Oslobođenje od poreza i doprinosa za novoosnovane preduzetnike i društva čiji su vlasnici bili na birou 6 meseci

Ukoliko ćete se 1. oktobra 2018. godine nalaziti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (na birou za zapošljavanje) duže od 6 meseci, ili ste u prethodnih 12 meseci završili srednju, višu ili visoku školu, možete ostvariti značajne poreske olakšice ukoliko...