Zatvaranje avansnih računa izdatih pre 01.10.2012. god

od strane | nov 3, 2012 | PDV | 0 Komentara

U avansnim računima koji su bili izdati pre 01.10.2012. godine odnosno pre fiskalne reforme, primenjivala se opšta poreska stopa od 18%. Ukoliko se konačni račun povezan sa ovim avansnim računima izdaje nakon 01.10.2012. godine, na osnovicu se primenjuje nova opšta poreska stopa od 20%.

Koja poreska stopa će biti primenjena zavisi od datuma prometa. Na ukupan iznos računa u konačnom računu primenjuje poreska stopa od 20%, jer datum izdavanja konačnog računa odgovara datumu prometa. Ova stopa, dakle, sada se obračunava i na deo ukupnog iznosa iz konačnog računa plaćen putem avansa.

To znači da će se u konačnom računu kao iznos koji preostaje za naplatu pojaviti zbir:

1. razlike između ukupnog iznosa bez PDV-a iz konačnog računa i iznosa bez PDV-a iz avansnog računa, i

2. razlike između ukupnog iznosa PDV-a iz konačnog računa i PDV-a sadržanog u avansnom računu.

Na taj način, u razlici koja preostaje za naplatu javiće se i razlika PDV-a koja je nastala promenom poreske stope. Tako na primer, ukoliko je izvršena 100% avansna uplata, u konačnom računu javiće se razlika između PDV-a obračunatog primenom stope od 20% i 18% na osnovicu.

Primer:

Izdat je avansni račun za iznos uplaćen 15.09.2012. od 118 dinara, od toga 18 dinara PDV-a (18% na 100 dinara).

05.10.2012. izdat je konačni račun na iznos od 240 dinara, od toga 40 dinara PDV-a (20% na 200 dinara, dakle na ukupan iznos koji sadrži i iznos avansa). Razlika preostala za naplatu iznosi: (200 – 100) + (40 – 18) dinara

Dakle, ponavljamo, stopa od 20% primenjuje se na ukupan iznos osnovice u konačnom računu, pa se razlika od 2 procentna poena po osnovu promene stope PDV-a tako obračunava i na iznos uplaćenog avansa.

Napominjemo da se ovaj princip ne odnosi na privremene situacije u građevinarstvu s obzirom na to da se radi o delimično izvršenom prometu a ne o avansu. Datum overe situacije od strane nadzora (ukoliko propisi o planiranju i izgradnji nalažu ovu obavezu) uzima se kao datum prometa i na ovaj promet primenjuje se stopa PDV-a koja je važila na dan prometa. Dakle, ako je privremena situacija overena pre 1. oktobra u njoj se obračunava stopa od 18%, bez obzira na to što će konačna situacija biti izdata nakon 1. oktobra. U konačnoj situaciji, stopa od 20% primeniće se samo na iznos razlike između konačne i svih prethodnih privremenih situacija, s obzirom na to da se u situacijama iznosi prikazuju kumulativno.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *