Agencija za privredne registre „pustila je u rad“ elektronski servis za registraciju novoosnovanih društava ograničene odgovornosti.

Dakle, od danas možete predati jedinstvenu registracionu prijavu i svu prateću dokumentaciju za osnivanje d.o.o. firme online, bez odlaska na šalter APR.

Servis je dostupan samo za jednočlana društva, a podnosilac prijave može biti punoletno fizičko lice koje poseduje elektronski sertifikat izdat od strane sertifikacione kuće u Republici Srbiji.

Da biste započeli registraciju, potrebno je da pristupite Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika na sajtu Agencije za privredne registre, koji se nalazi ovde.

Ukoliko prvi put pristupate ovom servisu, potrebno je da kreirate korisnički nalog.

Video uputstvo za kreiranje naloga, možete pronaći na YouTube kanalu APR-a, klikom ovde.

Agencija je pripremila vodič u slikama u PDF formatu i detaljno Uputstvo za korisnike na 34 strane.

Plaćanje naknada za osnivanje, koje iznose 4.500,00 dinara (1.400,00 dinara manje nego za „papirnu“ registraciju) vrši se isključivo platnim karticama Visa, MasterCard ili Dina.

U nastavku navodimo delove teksta sa stranice Agencije, koji se odnosi na korisne informacije i najčešća pitanja:

Prijava za registraciju se može podneti samo ukoliko su popunjena sva obavezna polja i ako je:

  • plaćena naknada za e-registraciju,
  • prijava potpisana kvalifikovanim e-potpisom izdatim na teritoriji Republike Srbije,
  • JMBG ili evidencioni broj za stranca iz e-potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili evidencionim brojem koji je unet kao podatak u odeljku podnosilac zahteva.

Elektronsku prijavu osnivanja može da podnese:

1. ČLAN DRUŠTVA (osnivač)  – domaće ili strano fizičko lice, domaće pravno lice preko svog registrovanog zastupnika.
2. PUNOMOĆNIK

U prilogu e-prijave podnete od strane punomoćnika mora biti punomoćje kojim član društva ovlašćuje podnosioca za podnošenje prijave, i to u formi e-dokumenta, potpisanog e-potpisom člana društva ili digitalizovanog akta čija je istovetnost originalu potvrđena kvalifikovanim e-pečatom ili kvalifikovanim e-potpisom javnog beležnika u skladu sa u skladu sa propisima koji uređuju elektronski potpis i elektronski dokument

Podnosilac ima mogućnost da preko ove aplikacije podnese 

  • prijavu za dodelu PIB-a ,
  • prijavu za PDV evidentiranje,
  • obavesti nadležnu instituciju da će član zasnovati radni odnos u privrednom društvu

Korisnik može nakon podnošenja prijave, a do donošenja odluke nadležnog registratora da izmeni zahtev, dopuni zahtev ili odustane od zahteva.