Privredno društvo osniva se radi ostvarivanje dobiti obavljanjem delatnosti.

U praksi, često se postavlja pitanje da li privredno društvo može obavljati više od jedne delatnosti i na koji način se ovo pitanje uređuje.

Zakon o privrednim društvima definiše da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Šta ovo znači?

Prvi akt koji društvo donosi prilikom osnivanja jeste osnivački akt – odluka o osnivanju (ukoliko postoji samo jedan osnivač) ili ugovor o osnivanju (za dva ili više osnivača). Njime se društvo osniva, i tom prilikom definišu se sve bitne karakteristike društva – njegovo ime, pravna forma, sedište, osnivači i naravno delatnost. U osnivačkom aktu obavezno se određuje pretežna delatnost – ona radi koje se društvo osniva i od koje se očekuje da donese najviše zarade. Pored nje, u osnivačkom aktu mogu biti, ali i ne moraju, navedene i druge delatnosti kojima će se društvo baviti. Privredno društvo može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, i u neograničenom broju.

U Agenciji za privredne registre, koja vodi bazu podataka o privrednim društvima, i u koju se privredna društva obavezno registruju nakon osnivanja, prijavljuje se samo pretežna delatnost, dok ostale, sporedne delatnosti, nisu predmet registracije.

Ako nisu navedene u osnivačkom aktu ili statutu, obavljanje delatnosti treba regulisati odlukom skupštine društva, koju čine svi njeni članovi (vlasnici kapitala).

Delatnost društva može se promeniti tokom poslovanja. Ovo se uređuje donošenjem nove odluke skupštine društva. Ukoliko neka od sporednih delatnosti vremenom postane dominantna, društvo treba da izvrši izmenu osnivačkog akta, i da promenu pretežne delatnosti prijavi Agenciji za privredne registre.

Sve promene bitnih podataka o društvu obavezno se dostavljaju i Poreskoj upravi, pa nadležnima valja dostaviti dokumentaciju o promeni delatnosti.

Neke delatnosti zahtevaju ishodovanje posebnih dozvola i ispunjenje propisanih uslova od strane privrednog društva koje želi da ih obavlja.

Klasifikacija privrednih delatnosti uređena je kroz nove četvorocifrene šifre delatnosti, a klasifikaciju u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:

[download id=“1602″]