U novembru 2014. godine Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti uzbunjivača. On stupa na snagu 6 meseci nakon objavljivanja u Službenom glasniku, a to je 05. jun 2015. godine.

Ideja Zakona je zaštita lica koje izvrši otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera, koje je nazvano uzbunjivač.

Uzbunjivač može da otkrije informacije u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu i kao takav ostvaruje pravo na zaštitu u skladu sa Zakonom.

Zakonom je zabranjeno sprečavanje uzbunjivanja ili preduzimanje štetnih radnji protiv lica koje ukaže na moguću korupciju ili kršenje propisa, kao i vrste uzbunjivanja i postupci zaštite uzbunjivača.

Zakon propisuje i akta koja svaki poslodavac treba da donese. Poslodavac je dužan da svim radno angažovanim licima dostavi pismeno obaveštenje o pravima iz ovog zakona i da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih dužan je da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja. Poslodavac je dužan da na vidnom mestu, dostupnom svakom radno angažovanom licu, kao i na internet stranici poslodavca ako postoje tehničke mogućnosti, istakne opšti akt. Poslodavcima je ostavljen rok od godinu dana da donesu opšti akt, a sva pitanja u vezi sa opštim aktom bliže treba da uredi nadležni ministar donošenjem podzakonskog akta u roku od 3 meseca od dana stupanja na snagu Zakona.

Zakonom su propisane i kaznene odredbe za nedonošenje opštog akta, odluke o imenovanju lica ili nedostavljanja obaveštenja o pravima uzbunjivača svim zaposlenim radnicima.

Ovde možete preuzeti tekst Zakona o zaštiti uzbunjivača, kao i primer Obaveštenja o pravima uzbunjivača.

[download id=“1773″]

[download id=“1776″]