Da li smem da vršim plaćanja preko PayPal ili Payoneer platforme?

od strane | feb 10, 2022 | Platni promet, Preduzetnici, Privredna društva | 0 Komentara

Sa sve većom popularnošću platformi za elektronska plaćanja, raste i interesovanje privrede za njihovo korišćenje. U pitanju su platforme kao što su PayPal, Skrill i Payoneer.

Prirodno, postavlja se pitanja da li pravna lica i preduzetnici smeju da vrše plaćanja preko ovih platformi, koje zakon prepoznaje kao institucije elektronskog novca. Ako je odgovor potvrdan – da li postoje neka ograničenja?

Plaćanja u zemlji uređena su Zakonom o platnim uslugama.

Platni promet sa inostranstvom uređen je Zakonom o deviznom poslovanju.

Platni promet u okviru Republike Srbije može pružati institucija elektronskog novca (platforma koja omogućava elektronska plaćanja) koja je registrovana kao pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji i koja za ove poslove poseduje dozvolu Narodne banke Srbije.

Kako nijedna od popularnih platformi nije ispunila ovaj uslov, posredstvom njih ne smete platiti niti naplatiti dobara ili usluga od lica koja su rezidenti Srbije. Drugim rečima, preko PayPal, Skrill, Payoneer i sličnih platformi ne smete da vršite domaći platni promet. 

Unutrašnji platni promet možete vršiti preko institucija elektronskog novca koje se nalaze na listi Narodne banke Srbije, kojoj možete pristupiti ovde –NBS | Registar institucija elektronskog novca

Situacija je drugačiji sa plaćanjima ka inostranstvu.

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, naplata i plaćanja ka inostranim rezidentima su dozvoljena preko stranih institucija platnog novca, ali isključivo po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga.

Lista institucija iz trećih zemalja koje posluju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju nalazi se na sajtu Narodne banke i možete joj pristupiti Lista_IEN_trece_drzave (2).xls (nbs.rs).

U momentu pisanja ovog teksta, na spisaku se nalaze sledeće platforme:

  • Payoneer
  • PayPal
  • Skrill
  • Paysafe
  • Google Payments
  • Payeer

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *