Podsećamo sve firme da je rok za dostavljanje izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2021. godinu 31. mart 2022. godine. 

Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljuje se spisak obveznika plaćanja naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a na osnovu podataka koje joj je dostavila Uprava carina.

Svi ovi obveznici uvezli su neki od proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada:

1. proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su oni sastavni deo ,

2. proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrži azbest,

3. proizvođači odnosno uvoznici akumulatora i baterija i proizvoda koji sadrže akumulatore i baterije,

4. proizvođači odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja i maziva,

5. proizvođači odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište Srbije ili ih koriste kao krajnji potrošači,

6. proizvođači odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište Srbije ili ih koriste kao krajnji potrošači.

Na sledećem linku nalazi se spisak onih obveznika koji nisu podneli Agenciji odgovarajući izveštaj:

PTP2 – nedostavljeno (sepa.gov.rs)

Za sada je na linku objavljen spisak obveznika koji nisu ispunili obavezu za 2020. godinu (ažurni podaci za 2021. godinu nisu objavljeni u trenutku pisanja ovog teksta).

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.