U novom Zakonu o privrednim društvima iz 2011. godine date su definicije povezanih lica.

Zakon razlikuje povezana lica u odnosu na činjenicu da li se radi o fizičkom ili pravnom licu.

Povezana lica u odnosu na određeno fizičko lice su:

– njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica,

– njegov uslovjlac ili usvojenik, kao i potpmci usvojenika,

– druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezana lica u odnosu na određeno pravno lice su:

– pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično,

– pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo),

– pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica,

– lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično,

– lice koje je kontrolni član tog pravnog lica,

– lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Svojstvo povezanih lica utiče na obavezu firme da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. Informišite se o tome kod Vašeg knjigovođe.

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]