Preduzetnici koji su u 2022. godini vodili poslovne knjige, a ispunjavaju uslove da od 01.01.2023. godine budu pašalno oporezovani, zahtev za paušalno oporezivanje moraju podneti do 31.10.2022. godine.

Zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se elektronskim putem, na portalu ePorezi. Za pristup portalu neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat.

Preduzetnici koji su u 2022. godini bili paušalno oporezovani, i nisu izgubili pravo na paušalno oporezivanje, ne podnose nikakav zahtev niti poresku prijavu na kraju 2022. godine već samo nastavljaju sa istim režimom u kojem su bili i do sada.