Downloads

Firmarina – lokalna komunalna taksa na isticanje firme na poslovnom prostoru – ko je plaća i kada?

Reformom parafiskalnog sistem 2012. godine, plaćanje većine lokalnih komunalnih taksi od strane privrede je ukinuto. Ipak, određeni broj malih i mikro privrednih subjekata dužan je da plaća lokalnu komunalnu taksu na isticanje firme na poslovnom prostoru (tkz...

opširnije

Kako su se paušalci koji probiju limit u drugoj polovini godine našli u nezavidnom položaju

Paušalno oporezovani preduzetnici koji probijaju limit za paušalno oporezivanje tokom poslovne godine našli su se u nezavidnom položaju. Naime, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, paušalno oporezovani preduzetnici mogu da koriste ovaj način oporezivanja sve dok...

opširnije