Danas je počeo sa operativnim radom Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Preko ovog Portala moguće je podneti Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku, ali samo ako posedujete validan kvalifikovani elektronski sertifikat.

Za rad na portalu možete ovlastiti drugo fizičko ili pravno lice, ukoliko sami ne ispunjavate tehničke uslove.

Više informacija o portalu možete pogledati na sajtu www.croso.rs.

Mi smo se već registrovali, što i Vama preporučujemo!

Naročito se radujemo elektronskoj predaji obrazaca za zarade i uvidu u uplaćene doprinose, što je najavljeno za početak 2014. godine.