Preduzetnici su lica koja samostalno obavljaju privrednu delatnost. Za razliku od privrednih društava, koja predstavljaju pravna lica i imaju sopstvenu imovinu, potraživanja i obaveze, preduzetnik za obaveze nastale iz poslovanja odgovara celokupnom svojom imovinom, a sve što zaradi pripada takođe njemu (naravno, uz obavezu da plati propisane poreze i doprinose).

U praksi se često postavlja pitanja – da li ću imati manje obaveza prema državi ako posao organizujem kao preduzetnik ili kao privredno društvo. Odgovor nije jednostavan. Zavisi od izbora pravne forme, izbora načina oporezivanja, visine prihoda, radno-pravnog statusa osnivača i direktora i drugih faktora.

Pogledajte video na ovu temu, u čijem nastanku smo učestvovali.