Vlada Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV

od strane | sep 21, 2015 | PDV | 0 Komentara

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 19. septembra Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV. Predlog Zakona upućen je Skupštini Republike Srbije na usvajanje.

Očekuje se da će Skupština usvojiti predloge i dopune Zakona do kraja ove nedelje, a da će Zakon stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Većima izmena trebalo bi da stupi na snagu 15. oktobra 2015. godine, dok je za neke predviđena primena od 2016, pa i 2017. godine.

Treba reći da izmene ne sadrže promenu poreskih stopa.

Neke od promena koje sadrži predlog su i:

  • promena roka za podnošenje poreskih prijava, tako da se do 15. u mesecu podnose poreske prijave i za mesečne i za tromesečne obveznike,
  • izmene odredaba o poreskom dužniku i dopuna u vidu novog člana 10a o poreskom punomoćniku,
  • izmene nekih odredaba u vezi prometa električne energije,
  • defincija subvencija i način određivanja poreske osnovice,
  • posebnom stopom oporezuju se sve usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira na vrstu,
  • pravo na odbitak uskraćuje se za nabavku koja je u vezi sa objektima za smeštaj putničkih automobila, motocikala, jahti itd. kao i za troškove izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih,
  • uspostavlja se pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci aparata i dekorativnih predmeta za opremanje administrativnih prostorija (briše se član 29 stav 1 tačka 3),
  • uvodi se obaveza sačinjavanja pregleda obračunatog PDV za svaki poreski period, a izgled pregleda bliže će definisati nadležni ministar. Pregled se podnosi uz poresku prijavu, a bez podnetog pregleda smatra se da prijava nije ni predata.

Tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost možete pogledati na sajtu Skupštine Republike Srbije na sledećem linku:

 

 

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *