Obračun poreske amortizacije uređen je Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

Ovim Pravilnikom, pored ostalog predviđeno je da se celokupan saldo grupe, kada su u pitanju grupe II, III, IV i V, priznaje kao rashod amortizacije ukoliko je krajnji saldo grupe nakon obračuna amortizacije manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici Srbiji u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije. Ovaj podatak objavljuje republički organ zadužen za poslove statistike.

Obračun poreske amortizacije za grupe od II do V iskazuje se na obrascu OA. Kada se obrazac popunjavao i predavao u papirnom obliku, obveznici su sami upisivali odgovarajuće vrednosti u predviđene kolone. Nakon izvršenog obračuna, ukoliko bi saldo grupe u koloni 8 bio manji od petostrukog iznosa, ceo saldo bi se dodavao na vrednost amortizacije u koloni 7. Tako bi u koloni 7 bila ukupna vrednost sredstava, a krajnji saldo (neotpisana vrednost grupe) svodio se na nulu.

Međutim, sa uvođenjem elektronskih obrazaca, nastao je problem prilikom popunjavanja OA obrasca u slučaju kada je krajnje stanje neke od amortizacionih grupa od II do V manje od definisane vrednosti. Naime, kada bi obveznici pokušali da iznos neotpisane vrednosti iz kolone 8 unesu u kao trošak amortizacije u kolonu 7 i na taj način svedu saldo grupe na nulu, što je u skladu sa člnaom 7 navedenog Pravilnika, sistem bi javljao grešku i onemogućavao predaju tako popunjenog obrasca.

U Call centru Poreske uprave može se dobiti instrukcija da se u ovakvim slučajevima problem prevazilazi na taj način što se u polje stopa amortizacije unosi procenat 100%, kako bi sistem otpisao celokupnu neotpisanu vrednost grupe.

Podvlačimo da ovaj postupak treba sprovesti samo kada je saldo određene grupe osnovnih sredstava (kolona 8 obrasca OA) koja nosi oznaku od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun poreske amortizacije.