Vlada RS objavila tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

od strane | okt 10, 2019 | Porez na dohodak, Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo | 6 Komentari

Vlada RS objavila je na svojoj internet stranici tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građama kao i Obrazloženje.

Predloženo je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara mesečno, od 01. februara 2020. godine. Ova promena smanjuje osnovicu poreza na zarade pa i iznos poreza koji plaćaju poslodavci po tom osnovu. Na taj način obezbeđuje se manje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada., navodi se u Obrazloženju.

Nekoliko izmena odnosi se na preduzetnike koji vode poslovne knjige i preduzetnike paušalce.

Kako se navodi u Obrazloženju, izmenjeni su kriterijumi i uslovi za paušalno oporezivanje, a sve u cilju smanjenja neizvesnosti oko visine ukupne poreske obaveze na početku poslovanja i ubrzanja izdavanja poreskih rešenja.

Zakon predviđa i drugačiju polaznu osnovicu kod utvrđivanja poreza:

„Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike za poslednjih 12 meseci (u daljem tekstu: prosečna mesečna zarada), koja se pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini i sa koeficijentom delatnosti, a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini.“

Novina ima i na polju predaje zahteva za paušalno oporezivanje:

„Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.
Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje može da isključivo podnese u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Izuzetno od stava 2. ovog člana, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana registracije, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.“

U tekstu se nalazi „test samostalnosti“ o kojem smo već pisali, kao i predlog izmene oporezivanja preduzetnika koji vode poslovne knjige i preduzetnika paušalaca. Vlada je predvidela da se deo prihoda preduzetnika na koji se primeni „dodatno oporezivanje“ zbog činjenice da preduzetnik nije prošao test samostalnosti, izuzima od plaćanja „redovnog“ poreza na dohodak na stvarni prihod preduzetnika odnosno iz paušalnog prihoda, za paušalce koji ne prođu test.

Vlada i Skupština će odlučivati i o predlozima novih olakšica za zapošljavanje lica koja u 2019. godini nisu bila zaposlena (nezaposleni, svršeni studenti i učenici i preduzetnici koji promene svoj status u zaposlene).

„U cilju podsticanja zapošljavanja, predloženo je i uvođenje novih olakšica za poslodavce – novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost. Podsticaj se ostvaruje u vidu oslobođenja od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u sopstvenim novoosnovanim privrednim društvima. Pored toga,  predložena je olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem. Poslodavac ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica. Takođe, predlaže se uvođenje olakšice, u vidu smanjenja poreske osnovice za novonastanjena lica koja zasnuju radni odnos sa domaćim poslodavcem. Ova mera predstavlja podsticaj za zapošljavanje lica koja su novonastanjeni obveznici na teritoriji Republike Srbije i za kojima, kao licima sa posebnim stručnim znanjima, postoji potreba na domaćem tržištu rada.“

Takođe, izmenama se precizira da poslodavac ima pravo na neoporezivu naknadu troškova prevoza isplaćenu zaposlenima samo ukoliko su troškovi dokumentovani.

6 Komentari

 1. Bosiljka

  Hvala Vam puno, mnogo mi znače Vaša obaveštenja

  Odgovori
  • Dragica

   Više obaveštenja o predloženim mera za zapošljavanje u 2020 godini

   Odgovori
 2. Mira

  Hvala puno!

  Odgovori
 3. Miroslav

  Hvala Vam, izvanredna informacija (posebno za nas paušalce)

  Odgovori
 4. Lazar

  Dobar dan, imao bih pitanje za otvaranje preduzetnika iz radnog odnosa.
  Zbog veće plate koju primam, poslodavac gde sam zaposlen za mene uplaćuje doprinose na osnovicu 341.725,00 dinara.

  Ukoliko bih se registrovao kao preduzetnik iz radnog odnosa, poznato mi je da u tom slučaju ne bih plaćao zdravstveno osiguranje s obzirom da je već isto plaćeno od strane mog poslodavca. Medjutim, molio bih vas da mi pojasnite sledeće iz Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 12:

  „Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom.“

  Da li to znači da ja ne bih bio u obavezi da uplaćujem PIO doprinose kao preduzentnik, s obzirom da moj poslodavac gde sam zaposlen već plaća za mene doprinose na najvišu godišnju osnovicu?

  Hvala unapred.

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *