Elektronska predaja završnih računa za 2015. godinu

od strane | feb 6, 2016 | Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo | 18 Komentari

Prethodne godine, prilikom predaje bilansa za 2014. godinu, prvi put su primenjene brojne zakonske izmene koje se tiču sastavljanja i predaje finansijskih izveštaja (bilansa). Uvedena je obavezna elektronska predaja izveštaja, elektronsko potpisivanje dokumenata, i nova propratna dokumentacija, a rok za predaju izveštaja značajno je produžen.

U odnosu na prethodnu godinu, izmene su manjeg obima, ali su jednako značajne.

Prva važna novina ove godine je obaveza za sve subjekte koji predaju finansijske izveštaje da to učine elektronski, korišćenjem posebne aplikacije Agencije za privredne registre. Finansijske izveštaje ne treba slati u papirnoj formi, kao što je to bio slučaj do sada. Ovo se odnosi na sve subjekte, bez obzira na veličinu.

Svi izveštaji i sva dokumentacija koja se uz izveštaje „kači“ mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Firma ne može da ovlasti neko drugo lice da svojim elektronskim potpisom overi dokumentaciju koja čini set finansijskih izveštaja. Zakonom je propisano da samo zakonski zastupnik (direktor odnosno preduzetnik, u zavisnosti od pravne forme) može da potpiše finansijske izveštaje koji čine završni račun. Ne postoji mogućnost da pravno lice opunomoći treće lice, recimo knjigovođu, da za njih potpiše i preda bilanse (kao što je to slučaj sa poreskim prijavama).

Agencija za privredne registre tokom godine je upozoravala privredne subjekte da na vreme obezbede elektronske potpise za odgovorna lica, jer bez njih predaja bilansa neće biti moguća. Ukoliko niste obavili ovaj zadatak, sada je krajnje vreme da to učinite. Jer, do 29. februara 2016. godine treba predati set izveštaja za statističke potrebe koji takođe može da se preda isključivo elektronski, potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Kao i prošle godine, tako i ove, do kraja februara treba predati set izveštaja za statističke potrebe, a do kraja juna redovan godišnji finansijski izveštaj.

Dakle, privredna društva i preduzetnici predavaće do 29.02.2016. godine statističke, a da 30.06.2016. redovne (konačne) finansijske izveštaje. I jedni i drugi predaju se elektronski, potpisani elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Obveznici imaju mogućnost da slanjem jednog izveštaja ispune obe obaveze. Potrebno je da do kraja roka za slanje statističkog izveštaja (do 29.02.2016.) predaju elektronski svu potrebnu dokumentaciju i da u aplikaciji označe da se radi o izveštaju koji je ujedno i izveštaj za statističke potrebe i redovan godišnji finansijski izveštaj (GFI).

Mikro pravna lica i preduzetnici popunjavaju skraćeni set izveštaja koji čini:

 • bilans stanja,
 • bilans uspeha, i
 • statistički izveštaj (statistički aneks).

Uz redovan godišnji finansijski izveštaj potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 • odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja ili izjavu da GFI nije usvojen,
 • odluku o raspodeli dobiti/pokriću gubitka ili izjavu da nije izvršena raspodela dobiti/pokriće gubitka,
 • dokaz o uplati naknade.

Odluku o usvajanju FI donosi skupština društva. Odluku može potpisati predsednik skupštine društva ili član društva koji ima odgovarajuću funkciju – svojeručno (na papiru). Ovakva odluka zatim se skenira i u formatu PDF ili JPG potpisuje elektronskim potpisom direktora i „kači“ u aplikaciju Agencije uz bilanse. Na ovaj način članovi društva – osnivači nisu obavezni da poseduju elektronski potpis.

Dokaz o uplati naknade takođe treba overiti, skenirati a zatim elektronski potpisati, uz vođenje računa o formi dokaza koja zahteva Agencija. Više o visinama naknade i dokazu o uplati možete pročitati na sajtu APR klikom ovde. Skrećemo pažnju da se uplatnica za naknadu formira nakon kreiranja zahteva u aplikaciji APR-a, pa treba koristiti isključivo podatke iz ovako kreiranog naloga za uplatu.

