Trenutno je u toku javna rasprava o Nacrtu Zakona o računovodstvu. Za izmene su zainteresovane pre svega računovođe. Međutim, ako bude usvojen, novi Zakon o računovodstvu uticaće na rad svih privrednih subjekata.

Jedna od novina koju će Zakon pokušati da uvede jeste izdavanje faktura u elektronskoj formi. Naime, jedan od članova Zakona predviđa da se fakture (računi) izdaju i dostavljaju isključivo elektronskim putem.

Iako je jedan deo privrede već prigrlio digitalizaciju, postavlja se pitanje kako će na ove promene reagovati ostali, naročito mali preduzetnici i zanatlije.

U Nacrtu Zakona predviđeno je pomeranje roka za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja na 31. mart. Praktično, rok za FI za statističke potrebe i redovan FI biće objedinjeni, tako da u isto vreme ovaj Zakon donosi i produženje roka (kad je u pitanju SFI) i skraćenje roka (kada je u pitanju RGFI).

Ostaje otvoreno pitanje kako će obveznici izveštaja o transfernim cenama i obveznici revizije uspeti da završe sve obaveze u tako kratkom roku.

Ovaj rok obavezaće privredu da bude ažurnija kada je u pitanju dostavljenje dokumentacije i zaključenje poslovne godine, radi izrade svih izveštaja u propisanom terminu.

Nacrt pominje obavezu sastavljanja napomena uz finansijske izveštaje i za mikro pravna lica, kao i obavezu pribavljanja profesionalnih zvanja za računovođe u agencijama, što zajedno može dovesti do poskupljenja usluga koje pružaju agencije.

Ove izmene naročito mogu pogoditi najmanje igrače na tržištu- segment mikro pravnih lica i preduzetnika, s obzirom da su oni masovno korisnici eksternog knjigovodstva. Za interno knjigovodstvo nije predviđena obaveza sertifikacije, te veliki sistemi ostaju oslobođeni ovog troška.