Iako su kao paušalno oporezivani, preduzetnici oslobođeni obaveze izdavanja fiskalnog računa, prema Zakonu o trgovini oni su obavezni da izdaju račun kupcu.

U nastavku možete pogledati relevantno Saopštenje Poreske uprave.

 

SAOPŠTENJE

Izdavanje računa je obaveza i bez fiskalne kase

Poreski obveznici – preduzetnici koji plaćaju porez na paušalno utvrđeni prihod, nisu dužni da evidentiraju promet preko fiskalne kase, a u  skladu sa odredbama Zakona o fiskalnim kasama i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Poreski obveznik – paušalac nije dužan da na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, istakne obaveštenja o izdavanju fiskalnog isečka – računa.

Međutim, poreski obveznici – paušalci koji su oslobođeni izdavanja fiskalnog računa, obavezni su da za izvršeni promet izdaju običanračun (ne fiskalni) shodno propisima  iz oblasti trgovine, član 15. Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko poreski obveznik koji nije paušalac i koji ima zakonsku obavezu da izdaje fiskalne račune, znači da mora o tome istaći i vidno obaveštenje, ipak sve to ne čini, korisnik usluge ili kupac dobara ima pravo da ne plati ako nije dobio fiskalni isečak (član 18. Zakona o fiskalnim kasama).

Biro za informisanje i međunarodnu saradnju