Zakon o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 44/95, 46/98, 1/01) u članu 11. predviđa da stambena zgrada u domenu pravnih poslova koji se odnose na korišćenje i održavanje zgrade ima svojstvo pravnog lice.

S obzirom na to, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, stambena zgrada obavezna je da vodi poslovne knjige.

Skupštine zgrada (skupštine stanara, kućni saveti) spadaju, po propisima o računovodstvu, u druga pravna lica – nedobitne organizacije. Poslovne knjige u svemu vode kao i privredna društva (preduzeća), sastavljaju finansijske izveštaje (prave završni račun) i dostavljaju ga APR-u.  Zakon ostavlja mogućnost da se administrativno-tehnički poslovi mogu poveriti na obavljanje trećem licu, pa s tim u vezi Skupština stanara može angažovati knjigovodstvenu agenciju radi adekvatnog evidentiranja prihoda i rashoda nastalih tokom poslovne godine i izradu završnog računa.

Više o poreskim obavezama kućnih saveta pročitajte u članku:

http://www.experta.rs/kucni-savet-kao-dobitna-ili-nedobitna-organizacija/