Nova naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

od strane | dec 13, 2019 | Parafiskalni sistem | 0 Komentara

Obaveza plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koja je ukinuta 01.03.2019. godine ponovo je uvedena donošenjem nove Uredbe 06.decembra 2019. godine.

Osnov za naplatu ove naknade je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, a naknadu naplaćuje lokalna samouprava.

Naknadu plaćaju sve firme koje se nalaze na spisku delatnosti koji je objavljen na samom kraju Uredbe. Delatnosti su razvrstane u grupe prema stepenu zagađenja, a visina naknade je propisana prema veličini firme i grupi u koju se svrstava.

Prema tome, svaka firma može da proveri iznos naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koji će biti dužna da plati, tako što će pronaći svoju delatnost na spiski, proveriti u koju grupu delatnosti spada, a zatim prema veličini pronači iznos naknade.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 500.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 200.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 250.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 100.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 500.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 125.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 50.000 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 5.000,00 dinara.

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika na velika pravna lica, srednja pravna lica, mala i mikro pravna lica u smislu ove uredbe vrši se shodno Zakonu o računovodstvu.

Iznos naknade utvrđuje se za kalendarsku godinu.

Na spisku delatnosti potrebno je da pronađete:

  1. vašu pretežnu delatnost registrovanu kod APR-a, ukoliko od nje zaista ostvarujete najviše prihoda, ili
  2. vašu faktičku pretežnu delatnost (onu od koje ostvarujete najviše prihoda čak iako ona nije registrovana kao vaša pretežna delatnost).

Obveznici ove naknade dužni su da podnesu prijavu lokalnoj samoupravi do 31.jula svake godine. Plaćanje naknade vrši se na osnovu rešenja koje će izdati lokalna samouprava, i to u jednakim mesečnim ratama, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Obrazac prijave još uvek nije propisan.

Ovde možete preuzeti Uredbu sa spiskom delatnosti, pomoću koje možete odrediti u koju grupu obveznika spada vaša firma.

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *