Svi preduzetnici koji su u toku 2020. godine vodili poslovne knjige, a koji žele da u 2021. godini budu paušalno oporezovani, zahtev za paušalno oporezivanje treba da predaju do 02.11.2020. godine.

Osnovni uslov za prelazak na paušalno oporezivanje je da je preduzetnik tokom 2020. godine ostvario promet manji od 6 miliona dinara. Ovaj uslov dokazuje se predajom kartica prihoda glavne knjige, u koju su uneti svi izdati računi za 2020. godinu.

Iznos poreza i doprinosa kojima će biti zaduživani ukoliko pređu na paušal, preduzetnici mogu izračunati na kalkulatoru Poreske uprave klikom ovde.

Podsećamo da preduzetnici treba da predaju završni račun za 2020. godinu uz navođenje odgovarajućeg osnova u poreskoj prijavu PPDG-1S za 2020. godinu, kao i da do kraja januara 2021 predaju PPDG-1R poresku prijavu.