Oslobođenje od PDV u građevinarstvu

Najnovijim izmenama Zakona o PDV koje su stupile na snagu 15. oktobra 2015. godine, na nov način je uređeno pravo na oslobođenje u okviru građevinske industrije, koje bi trebalo da za posledicu ima poboljšanje likvidnosti u ovom sektoru. Pravo na oslobođenje prošireno...