Poreska uprava Republike Srbije objavila je juče na svojoj internet stranici opširno Uputstvo za primenu testa samostalnosti.

Uputstvo, pisano na 90 strana, treba da pojasni na koji način će poreski inspektori ceniti ispunjenost uslova testa.

Tekst sadrži pojašnjenja primene testa kod preduzetnika, koji prima naknadu za rad od domaćeg odnosno stranog isplatioca, kao i kod domaćeg isplatioca.

Kompletno Uputstvo možete preuzeti na linku ispod:

Uputstvo za primenu testa samostalnosti