Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje isticao je 30.04.2020. godine.

Da podsetimo, ovo je bio rok u kojem su poslodavci trebali da prijave u radni odnos osobu koja tokom 2019. godine nije imala status zaposlenog (nije provela u radnom odnosu ni jedan jedini dan), ali jeste bila registrovana kao preduzetnik, kako bi stekli pravo na olakšice (umanjenje porez do 70% odnosno PIO doprinosa do 100%) za njihovu zaradu.

Uredbom Vlade Republike Srbije ovaj rok je pomeren na 60 dana od okončanja vanrednog stanja.