Izmene Zakona o privrednim društvima koje su stupile na snagu 1. oktobra 2018. godine

od strane | okt 3, 2018 | Preduzetnici, Privredna društva | 5 Komentari

U Službenom glasniku br. 44/18 objavljene su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima. Deo izmena i dopuna stupio je na snagu 01.10.2018. godine.

Neke od njih navodimo u nastavku teksta:

Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

Umesto ranije formulacije da društvo nije dužno da upotrebljava pečat, uneta je navedena izmena kojom se onemogućava nametanje obaveze upotrebe pečata privrednim subjektima. Ovim je nastavljana aktivnost na iskorenjivanju obaveznosti upotrebe pečata u privredi.

Društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Novoosnovane firme koje podnose dokumentaciju za osnivanje od 1. oktobra 2018. godine moraju u dokumentaciji o osnivanju navesti i e-mail adresu. Postojeće firme koje nisu već registrovale adresu elektronske pošte u registru APR-a, moraju to učiniti u prvoj godini primene Zakona. Ako niste izvršili ovu obavezu, pogledajte detaljno objašnjenje kako da to učinite ovde.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština društva, ortaci, odnosno komplementari.

Ova dopuna izvršena je radi preciziranja ko donosi odluku o promeni pretežne delatnosti.

Prilikom osnivanja društva, potpisi na osnivačkom aktu overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, s tim da overu potpisa, ako je reč o elektronskom dokumentu, zamenjuje kvalifikovani elektronski potpis članova društva, osim ako to nije u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje promet nepokretnosti.

Overu potpisa na osnivačkom aktu, ako je reč o digitalizovanom dokumentu, može da zameni kvalifikovani elektronski potpis, odnosno kvalifikovani elektronski pečat lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, rukopisa i prepisa.

Osnivački akt sačinjen u elektronskoj formi potpisuju osnivači privrednog društva svojim kvalifikovanim elektronsim sertifikatima (potpisima).

Odluke (koje je donela Skupština društva) potpisuje:

1) jedini član društva u funkciji skupštine, u jednočlanom društvu;

2) oba člana društva u dvočlanom društvu sa jednakim udelima članova, odnosno jednakim pravom glasa članova;

3) u slučaju ponovljene sednice u dvočlanom društvu sa jednakim udelima članova, odnosno jednakim pravom glasa članova, oba člana društva ako su prisutna, odnosno član koji je prisutan.

4) predsednik skupštine u svim ostalim slučajevima.

Ovom dopunom biće otklonjeni problemi koji su nastajali u praksi u komunikaciji Agencije za privredne registre i privrede, naročito prilikom sastavljanja odluka skupštine o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (bilansa). Sve firme u kojima postoje 2 člana sa nejednakim udelima ili veći broj članova, moraće da izaberu predsednika skupštine. Postupak izbora uređen je članom 333. Zakona o privrednim društvima.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Rok za isplatu dividende mora biti precizno određen u odluci o isplati dividende i ne može biti duži od 6 meseci.

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto u kojem je sedište preduzetnika.

Poslovno ime iz stava 2. ovog člana može da sadrži i naziv, kao i predmet poslovanja preduzetnika.

Ako poslovno ime preduzetnika sadrži naziv, onda to poslovno ime obavezno sadrži i predmet poslovanja.

Poslovno ime preduzetnika više ne mora da sadrži opis delatnosti. Međutim, ako preduzetnik odredi da poslovno ime sadrži naziv onda mora sadržati i opis delatnosti.

Izmenama i dopunama su predviđene i druge promene, ali smo izdvojili samo one koje će po našem mišljenju biti najinteresantnije našim čitaocima.

 

5 Komentari

 1. Savo

  Da li Carinski računi moraju imati pečat

  Odgovori
 2. shomi

  hvala lepo koleginice <3

  Odgovori
 3. MILOŠ

  SVAKA ČAST.

  Odgovori
 4. Branislav

  hvalaa

  Odgovori
 5. Sonja

  Sjajni ste, nemam reci. Znaci uvek nas obavestite, kratko, jasno koncizno. Hvala puno

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *