Skupština Republike Srbije usvojila je krajem novembra 2015. godine predlog Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Ovim Zakonom uređuje se radno vreme vozača teretnih vozila i autobusa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju u cilju poboljšanja bezbednosti na putevima i usklađivanja sa rešenjima koja su usvojena u zemljama EU.

Na portalu mojafirma.rs gostujući autor Miljan Ćupurdija, diplomirani pravnik, detaljno je obradio sve novine koje Zakon donosi, ističući najvažnije obaveze koje su nametnute prevoznicima.

Sve o novom Zakonu pročitajte ovde.