Podsetnik: Da li su Vam opšta akta u skladu sa zakonom

od strane | mar 28, 2013 | Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo, Radni odnosi | 0 Komentara

Podsećamo vas da je potrebno u skladu sa odredbama Zakona o radu, Zakona o privrednim društvima, kao i Zakona o računovodstvu i reviziji da izvršite sledeće obaveze, kako biste izbegli kažnjavanje za prekršaje i privredne prestupe, kao i plaćanje visokih novčanih kazni.

Prema  odredbama člana 3., člana 5., člana 24., člana 33. i  člana 179. tačka 3. Zakona o radu, da bi Ugovor o radu sa zaposlenima bio zaključen u skladu sa Zakonom o radu poslodavac odnosno privredno društvo je dužno da donese Pravilnik o radu, Pravila o disciplini i ponašanju zaposlenih, a ukoliko ima 5 i više zaposlenih i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova.  Ukoliko ne donese navedene opšte akte, prema članu 273. Zakona o radu privredno društvo i odgovorno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom za prekršaj i to privredno društvo novčanom kaznom od 800.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara, a odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 40.000,00 dinara do 50.000,00 dinara.

Do 01.01.2014. godine potrebno je da se privredna društva usklade sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 01.02.2012. godine i da u tom smislu izvrše izmene osnivačkog akta i registraciju izmena osnivačkog akta i prečišćenog teksta osnivačkog akta kod Agencije za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko se ne uskladi sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 01.02.2012. godine ili se ne uskladi u propisanom roku u skaldu sa navedenim zakonom, prema članu 585. Zakona o privrednim društvima, privredno društvo i odgovorno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom za privredni prestup i to privredno društvo novčanom kaznom od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara, a odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 20.000,00 dinara do 200.000,00 dinara.

Prema članu 8. Stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji privredno društvo je u obavezi da organizaciju računovodstva reguliše opštim aktom – Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. Ukoliko ne donese navedeni opšti akti, prema članu 68. Zakona o računovodstvu i reviziji privredno društvo i odgovorno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom za privredni prestup i to privredno društvo novčanom kaznom od 100.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara, a odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 5.000,00 dinara do 150.000,00 dinara.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *