Paušalci

 

Ko su preduzetnici paušalci? Koji je osnovni uslov koji treba da zadovoljite da biste bili paušalno oporezovani? Sa kojim problemima možete da se susretnete i kako da ih rešite pogledajte u videu na www.samsvojgazda.rs