Registracija skupštine ili saveta stambene zgrade

od strane | apr 12, 2013 | Skupstine stanara | 0 Komentara

U Vodiču za održavanje stambenih zgrada i kulturu stanovanja, autora M.Sc.Dragutina Matića možete pročitati šta je skupština stanara, a šta savet zgrade, kako se konstituiše i registruje skupština.

Navodimo najvažnije delove Vodiča koji se bave ovim pitanjima.

„Skupština stambene zgrade je organ upravljanja zgrade. Skupštinu zgrade čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Skupština zgrade može se obrazovati i za deo zgrade koji čini građevinsku i funkcionalnu celinu – lamela, ulaz i sl., pod uslovom da taj deo zgrade ima više od 10 stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade…

U stambenoj zgradi odnosno delu stambene zgrade (lamela, ulaz i sl.), koji ima deset ili manje od deset vlasnika stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade, umesto skupštine zgrade obrazuje se savet zgrade koji čine svi vlasnici stanova odnosno drugih delova zgrade.

Skupština stambene zgrade može se konstituisati ako je na sednici skupštine prisutno više od polovine vlasnika stanova ili drugih posebnih delova zgrade, odnosno njihovim predstavnika. Na sednici skupštine zgrade, vlasnika stana može zastupati predstavnik kojeg odredi vlasnik stana, odnosno vlasnik posebnog dela zgrade.

Svojstvo člana skupštine zgrade ima i nosilac stanarskog prava, odnosno zakupac stana sa pravom na odlučivanje o pitanjima iz delokruga stambene zgrade dok vlasnik stana ne odredi svog predstavnika.

Savet zgrade bira predsednika saveta analgono postupku izbora za predsednika skupštine zgrade. Pravila i principi koji se odnose na skupštinu stambene zgrade i predsednika skupštine zgrade, primenjuju se i na savet zgrade i predsednika saveta zgrade.

Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica. Stambena zgrada kao pravno lice obavezna je da izradi pečat i orvori tekući račun u banci.

Koja je procedura za registraciju zgrade kao pravnog lica?

 Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade. Nakon što se održi konstitutivna sednica skupštine/saveta zgrade i izabere predsednik, procedura registracije zgrade kao pravnog lica je sledeća:

  • Sa zapisnikom i odlukom se ide u svoju opštinu i na pisarnici predaje zahtev stambenom organu da evidentira skupštinu/savet i izda potvrdu o predsedniku koji može zastupati skupštinu/savet. Kopija zapisnika ostaje u opštini. 
  • Sa potvrdom opštine ide se u Zavod za informatiku i statistiku, u ulici tiršova br. 1 u Beogradu, gde se dobija potvrda o matičnom broju skupštine/saveta zgrade.
  • Sa potvrdom opštineide se u Presku upravu za teritoriju svoje opštine i podnosi se zahtev za dobijanje PIB-a (poreski identifikacioni broj).
  • Za otvaranje poslovnih računa u banci potrebno je podneti odluku skupštine zgrade da otvori tekući račun i potvrde o PIB-u i matičnom broju.

Preduzimanjem navedenih radnji zgrada je praktično postala pravno lice i može da sklapa sve vrste ugovora i obavlja druge pravne poslove. „

Na sajtu http://stambenivodic.com/  možete pogledati kompletan sadržaj Vodiča, i naručiti svoj primerak po ceni od 600,00 dinara.

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *