Danas je na sednici Narodne skupštine usvojen set poreskih zakona, među kojima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Najvažnije usvojene izmene, koje će se primenjivati u najvećem broju od 01.januara 2020. godine su:

  • delimično su izmenjeni uslovi za paušalno oporezivanje kao i način obračuna poreske obaveze,
  • rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za postojeće preduzetnike pomera se na 31.oktobar umesto dosadašnjeg 30. novembra,
  • novosnovani preduzetnici zahtev za paušalno oporezivanje mogu da podnesu isključivo preko registracione prijave za registraciju firme koju podnose APR-u,
  • usvojen je test samostalnosti,
  • produžen je rok važenja poreskih olakšica za novozaposlene radnike do kraja 2020. godine, a predviđen je i propisan obrazac zahteva za povraćaj dela poreza i doprinosa,
  • propisane su nove olakšice za tkz kvalifikovane novozaposlene, odnosno lica koja tokom 2019. godine nisu imala status zaposlenih, a koji se zaposle u prva 4 meseca 2020. godine. Poslodavci koji angažuju ova lica oslobođeni su dela poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje,
  • utvrđeno je da je isplata troškova zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla, čime je zakon usklađen sa stavovima Ministarstva finansija koji su zauzeti u Mišljenju koje je izdato početkom 2019. godine,
  • neoporezivi iznos zarade povećan je sa 15.300 na 16.300 dinara,
  • neoporezivi iznos koji se isplaćuje po osnovu stipendije učenicima i studentima povećan je na 30.000 dinara mesečno,
  • uvedena je poreska olakšica na zaradu koja se isplaćuje novonaseljenom obvezniku.

Izmene i dopune biće objavljene u narednom izdanju Službenog glasnika RS.