U zavisnosti od specifičnih odlika firme, potrebna je i dodatna dokumentacija. Spisak koji smo naveli odnosi se na mikro pravno lice bez posebnih obaveza u vezi sa zavšnim računom (na primer – ne radi se o matičnom licu sa obavezom konsolidacije, firma nije obveznik revizije, poslovna godina je jednaka kalendarskoj itd)

Podsećamo da je rok za predaju poreske prijave poreza na dobit pretprošle godine pomeren na kraj juna, čime je usklađen sa rokom za predaju GFI. Rok za predaju poreske prijave na porez od samostalne delatnosti koji se utvrđuje samooporezivanjem je ostao 15. mart 2016. godine.

Firme na čijem čelu se nalaze stranci imale su poseban problem. Naime, da bi dobio elektonski sertifikat, stranac je morao da prijavi boravak u Republici Srbiji i dobije privremeni JMBG (posedovanje JMBG je preduslov za izdavanje elektronskog sertifikata). Druga opcija koju su imale firme u ovom slučaju jeste da imenuju drugog zakonskog zastupnika – državljana Srbije, koji samim tim poseduje JMBG i koji će svojim elektronski potpisom overiti završni račun. Međutim, početkom marta 2015. godine donet je novi Pravilnik kojim se uređuju tehnički uslovi za izdavanje sertifikata i kojim je omogućeno strancima da ihoduju sertifikat bez posedovanja JMBG. Time je i ovaj problem rešen.

18 Komentari

 1. Marija M.

  Poštovana,
  u vezi sa kačenjem dokaza o uplati: ako je izvod iz banke,
  čijim potpisom ili pečatom treba da je overen (banka ili firma)
  i onda, pretpostavljam, takav skeniran da bude potpisan
  elektr.kvalif.potpisom zastupnika?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Marija,

   Na sajtu APR-a navodi se da je validan dokaz o uplati i izvod snabdeven pečatom i potpisom platioca, dakle firme.

   Pozdrav!

   Odgovori
   • Marija M.

    hvala! čini mi se besmislenim da im šaljemo dokaz o uplati sa generisanim pozivima na broj u njihovom inf.sistemu tj.aplikaciji… ali, šta je – tu je… sve sam se nadala da je ta aplikacija pametan sistem koji poveže zadati broj sa uplatom sa njihovog izvoda, pa da ne moramo da i to skeniramo, potpisujemo i „provlačimo“ kroz aplikaciju…

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Službenici Agencije „povezuju“ uplate sa predmetima. Tako da treba da uradite sve kako ste naveli.

     Pozdrav! 🙂

     Odgovori
 2. Petar

  Da svidja mi se Vas nacin informacija, srdacan Pozdrav…….

  Odgovori
 3. Suzana

  Poštovani,

  U okviru teksta naveli ste sledeće:
  „…Međutim, početkom marta 2015. godine donet je novi Pravilnik kojim se uređuju tehnički uslovi za izdavanje sertifikata i kojim je omogućeno strancima da ihoduju sertifikat bez posedovanja JMBG. Time je i ovaj problem rešen.“
  Da li biste mi pojasnili način na koji stranci mogu dobiti sertifikat bez posedovanja JMBG.

  Unapred zahvalna,
  Suzana

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Najbolje je da se obratite jednoj od četiri sertifikacione kuće:
   Pošta Srbije
   MUP
   Privredna komora
   Halcom

   I da se raspitate o proceduri. Verujem da i na njihovim sajtovima postoje bar osnovne informacije o ovome.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 4. Aldin

  Poštovana,

  Koje su obaveze Udruženja građana koje je nedobitno, prema Poreskoj upravi, pročitao sam da se više završni ne predaju Poreskoj, ali se predaje elektronski neka poreska prijava, da li znate koja i da li je elektronskim putem?

