Zatvaranje avansa konačnim računom sa različitim stopama PDV-a

od strane | jan 3, 2013 | Građevinarstvo, PDV, Racunovodstvo | 1 Komentar

Pitanje:

Poštovani,

imam dilemu oko zatvaranje avansa i fakrura sa različitim poreskim stopama, da li ste možda obrađivali ovu temu a da sam je ja propustila? Mislim da bi bila interesantna svima.

Imam konkretan primer kako se pravilno, ručno, povezuje avans i faktura koji nisu u istom poreskom periodu i kako se pravilno knjiže? Da li postoji preporučeni način za preračun stopa?

Primer:

Izdat je Avansni račun od 10.10.2012. godine

100.000,00 po pdv stopi 20%

50.000,00 po pdv stopi 8%

10.000,00 po pdv stopi 0%

 

Račun od 12.12.2012. godine

140.000,00 po pdv stopi 20%

20.000,00 po pdv stopi 8%

 

Odgovor:

 

Što se tiče zatvaranje i knjiženja avansa, princip je isti, bez obzira što se u avansnom i konačnom računu PDV obračunava po različitim stopama.

Prilikom prijema uplate od Vašeg kupca na ime avansa knjižite je zaduženjem tekućeg računa 241 za iznos uplate, a odobrenjem računa 430 za isti iznos. Iznos PDV prikazan u avansnom računu zatim knjižite zaduženjem računa 430, a odobravanjem računa 472 i 473 za iznose PDV-a po opštoj i posebnoj stopi. Na taj način na kontu 430 ostaje iznos “osnovice” za PDV koja se prikazuje na avansnom računu. Prilikom podnošenje PDV prijave za mesec u kome ste primili avansnu uplatu i izdali avansni račun, na prijavi prikazujete iznos PDV obaveze, ali ne i iznos osnovice za PDV iz avansnog računa.

Kada u januaru mesecu budete podnosili PDV prijavu za decembar, tada ćete u prijavi iskazati iznos osnovice, ali ne i deo PDV-a koji ste već prikazali u oktobarskoj prijavi, već samo razliku.

Kada izdajete konačni račun, u napomeni upisujete da taj konačni račun zatvara avansni račun br. … od dana … . PDV obvavezu računate na taj način što od ukupno obračunatog PDV-a po konačnom računu oduzmete ukupno obračunat PDV po avansnom računu.

Što se tiče knjiženja, prvo knjižite klasično izdavanje računa zaduženjem kupca na 202, a odobrenjem računa prihoda za iznos bez PDV-a (pošto se Vi bavite uslugama pretpostavljam da je u pitanju 612) i računa 470 i 471 za iznos PDV-a obračunatog po opštoj i posebnoj stopi koji je obračunat u konačnom računu.

U sledećem stavu vršite zatvaranje avansa i potraživanja prema kupcu i knjiženje razlike PDV koju treba da doplatite. Prema našem mišljenju, to treba da učinite tako što ćete zadužiti račun 430 za iznos “osnovice” avansa koja je preostala kao saldo na ovom računu, a račun kupaca 202 za ukupan iznos konačnog računa sa PDV-om, a na računu 470 i 471 na potražnoj strani stornirate iznose PDV po opštoj i posebnoj stopi koje ste obračunali i uneli u poresku prijavu u mesecu kada ste izdali avansni račun.

Na taj način na računu 470 treba da Vam preostane iznos PDV po opštoj stopi koji treba da doplatite jer Vam se osnovica u konačnom računu povećala u odnosu na osnovicu u avansnom računu, a na računu 471 imaćete negativnu stavku koja će Vam umanjiti obavezu za decembar mesec, s obzirom da ste po tom osnovu u oktobru platili veći iznos PDV nego što imate obavezu po konačnom računu.

Nisam razumela šta ste tačno mislili pod ovim “preračun stopa”. Ako Vam kroz objašnjenje nisam to pojasnila, molim Vas da mi detaljnije napišete šta pod tim podrazumevate.

1 Komentar

  1. Ana

    Super odgovor…

    Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *