Sva pravna lica i preduzetnici koji su obaveznici Zakona o fiskalizaciji treba da nabave i počnu da koriste nove fiskalne uređaje najkasnije do 30.04.2022. godine. Kako bi im olakšala fiskalizaciju, država je obezbedila subvencije u visini od 100 EUR po poslovnom prostoru i/ili fiskalnoj kasi.

Rok za prijavu za subvencije je 31.01.2022. godine. Do tog roka potrebno je:

  • izvršiti prijavu poslovnog prostora i poslovnih prostorija na portalu Poreske uprave, i
  • predati zahtev za subvencije.

Kasa vam je potrebna ukoliko prodajete dobra i usluge:

  • fizičkim licima,
  • imate maloprodajni objekat ili
  • automat za prodaju.

Određene delatnosti su posebno oslobođene ove obaveze, što je definisano Uredbom.

Ukoliko prodajete dobra i usluge isključivo pravnim licima, kasa vam nije potrebna. 

Za detaljne informacije, možete posetiti portal Poreske uprave:

Fiskalizacija – Elektronska fiskalizacija u Srbiji (budiefiskalizovan.gov.rs)