Uplata neuplaćenog upisanog kapitala

od strane | nov 8, 2014 | Privredna društva | 0 Komentara

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, u osnivačkom aktu se definiše visina osnivačkog uloga osnivača. Osnivački ulog (osnovni kapital) predviđen osnivačkim aktom naziva se upisani, i on može biti uplaćen i neuplaćen.

Naime, Zakon o privrednim društvima dozvoljava osnivačima da prilikom osnivanja uplate deo osnivačkog kapitala (uplaćeni upisani kapital), uz obavezu da ostatak (neuplaćeni upisani kapital) uplate na tekući račun privrednog društva u određenom roku. Ovaj rok uređuje se osnivačkim aktom, i ne može biti duži od 5 godina od dana osnivačkog akta.

Osnivači su obavezni da uplate neuplaćeni upisani kapital i od ove obveze se ne mogu nikako osloboditi. U roku definisanom osnivačkim aktom, osnivači moraju da uplate iznos neuplaćenog upisanog kapitala na tekući račun privrednog društva. Ukoliko je u osnivačkom aktu iznos kapitala upisan u dinarima, osnivači uplaćuju taj iznos. Ukoliko je u osnivačkom aktu predviđena valutna klauzula, odnosno, iznos kapitala je definisan u stranoj valuti, tada osnivači uplaćuju dinarsku protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Agencija za privredne registre vodi evidenciju o ukupnom upisanom, o uplaćenom i neuplaćenom kapitalu, pa je nakom bilo koje promene na kapitalu potrebno podneti prijavu promene Agenciji za privredne registre. Prijava se podnosu u roku od 15 dana od dana promene, dakle od dana uplate neuplaćenog kapitala na tekući račun firme. Trenutno važeća taksa za blagovremeno podnetu prijavu iznosi 2.800,00 dinara, dok se za neblagovremeno podnete prijave taksa uvećava za 6.000,00 dinara, dakle iznosi 8.800,00 dinara.

Neuplaćeni i uplaćeni kapital vode se na odvojenim kontima u računovodstvu preduzeća, pa je u okviru godišnjeg popisa potrebno proveriti da li je kapital knjižen ispravno, kao i da li su iznosi proknjiženi u knjigovodstvu firme usklađeni sa iznosima registrovanim u APR-u.

 

 

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *