV. Na ovom obrascu potrebno je uneti i datum prestanka obavljanja PDV aktivnosti. Takođe, zahtev treba predati u toku meseca u kome je prestala PDV aktivnost.

Ovaj datum poreska uprava navešće u rešenju kao datum brisanja iz PDV evidencije i od tog datuma obveznik prestaje da obračunava PDV na svojim računima i da ispunjava druge obaveze koje je imao kao obveznik PDV. Postavlja se pitanje koji je to dan?

O datumu prestanka PDV aktivnosti odlučuje sam obveznik.

Ukoliko želi da od 01. januara 2013. godine više ne bude obveznik PDV, a tokom 2012. godine ostvario je promet manji od 8.000.000,00 dinara, obveznik može kao datum prestanka obavljanja PDV aktivnosti da navede 01.01.2013. god.

Obveznik koji podnosi zahtev za brisanje iz sistema PDV-a dužan je da na dan prestanka PDV aktivnosti izvrši:

1. popis dobara, uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, date avanse po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa zakonom i iste unede u popisnu listu;

2. izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za objekte, opremu i ulaganja u objekte i opremu u skladu sa zakonom;

3. utvrdi iznos prethodnog poreza za dobra i avanse.

 

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza i iznos prethodnog poreza iz tačke 2. iskazuje se kao dugovni porez, a popisnu listu i poresku prijavu obveznik prilaže uz zahtev za brisanje iz PDV evidencije.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *