Obrada i dorada robe

od strane | jun 20, 2016 | PDV, Racunovodstvo, Trgovina | 0 Komentara

Nakon nabavke dobara, privredni subjekat je odlučio da izvrši određene operacije nad njima pre daljeg plasiranja na tržište.

Stepen u kome ove operacije menjaju svojstva dobra određuju da li se radi o proizvodnji novog proizvoda (preradi) ili doradi odnosno obradi postojećeg.

Ukoliko se operacijama nad dobrom ne menjaju njegova bitna svojstva te ne dolazi do nastanka novog proizvoda, onda govorimo o obradi, doradi i manipulaciji nad robom. Najčešće operacije obrade i dorade koje se sprovode jesu pakovanje ili prepakivanje, provetravanje, uklanjanje vlage, orošavanje, bojenje, lakiranje, niklovanje, cinkovanje i slično.

Troškovi obrade i dorade uključuju se u nabavnu cenu robe. Obrada se može obaviti u samom privrednom subjektu ili se za ove potrebe može angažovati neko treće lice.

Ukoliko se roba šalje na obradu i doradu nekom drugom subjektu, a ovaj subjekat ispostavlja račun za uslugu dorade sa obračunatim PDV-om, postoji osnov za odbitak poreza iz računa za uslugu dorade, obrade odnosno manipulacije, ukoliko su svi opšti uslovi ispunjeni (postoji ispravan račun sa iskazanim porezom, roba će se plasirati sa obračunatim PDV-om itd.).

Roba na obradi i doradi evidentira se na kontu 135 Roba u obradi, doradi i manipulaciji.

Ukoliko radnje koje se vrše nad dobrom bitno menjaju njena svojstva, u tom slučaju nastaje novi proizvod, a ovaj postupak ne predstavlja obradu i doradu robe već proizvodnju, koji je potrebno evidentirati na adekvatan način, u većini slučajeva u okviru pogonskog knjigovodstva (klasa 9).

Za utvrđivanje da li je rezultat operacija varijetet jednog te istog proizvoda ili se radi o dva različita dobra može poslužiti Carinska tarifa, kao svojevrsan katalog dobara.

Na primer, u tarifi se ne navode kao posebni proizvodi svež krompir upakovan u džak i svež krompir upakovan u manje pakovanje, na primer celofan ili plastičnu kutiju, ali je smrznut krompir naveden kao poseban proizvod (nezavisan tarifni stav sa svojim brojem). Dakle, prepakivanjem krompira iz džakova u plastična pakovanja ne menjaju se njegova bitna svojstva, te govorimo o doradi robe, dok se njegovim smrzavanjem vrši veći stepen prerade i dobija novi proizvod – smrznuti krompir, pa se ovaj postupak računovodstveno evidentira kao proizvodnja.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *