U skladu sa Zakonom o porezu na imovinu, porez na imovinu plaća se tromesečno – u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Podsećamo obveznike da je danas poslednji dan roka za plaćanje poslednje rate poreza na imovinu za ovu godinu.