Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljen je spisak obveznika plaćanja naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a na osnovu podataka koje joj je dostavila Uprava carina.

Svi ovi obveznici uvezli su neki od proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, te stoga imaju obaveze prema propisima koji uređuju ovu oblast. Članak sa spiskom proizvoda možete pročitati ovde.

Na sledećem linku nalazi se spisak onih obveznika koji nisu podneli Agenciji odgovarajući izveštaj:

http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx

Rok za dostavljanje izveštaja je 31. mart tekuće za prethodnu godinu!

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

Napominjemo da je Agencija u prethodnom periodu podnela veliki broj prekršajnih prijava protiv pravnih lica koja ne ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa Uredbom o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada i savetujemo svima da se informišu o svojim obavezama koje proizilaze iz pomenute Uredbe te izbegnu visoke kazne (za nepodnošenje godišnjeg izveštaja propisana je kazna u iznosu od 500.000 do 1.000.000 dinara).

Tekst Uredbe možete pročitati na sajtu Agencije:

 http://www.sepa.gov.rs/download/UredbaOproizvodima2014.pdf