Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO).

Zahtev za izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamenu postojećih zdravstvenih knjižica, podnosi se nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na posebnom obrascu koji se dobija u nadležnoj filijali/ispostavi. Zahtev potpisuje osiguranik, čime potvrđuje ispravnost i tačnost podataka. Nakon toga filijala/ispostava šalje zahtev za izradu nove KZO.

Na sajtu RFZO navodi se još i da ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO. Ukoliko osiguranik ne poseduje zdravstvenu knjižicu, odnosno novu KZO, a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje mu se potvrda koja važi sve do uručivanja nove kartice zdravstvenog osiguranja, a najdalje mesec dana od dana podnošenja zahteva za KZO.

Zamenu zdravstvenih knjižica za svoje zaposlene radnike može da obavi i poslodavac. Zahtev se podnosi od strane poslodavca ili ovlašćenog lica firme koje preuzima izrađene KZO.

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice treba da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara. Instrukcije za plaćanje takse i detalje o podnošenju zahteva možete pogledati ovde.

Rok za zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog siguranja je 31.12.2016. godine.

Neke od prednosti koje bi korisnici novih kartica trebalo da osete jesu produženje overe zdravstvene kartice bez odlaska u filijalu RFZO i mogućnosti korišćenja elektronskih servisa institucija zdravstvenog sistema (na primer online zakazivanje pregleda u zdravstvenim ustanovama).

Zbog velikog broja pitanja o tome kako u različitim problematičnim situacijama fizičko lice može da izvrši zamenu zdravstvene kartice, skrećem pažnju dragim čitaocima da je ovo blog knjigovodstvene agencije, da je tekst namenjen firmama koje menjaju kartice za svoje zaposlene, da se mi ne bavimo poslovima fizičkih lice, te ne poznajemo procedure o kojima jedan broj čitalaca postavlja pitanje, i da je nadležna institucija kojoj se treba obratiti Republički fond za zdravstveno osiguranje, www.rfzo.rs.