Izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ukinut je određeni broj lokalnih komunalnih taksi, definisani su najviši mogući iznosi a preduzetnici i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod manji od 50.000.000,00 dinara oslobođeni su plaćanja određenog broja taksi. Ove izmene stupile su na snagu 01.10.2012. godine.

Izmenama Zakona predviđeno je ukidanje obaveze plaćanja lokalne komunale takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, takozvane firmarine i to za preduzetnike i mala pravna lica (svrstana tako prema kriterijumima koje definiše Zakonu o računovodstvu i reviziji) koja imaju godišnji prihod do 50.000.000,00 dinara.

Srednja pravna lica i preduzetnici i mala pravna lica sa godišnjim prometom preko definisanog iznosa plaćaju firmarinu u godišnjoj vrednosti od najviše dve prosečne zarade po zaposlenom.

Velika pravna lica od 01.01.2013. godine plaćaće firmarinu u godišnjem iznosu od najviše tri prosečne zarade po zaposlenom.

Referentna je prosečna zarada na teritoriji jedinice lokalne samouprave za period januar-avgust iz godine koja prethodi godini obračuna.

Određene delatnosti, kao što su bankarstvo, osiguranje, proizvodnja i trgovina naftom i njenim derivatima, duvanskim proizvodima, telekomunikacije, elektroprivreda, kazina itd. izuzeti su od ovih ograničenja. Za njih je gornja granica za plaćanje firmarine postavljena na nivou od deset prosečnih zarada po zaposlenom.