  Unapred hvala.

  Aldin

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Do 29.2.2016. Udruženje treba da preda finansijski izveštaj za statističke potrebe Agenciji za privredne registre, a do kraja juna i redovan godišnji izveštaj.

   Poreskoj upravi isključivo elektronskim putem predaje se poreska prijava do kraja 28. Juna, ukoliko niste oslobođeni, što zavisi od ispunjenja uslova iz člana 44 Zakona o porezu na dobit.

   Odgovori
 5. Snezana Skobelev

  MOLIM VAS KOJI JE ROK ZA PREDAJU IZJAVE O NEAKTIVNOSTI -MIROVANJU FIRME ZA 2015 GODINU , KOLIKA JE TAKSA ZA UPLATU I NA KOJI TEKUCI RACUN TREBA UPLATITI ?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Rok za predaju bio je 29.2.2015. Izjava se predaje elektronski, kroz poseban informacioni sistem na sajtu APR-u. Mora biti potpisana elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (isključivo). Mogu je predati samo lica koja u bilansima nemaju iskazane podatke, odnosno koji na dan 31.12.2015. godine nemaju imovinu, obveze, prihode niti troškove.

   Takse i uplatni račun možete pronaći na sajtu apr. Napominjem da se uplata takse vrši na poziv na broji koji dobijate nakon kreirnja zahteva za predaju izjave u aplikaciji APR. Prvo kreirajte zahtev, a zatim izvršite uplatu prema podacima iz uplatnice koju ćete dobiti.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 6. Snežana

  Poštovani,
  Koje su obaveza Skupštine stanara (registrovani smo kao pravno lice, imamo PIB,MB;ŽR, prema statistici smo pod šifrom 91330 – nepomenute organizacije na bazi učlanjenja. Napominjemo da ostvarujemo prihod na tržištu god, cca 180.000 din. izdavanej z. prostora)prema poreskoj upravi
  Unapred hvala
  Snežana

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Snežana,

   skupštine stanara koje ostvaruju prihode dužne su da podnesu Poresoj upravi odgovarajuću poresku prijavu do 28.6.2016. godine za 2015. godinu. Prema prihodu koji navodite, možete ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza. Potrebno je da ispunite određene uslove.

   Kako bi knjigovođa mogao da utvrdi vašu poresku obavezu odnosno pravo na oslobođenje, neophodno je da organizujete vođenje poslovnih knjiga (iako niste obaveznik Zakona o računovodstvu, pa ne predajete bilanse Agenciji za privredne registre).

   Poreska prijava predaje se elektronski potpisana elektronskim potpisom. Ukoliko ne posedujete kvalifikovani elektronski potpis, možete ovlastiti drugo lice, podnošenjem obrasca PEP da potpiše i preda prijavu u ime skupštine stanara.

   srdačan pozdrav!

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 7. Milica jovic

  Postovani,
  Za udruzenje koje nije aktivno, sta se i kako treba dostaviti poreskoj upravi? Poslala sam uspesno izjavu o neaktivnosti potpisanu el.potpisom apr-u i sada me zanima sta i kako sa porrskom upravom?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Milice,

   Dokumentacija koja se dostavlja zavisi od vrste prihoda udruženja i ostvarene razlike između prihoda i troškova. Postoji nekoliko različitih opcija.

   Savetujem da angažujete knjigovođu koji će na osnovu vaše dokumentaciji izraditi potrebne obrasce i predati ih Poreskoj upravi.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 8. Vera

  Da li vlasnici frizerskih radnji treba da predaju taj zavrsni racun?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Vera,

   Redovan godišnji finansijski izveštaj predaju pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo. Ako ste jedan od ovih subjekata, dužni ste da predate finansijski izveštaj.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 9. Ivan

  Poštovani,

  Da li je potrebno da se donese odluka skupštine društva o usvajanju statističkog izveštaja koji se predaje do kraja februara tekuće za prethodnu godinu?

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *