Plaćanje u gotovom novcu od strane pravnih lica i preduzetnika

od strane | jun 19, 2013 | Platni promet | 198 Komentari

Plaćanja među pravnim i fizičkim licima uređena su kroz dva sistemska zakona. Zakon o platnom prometu reguliše platni promet u dinarima, dok platni promet u stranoj valuti reguliše Zakon o deviznom poslovanju.

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužni su da za plaćanje u dinarima otvore tekući račun u banci, da vode sredstva na tom računu i vrše plaćanja preko tog računa, u skladu sa Zakonom o platnom prometu i ugovorom o otvaranju i vođenju tog računa zaključenim s bankom. Pravna i fizička lica mogu imati više od jednog računa u jednoj banci i račune u više banaka.

Iako je zamišljeno da se platni promet među privrednim subjektima odvija pre svega bezgotovinski, posebnim pravilnikom definisani su uslovi i načini plaćanja u gotovom novcu u dinarima. Pravilnik se odnosi na pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnosti.

Prema ovom pravilniku, pravna i fizička lica mogu bez ograničenja plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa.

Napominjemo da raspolaganje novcem bez ograničenja ne znači bez osnova.

Plaćanja i isplate vrše se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja. Dakle, lice mora da ima valjan osnov za vršenje isplate ili uplate u gotovom novcu, kao što su razne vrste ugovora, odluka, rešenja, računa itd. Ukoliko iznos za uplatu ili isplatu prelazi 150.000,00 dinara dnevno, ova dokumentacija podnosi se banci na uvid u originalu.

Sav primljen gotov novac po bilo kom osnovu pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost moraju uplatiti na svoj tekući račun u roku od 7 dana. Sa druge strane, gotov novac isplaćen sa tekućeg računa namenjen potrošnji u skladu sa nekim od pobrojanih dokumenata može se u neograničenom vremenskom periodu i neograničenom iznosu držati u blagajni.

Dakle, pravna lica mogu gotovim novcem koji je isplaćen sa njihovog tekućeg računa na osnovu validne dokumentacije, vršiti isplatu neto zarada, zakupnine zakupodavcu, plaćanje sitnih računa i slično.

Gotov novac primljen po osnovu depozita, dnevnih pazara i iz drugih izvora mora se uplatiti na tekući račun u roku od 7 dana.

Sve gotovinske isplate i uplate prate se kroz dnevnik blagajne. Na bazi blagajničke evidencije, knjigovođa sprovodi potrebna knjiženja.

Savetujemo da se konsultujete sa svojim knjigovođom ili pravnikom kada planirate da izvršite neku gotovinsku transakciju, kako biste proverili da li je ona u skladu sa zakonom i ukoliko jeste, kakve poreske obaveze proizvodi.

Na primer, danom isplate zakupnine zakupodavcu, zakupac nepokretnosti je dužan da plati porez na zakupninu. Ukoliko na vreme najavite svom knjigovođi nameru da izvršiti ovo plaćanje, on će obračunati porez, a Vi ćete biti u mogućnosti da izmirite svoju obavezu u roku – istog dana kada plaćate zakupninu zakupodavcu.

U suprotnom, ukoliko knjigovođa nije upoznat sa Vašim akcijama, neće biti u prilici da Vas upozori, a Vi se možete naći u poreskom prekršaju zbog neizmirenih ili neblagovremeno izmirenih poreskih obaveza, pa pored zatezne kamate možete platiti i kaznu.

Za kraj podvlačimo da osnivači  – članovi pravnih lica ne mogu bez osnova raspolagati imovinom preduzeća kao da je njihova lična, u šta spada i podizanje gotovog novca sa tekućeg računa u neposlovne svrhe odnosno za potrebe lične potrošnje. Svako podizanje gotovine mora biti pravno osnovano i valjano dokumentovano, uz izmirenje poreskih obaveza koje proizvodi.

198 Komentari

 1. Pušalac

  Da li paušalci mogu bez pravdanja računima da podižu gotov novac?
  Da li mogu da podižu zaradu osnivača bez ograničenja?
  Koji propis to reguliše?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Preduzetnici koji su paušalno oporezovani prema Zakonu o porezu na dohodak, plaćaju porez u visini koju im odredi Poreska uprava. Iz tog razloga, paušalci mogu da podižu novac bez pravdanja. Naime, po prirodi, lična imovina preduzetnika ne podvaja se od poslovne imovine, tj preduzetnička „radnja“ nije pravno lice (nema sopstvenu imovinu, prava i obaveze), pa tako sve što zaradi, preduzetnik paušalac može da podigne za lične potrebe i to bez plaćanja dodatnih poreza (jer mu je porez već naplaćen u paušalnom iznosu po rešenju Poreske uprave), pa samim tim nema razloga ni za pravdanjem.

   Preduzetnik nema status osnivača. Sve što preduzetnik paušalac zaradi može i da podigne, iz već objašnjenih razloga.

   Propis koji to reguliše je Zakon o porezu na dohodak, koji navodi da preduzetnici paušalci nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga, osim knjige ostvarenog prometa u koju beležite izlazne račune. Dakle, ne postoji obaveza vođenja evidencije o gotovinskim isplatama.

   Više o paušalnom oporezivanju u našem članku na sledećem linku:
   http://www.experta.rs/pausalno-oporezovani-preduzetnici/

   Odgovori
   • Jovana

    Firma koja mi je uplatila novac na racun moje preduzetnicke radnje trazi povracaj sa napomenom da je taj novac pogresno uplacen.
    Napominjem da je novac uplacen na ime izvrsenih gradjevinskih radova 15.8.2023., a 4.10.2023.traze da im se taj novac vrati uz obrazlozenje da je pogresno uplacen i da ukoliko ne izvrsim povracaj da ce pokrenuti sudski postupak. Mi smo stvarno radili za tu firmu a oni nakon dva meseca traze povracaj na ime kako oni tvrde pogresno uplacenih sredstava.

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovana,

     Ne vidim kako vam mi možemo pomoći. Predlažem da potražite pravnu podršku.

     Svako dobro!

     Odgovori
  • iva nik

   Postovani,

   da li mogu sa preduzetnickog racuna da uplatim novac na muzev tekuci racun?
   Hvala.

   Ivana

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Postovana Ivana,

    Ukoliko imate validan osnov za prenos novca – mozete. Kao preduzetnik mozete placati na tekuci racun zaposlenih njihovu zaradu, zakupninu poslovnog prostora ili vozila njihovim vlasnicima i druge slicne naknade fizickim licima uz istovremeno placanje poreskih obaveza. Odnos sa fizickim licem treba da uredite ugovorom, i on mora biti u domenu obavljanja delatnosti. Dakle, ne mozete prebaciti novac suprugu bez osnova.

    Srdacan pozdrav!

    Odgovori
 2. jelena sekulic

  Na koji nacin se mogu ubaciti sredstva naplacena u efektivi u inostransnstvu od strane drugog pravnog lica. I da li je to ispravno ako ne postoji mogucnost naplate preko racuna? Na primer za izvrsenu uslugu naplata po faktiri iznosi 400e i naplacena je u efekti(kesu) upitanju je medjunarodni transport koji ne podlaze pdvu . Da li je pravno lice duzno da prijavi i unese taj iznos na svoj devizni racun i kako?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Rezidenti – pravna lica, preduzetnici i ogranci stranih pravnih lica mogu, u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, da vrše naplatu u efektivnom stranom novcu kada pružaju usluge rezidentima – fizičkim licima i nerezidentima –fizičkim licima u medjunarodnom robnom i putničkom prometu; ukoliko se usluge pružaju pravnim licima, obavezno se naplata vrši bezgotovinski.

   Odgovori
  • Tomislav

   Raskidam ugovor sa pravom licem o kupovini stana.
   Da li ono moze da podigne novac sa svog racuna na osnovu ugovora o raskidu i da mi isplati u gotovini?

   Odgovori
   • Marija

    Dobar dan,
    Molim Vas da li za pomoć.
    Na koji način preduzetnik može da isplati fizičkom licu izvršenu usluge pri čemu smo mi samo posrednici?
    Hvala

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovani,

     Možete izvršiti isplatu naknadu za usluge uz obračun i plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa. Obično ne radi o porezu na druge prihode, po stopi od 20% i normirane troškove od 20% i doprinosu za PIO i eventualno zdravstveno, u slučaju da lice nije prioritetno osigurano po drugom osnovu. Ovo se obično pokriva ugovorom o delu.

     Svako dobro!

     Odgovori
 3. Pavle Marović

  Poštovani,
  Imam firmu koja se bavi otkupom stoke, naprosto nekad isplatu registrovanim poljoprivrednim proizvođačima moram da izvršim gotovinom(EUR) zbog daljine od banke kao i nepoverenja proizvođača da će biti isplaćeni s’tim da iznos pdv-a od 8% prebacujem na njihov žiro račun a razliku moram gotovinom kao što sam već naveo. Dali postoji neki način na koji mogu da izvršim tu gotovinsku isplatu, pitam zbog propisa od 28 maja od strane Sektora tržišne inspekcije?

  Odgovori
 4. Milena Saric

  Zanima me da li i kako pravno lice moze placati bilo sta fizickom licu. Sa li recimo agencija za kompjuterske usluge, sifra delatnosti 6201 moze da vrsi bilo kakve isplate fizickim licima

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Pretpostavljam da mislite na fizička lica koja nisu u radnom odnosu u pravnom licu, a vrše određene usluge pravnom licu.

   Postoji veliki broj poslovnih odnosa između fizičkog i pravnog lica, i naravno da pravno lice fizičkom isplaćuje naknadu za različite koristi koje od njega ostvaruje. Važno je da postoji validan osnov (poslovni odnos) za isplatu i da izmirite sve poreske obaveze koje se odnose na isplatu. Recimo, ako vam fizičko lice pruža uslugu u smislu rada, po osnovu ugovora o delu možete isplatiti fizičkom licu naknadu za rad, uz plaćanje svih poreza i doprinosa na ovaj rad. Ugovorom o delu ne može biti obuhvaćen rad iz redovne delatnosti pravnog lica, već samo poslovi van delatnosti.
   Pravno lice može od fizičkog lica da zakupi pokretnu i nepokretnu imovinu. Fizičkom licu plaća zakupninu u skladu sa ugovorom, a državi porez na zakup.

   Dakle, naravno da postoji mogućnost isplate naknada fizičkim licima, ali po osnovu poslovnih relacija i uz plaćanje zakonom propisanih poreza i doprinosa za date naknade.

   Odgovori
   • Ana

    Da li pravno lice moze da izda u zakup prostoriju fizickom licu i na koji nacin fizicko lice uplacuje novac pravnom licu?

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovana Ana,

     Pravno lice može da izda prostoru fizičkom licu u zakup. Zakupac može da izvrši uplatu bezgotovinski – sa svog tekućeg računa na tekući račun firme, ali i da isplati zakup u gotovom, kada je zakupodavac dužan da primljeni novac uplati na svoj tekući račun u roku od 7 dana.

     Srdačan pozdrav!

     Odgovori
 5. Đorđe Lazić

  Interesuje me da li kao preduzetnik paušalac mogu da prebacujem novac sa računa firme na svoj tekući račun i da li je taj iznos ograničen?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Đorđe,

   Možete da prebacite novac, iznos nije ograničen. Porez na dohodak plaćate po rešenju i raspolažete novcem koji ste kao preduzetnik zaradili. Kada Vam sledeće godine bude određivala paušalni prihod, Poreska uprava će uzeti u obzir iznos novca koji ste oprihodovali.

   Odgovori
 6. Zarko Maric

  Poštovana,
  da li sa svog tekućeg računa radnje kao preduzetnik-paušalac, mogu da uplaćujem sredstva na svoj tekući račun kao fizičkog lica?
  Da li u tom slučaju kao fizičko lice ne snosim nikakve troškove u smislu poreza na dohodak fizičkih lica ili nešto drugo.
  Da li sa svog tekućeg računa radnje kao preduzetnik-­paušalac mogu da vršim plaćanja putem e­-banking-a infostana, telekom­a, struje itd., s obzirom da se radnja vodi u mom stanu.
  S poštovanjem, pozdrav,
  Zarko

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Žarko,

   Preduzetnik paušalac može da podiže novac sa računa svoje radnje (ili da ga prebaci na lični tekući račun) jer je obavezu za porez na dohodak izmirio plaćanjem po rešenju Poreske uprave, bez plaćanja poreza (jer bi to bilo dvostuko oporezivanje istog prometa). Plaćanjem poreza po rešenju Vi ste izmirili porez na dohodak i sav novac kojim radnja raspolaže možete podizati bez pravdanja troškova.
   Ukoliko je radnja vlasnik prostora za koji želite da plaćate račune za komunalne usluge, moete to činiti. Ukoliko je radnja registrovana na adresi stana koji je vlasništvo preduzetnika kao fizičkog lica, postavlja se pitanje da li je neophodno da fizičko lice izda stan svojoj radnji, i da po tom osnovu plaća porez na zakup. Bilo bi najbolje da se za ovo raspitate kod svog referenta. Preduzetnici paušalci ne angažuju knjigovođe, pa samim tim nemamo iskustva na koji način se uređuje korišćenje prostora od strane paušalaca.

   Pozdrav,

   Marija Đorđić

   Odgovori
   • Zarko Maric

    Zahvalan sam na korektnom i brzom odgovoru.
    S postovanjem,
    Zarko Maric

    Odgovori
 7. Marija Acimovic

  Postovani,

  kako je racun firme u blokadi, molila bih Vas za informaciju da li racune prema pravnim licima moze platiti fizicko lice (gde ce se navesti kao uplatilac u opstoj uplatnici) u ime pravnog lica (kome je racun u blokadi) i da li postoji neki dokument kojim bi to trebalo da se isprati (neki ugovor i sl.)

  Hvala unapred na odgovoru

  Srdacan pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   koliko je nama poznato, ovo ne bi bilo ispravno, jer bi na taj način pravno lice, čija su sredstva plaćanja blokirana zbog duga prema nekom poveriocu, izbegavalo blokadu i vršilo platni promet. Sa pravnim licem u blokadi nije dozvoljena cesija ili asignacija (gde bi fizičko lice preuzelo obavezu da izmiri dug pravnog lica u blokadi).

   Srdačan pozdrav,

   Marija Đorđić

   Odgovori
   • Simo

    Pod kojom sifrom u apr mogu da registrujem kao preduzetnik usluge popravke bele tehnike,vodovodne instalacije,elektro instalacije i bravarske popravke.

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovani,

     Šifru delatnosti možete pronači u Klasifikaciji delatnosti Zavoda za statistiku. Klasifikacija je lako dostupna pretragom na internetu.

     Svako dobro!

     Odgovori
  • Nikola

   Postovanje,

   Imam nameru da registrujem preduzetnicku radnju-turisticku agenciju posrednika za koju je po sifri 7912 predvidjena fiskalna kasa.
   Zanima me da li je fiskalna kasa ipak neophodna imajuci u vidu da se nijedna transakcija ne bi obavljala prema rezidentima, vec je poslovanje usmereno iskljucivo na nerezidente, odnosno lica u inostranstvu koja bi vrsila uplate iskljucivo u devizama?

   Govorimo o preduzetniku koji bi bio pausalno oporezovan i poslovanje vrsio iskljucivo elektronski (website, email i telefonski).

   Takodje me interesuje da li devizama sa preduzetnickog racuna mogu raspolagati na iszi nacin kao i dinarima nakon sto platim svoje obaveze po poreskom resenju o pausalnom oporezivanju?

   Hvala unapred

   Odgovori
 8. Tanja Markovic

  Poštovani,
  zbog kursnih razlika na dnevnom nivou, nerezident-pravno lice nije uplatio neznatan iznos upisanog kapitala.Da li taj iznos može u njegovo ime uplatiti rezident-fizičko lice,a ako može, na koji način (opšta uplatnica,preko računa,cesija, asignacija)?
  Unapred zahvaljujem na odgovoru,
  S poštovanjem, Tanja Markovic

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Možda je najbolje da se raspitate u Vašoj poslovnoj banci.

   Uvek možete poslati popunjen nalog za plaćanje mailom pravnom licu-nerezidentu, pa izvršiti plaćanje kada Vam oni vrate poštom nalog koji su prethodno odštampali i overili. S obzirom da je rok za uplatu upisanog neuplaćenog kapitala 5 godina, imate dovoljno vremena za ovu „gimnastiku“.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 9. Minja Vladicic

  Cestitam i zahvaljujem sto pomazete.

  Odgovori
 10. Pera Peric

  Poštovani,

  Kako najlakše da poslodavac (preduzetnik) fizičkom licu (meni) izvrši plaćanje grafičkih usluga (dizajn ambalaže)?

  Hvala unapred na odgovoru.

  Odgovori
 11. Aleksandar Gajic

  Postovani,
  potrebna mi je informacija da li je u skoli dozvoljeno naplacivanje djackog dinara na ruke tj. izdavanjem blok priznanice bez pecata sa potpisom primaoca.Ili je jedini zakoniti nacin naplate putem uplate na tekuci racun?Molim Vas da napisete u kom zakonu ili clanu zakona mogu procitati detalje u vezi sa takvim nacinom placanja.
  Unapred hvala,

  Odgovori
 12. vladimir jovic

  postovani koliki je iznos neoporezivanja fizickih lica, izdao sam garazu kao magacinski prostor jednoj firmi koja mi uplacuje na privatni racun u banci.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ne postoji neoporezivi iznos u smislu visine zakupnine na koju se ne plaća porez, već postoje normirani troškovi koji se priznaju kao umanjenje poreske osnovice, i oni su utvrđeni u određenom procentu u odnosu na visinu zakupnine. Obračun i uplatu poreza za Vas vrši firma isplatilac, a Vi dobijate neto zakupninu.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 13. Nevenka Mladenovic

  Osnivac sam doo. Da li mogu sa racuna firme da podizem novac (gotovinu) bez placanja poreza?

  Pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Zavisi za koju namenu podižete novac. Ukoliko se radi o dividendi osnivača – ona je oporezovana porezom na dohodak u visini od 15 % koji se plaća prilikom isplate, a dividenda se može isplatiti isključivo iz raspoložive dobiti na koju je firma prema završnom računu platila porez na dobit od 15%. I drugi oblici dohotka su oporezovani.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 14. DRAGANA LUKIC

  Postovani, interesujeme kako moze dug, prema preduzecu koje je sada ugaseno, da se vrati, ili kako da ga otpisem?

  Odgovori
 15. Slađana Cvetković

  Poštovani,

  da li se nezaključeni dnevni pazar u maloprodajnom objektu sme držati van kase,ali uokviru istog objekta, npr. kao prevencija od pljačke?
  Ako možete, uputite me na propis koji reguliše ovo pitanje.
  Pozdrav!

  Odgovori
 16. Vladimir

  Firma je greškom uplatila 2000 dinara na žiro račun fizičkog lica. Šta sad?
  —–
  Do greške je došlo zato što sam mislio da će mi vlasnik firme uplatiti taj iznos kao fizičko lice.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Vladimire,

   Fizičko lice treba da izvrši povraćaj pogrešno uplaćenog iznosa – odnosno da isti iznos uplati na tekući račun pravnog lica sa koga je primilo uplatu uz naznaku u okviru svrhe plaćanja da se radi o povraćaju pogrešno uplaćenog iznosa.

   Pozdrav!

   Odgovori
   • Vladimir

    Puno Vam hvala za brz odgovor.
    A kakva je inače situacija sa uplaćivanjem fizičkih lica na račun drugog fizičkog lica? Da li je na te uplate moguće platiti porez i kako se to vodi?

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Mi se bavimo samo pravnim licima i preduzetnicima.

     Pozdrav!

     Odgovori
 17. Nenad

  Poštovani,
  da li je paušalac fizičko ili pravno lice?

  Pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Paušalac je preduzetnik, dakle fizičko lice koje je poslovno sposobno i koje obavlja privrednu delatnost radi ostvarivanja dobiti.

   Pozdrav!

   Odgovori
 18. John

  Postovani;
  Preduzetnik sam i pre 10-tak dana sam kupio strucnu literaturu od fizickog lica i platio svojom gotovinom (postnet uplatnicom).
  Da li bi sada, 10-tak dana kasnije, ako bih podigao novac sa poslovnog racuna; nalog blagajni i pomenuta ptt uplatnicu, bili validan pravdajuci dokument.

  Pozdrav!

  Odgovori
 19. Aldin

  Poštovana Marija,

  Osnovali smo udruženje građana-neprofitno, poznato mi je da možemo da podižemo novac sa računa i plaćamo račune gotovinski. A sad mene zanima mora li na gotovinskom računu da stoje podaci naše organizacije, ako npr. kupujemo osveženje?

  Pozdrav.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Da. Ukoliko želite da prikažete ove troškove u svojim knjigama i da na osnovu njih pravdate podignuti novac, potrebno je da posedujete verodostojan dokument, a to su fiskalni isečak i gotovinski račun na kojem se nalaze svi potrebni podaci, između ostalog i podaci Vaše organizacije.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 20. Tamara

  Poštovani,
  interesuje me kako ide kod pravne firme AD.
  Naime, kolega kupi neki deo za mašinu od svog novca, blagajniku donese gotovinski račun i blagajnik mu isplati novac podižući ga iz banke sa tekućeg računa firme.
  Moje pitanje je, da li je dovoljan gotovinski račun (overen i potpisan) da bi se pravdao novac? Ili se mora napraviti ulaz i izlaz u blagajni?
  Ako se mora, da li blagajnik potpisuje samo ulaz ili može i izlaz iz blagajne da potpiše ili ga mora potpisati osoba koja je primila novac?

  Hvala Vam unapred!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ograničili smo se na pružanje usluga doo firmama, pa se ograđujem, s obzirom da se Vaše pitanje odnosi na akcionarsko društvo. Propise u vezi akcionarskih društava ne pratimo.

   Svaki ulaz i izlaz iz blagajne prati nalog blagajni, a svakog radnog dana sastavlja se i dnevni izveštaj blagajne. Naloge blagajni potpisuje blagajnik, a osoba koja je primila novac iz blagajne treba da potpiše priznanicu kao potvrdu da je primila novac izdat iz blagajne. Ovo je zasnovano na ustaljenoj praksi, a da li postoje neki drugačiji/dodatni zahtevi koji se odnose na rad blagajne akcionarskog društva, nije mi poznato.

   Pozdrav!

   Odgovori
 21. Neda Martinovic

  Postovani,
  Kada druga pravna lica, placaju za izvrsene usluge fizickom licu preko racuna a nisu u sistemu pdv-a kakvu obavezu imaju da bi pravdali taj novac i da li se placa porez?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Nedo,

   Prihod koji fizičko lice ostvaruje pružanjem usluge je predmet oporezivanja. Ukoliko fizičko lice pruža uslugu u okviru obavljanja delatnosti (registrovano je kao preduzetnik), onda porez plaća preduzetnik. Ukoliko Vam usuge pruža fizičko lice mimo obavljanja delatnosti, onda sa njim treba da imate odgovarajući ugovor (ugovor o delu, o privremenim i povremenim poslovima, autorski ugovor…) i da na isplaćenu naknadu obračunate i platite porez propisan za tu vrstu prihoda (Vi – pravno lice plaćate porez za fizičko lice).

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 22. Mirjana

  Poštovani, da li paušalac koji pruža konsultantske usluge stranoj firmi i naplaćuje u eurima može da podigne eure sa svog deviznog računa ili mora da ih prebaci na dinarski račun? Da li onda dostavlja PU izvod o ostvarenom prometu na oba računa zajedno sa zahtevom za paušalno koji podnosi do 31.11?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Novac primljen na devizni račun morate konvertovati u dinare da biste ga podigli. Eure možete podići samo namenski, na primer kao akontaciju službenog puta u inostranstvo.

   Što se tiče dostavljanja potvrde o ostvarenom prometu, moje je mišljenje da dostavljate potvrde o prometu sa oba računa, ali ovo najbolje da proverite kod svog referenta.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 23. Bojan

  Postovani,

  Nasa firma koja ima status Doo planira da vrski otkup i prodaju proizvoda od fizickih lica koja nisu registrovana.
  Interesuje nas da li postoji mogucnost da otkupljujemo od fizickih lica putem neke forme sklapanja kupoprodajnog Ugovora, ili pak moramo insistirati da ta lica registruju svoju delatnost i da nam robu prodaju uz dostavljanje fakture.
  Inace roba bi bila za dalju prodaju, konkretno se radi o zanatskim izradama fizickih lica, tipa nakita i sl..

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Bojane,

   Prodaja sopstvene imovine od strane fizičkih lica koja je nasumična i ne predstavlja bavljenje neregistrovanom delatnošću je dozvoljenja i neoporeziva porezom na dohodak građana. O tome je Ministarstvo finansija izdalo mišljenje br. 414-00-0009/2007-04. Međutim, ukoliko se radi o prodaji koja se obavlja u kontinuitetu i u većem obimu, što bih zaključila iz Vašeg pitanja, onda su ta fizička lica dužna da registruju delatnost.

   Na Vama je kao poreskom dužniku po članu 101. Zakona o porezu na dohodak da procenite da li se radi o nasumičnoj prodaji ili o neregistrovanoj delatnosti. Primera radi, ukoliko Vam fizičko lice proda svoj stari televizor, možete pretpostaviti da se radi o prodaji sopstvene imovine. Ali, ako fizičko lice redovno prodaje nakit koji izrađuje, onda se radi o delatnosti, i ova prodaja nije oslobođenja poreza na dohodak. U tom slučaju treba da insistirate na registraciji delatnosti i da za saradnju birate fizička lica koja su registrovala delatnost, jer ste u slućaju neplaćanja poreza na dohodak Vi (pravno lice) u prekršaju.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 24. Vesna Isailović

  Poštovani,
  otvorila sam nedavno preduzetničku radnju koja se bavi pružanjem usluga drugim pravnim licima, konkretno šifra del. 7111, i sama sam u njoj jedina zaposlena, ali planiram da se pored toga dodatno bavim i izradom nekih dekorativnih predmeta i prodajom istih za šta bih neke elemente koje ugrađujem u te predmete kupovala od fizičkih lica, poput njihovih ličnih starih stvari koje bih kasnije dogradila i kao proizvod prodavala. Interesuje me kako da legalno otkupljujem ta elemente od fizičkih lica, tj. da li bih mogla da im to plaćam na njihove tekuće račune sa mog računa radnje i kakve bi obaveze mene dalje čekale ukoliko to tako izvodim ? Radi se o mestimičnim kupovinama od raznih ljudi a ne od njih nekoliko u kontinuitetu, a niko od njih nema mogućnost da registruje radnju niti bi imalo smisla da to rade zato što bi jednom ili dva puta u životu meni prodali neki stari predmet…
  Takođe bih vas zamolila za odgovor, pošto vidim da ste veoma ljubazni, a i imate znanje, za pitanje koje se tiče moje šifre delatnosti i toga što ću se baviti još nečim a ne samo svojom pretežnom delatnošću: da li i šta treba preduzeti, prijaviti ili sl. i kome oko te promene odnosno dodatne delatnosti, pored toga naravno što bi trebalo nabaviti fiskalnu kasu zbog trgovine sa fizičkim licima, i da li je to uopšte izvodljivo raditi istovremeno ?
  Zatim, kako bi se posmatralo to da recimo i ja koristim neke svoje lične stare stvari koje bih preradila i prodavala, kakav bi tu ulaz bio za materijal kad je to nešto što ja posedujem … ?
  I šta ako prihodi od toga budu veći nego ovi od trenutne pretežne delatnosti ?
  Jasno vam je verovatno da nemam dovoljno prihoda od svoje glavne delatnosti i da prosto moram još nešto dodatno da radim da bih opstala…
  Hvala unapred na odgovorima…

  Srdačan pozdrav !

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Vesna,

   Hvala što nas pratite.

   Deo ovih pitanja je više za pravnika, nego za knjigovođu. Konkretno, pitanja u vezi delatnosti.

   Privredna društva i preduzetnici registruju samo jednu pretežnu delatnost, a mogu pored nje da se bave i drugim, zakonom dozvoljenim delatnostima. Spisak delatnosti treba da bude uređen opštim aktom. Dakle, možete da imate koliko hoćete dodatnih delatnosti i njih ne registrujete u APR. Ali, ako neka od ovih delatnosti postane glavni izvor prihoda za vas, trebalo bi da izvršite izmenu pretežne delatnosti i imena preduzetnika, pošto je oznaka delatnosti njegov sastavni deo.

   Što se tiče otkupa od fizičkih lica, pisala sam na tu temu u odgovoru na prethodno pitanje, koje je objavljeno odmah iznad vašeg pitanja na ovoj istoj temi, mislim da ćete ga lako naći.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 25. Nikola

  Postovani,
  Firma za koju radim je doo i nema fiskalnu kasu, znaci posluje samo sa pravnim licima. Firma se izmedju ostalog bavi odrzavanjem strucne edukacije, odrzavanje kurseva. Povremeno se javljaju fizicka lica koja hoce sama da plate kurs, ali mi nemamo mogucnost da naplatimo usluge putem fiskalne kase. Da li je moguce da nam fizicko lice direktno uplati novac na tekuci racun i kako bi im mi izdali racun ako nemamo fiskalnu kasu.

  Hvala unapred!

  Odgovori
 26. Marija Farmer

  Postovana Marija,
  Naleteh juce na vas sajt i bila sam veoma zahvalna! Procitala sam dosta tekstova. Ja sam preduzetnik-pausalac od 2010. (dakle vec 5 godina), ali to u nasoj zemlji ne znaci da uopste mogu da dobijem adekvatne informacije kad mi nesto zatreba, pa zovem u krug APR, poresku itd. U svakom slucaju, treba mi informacija da li fizicka lica mogu da uplacuju direktno na racun moje firme/agencije? Ja sam konsultant i radim sa firmama, pa je tu placanje preko faktura i racuna. Sada sam htela da sa fizickim licima odrzim neki trening/konsultacije i zanima me kako to legalno da izvedem? Da li ja uopste mogu da dam uslugu fizickim licima bez fiskalne kase? Moja prijateljica terapeut recimo nema fiskalnu kasu, ljudi im placaju na ruke, ali mislim da oni posle negde taj novac prijavljuju. Te, moje je pitanje, smem li kao preduzetnik/pausalac da uzmem novac gotovinski na ruke od fizickih lica i gde i kako to treba da prijavim? Ili ako to ne smem, vracam se na prvo pitanje, smeju li oni na moj racun direktno uplatnicom da uplate novac? Hvala vam puno. Marija

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   S obzirom na to da preduzetnici paušalci ne sarađuju sa knigovođama, jako malo se vama i bavimo. Naš fokus je na privrednim društvima i preduzetnicima koji vode knjige.

   Ipak, mogu da vas uputim da pogledate Uredbu o delatnostima koje su oslobođenje obaveze evidentiranje prometa preko fisklane kase na sledećem linku:
   http://www.poreskauprava.gov.rs/fiskalne-kase/pregled-propisa/uredbe/1428/uredba-o-odredjivanju-delatnosti-kod-cijeg-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa-preko-fiskalne-kase.html

   Ukoliko je vaša delatnost oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, mislim da nema prepreka da naplatite usluge od fizičkih lica, bilo u gotovini ili na račun. Ukoliko izvršite naplatu u gotovini, obavezni ste da gotov novac uplatite na tekući račun u roku od 7 dana. Za pružene usluge treba da izdate običan račun.

   Ukoliko niste oslobođeni evidentiranje prometa preko fisklane kase, onda morate nabaviti fisklanu kasu, jer se pružanje usluga i isporuka dobara fizičkim licima mora evidentirati preko fiskalne kase, bez obzira na način naplate.

   Odgovori
 27. Marija

  Postovani,
  razmisljam o tome da otvorim agencijujer jer mi to deluje kao najlaksi nacin da platim porez na delatnos kojom se bavim s obzirom da nema adekvatnih zakonskih uredbi koje propisuju sta bi tano trebalo da placam kao fizicko lice. Novac zaradjujem putem interneta, preko youtube-a tako sto strana firma sa kojom poslujem stavlja reklame na moje video klipove , od kojih ja dobijam 90 posto a oni 10. Koliko sam razumela da bih naplatila nesto kao preduzetnik morala bih da pisem fakturu svaki put kad treba da mi legne isplata. Strana kompanija sa kojom saradjujem ne posluje na taj nacin i oni mi kazu da bi mogli da mi salju eventualno izvestaje o prihodima. Da li bih mogla ovako da poslujem ? Da li postoje neke alternative?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Da, treba da izdate račun (fakturu) za svaki prihod koji ostvarite, pa čak i onaj koji niste naplatili.

   Od strane firme vam nije potreban dokument, izveštaj o prihodima, već vi njima šaljete fakturu. Na osnovu izdatih faktura, vaš knjigovođa će knjižiti osrvareni prihod i obračunati vaše poreske obaveze.

   Pozdrav

   Odgovori
 28. Nada Ristic

  dali bih mogla stranoj firmi u hrvatskoj da izvrsim popravku masina. Ja sam pausalac i nisam u sistemu pdv .

  Inapred hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Zašto da ne?

   Odgovori
 29. Ivan

  Postovani,

  Da li moze da se plati racun za firmu preko racuna fizickog lica?

  Racun dobavljaca postoji u originalu, ali kada u firmi nema novca ili racun je blokiran, da li se moze platiti sa sopstvenog racuna fizickog lica, uz naravno obavestenje dobavljaca o tome.

  Odgovori
 30. Ivan

  Samo da preciziram, račun kupca trenutno nije u blokadi, ali nema dovoljno novca za tu fakturu a dobavljac je dosao do faze da svakog momenta tuzi pa bi da izbegnemo to.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Ivane,

   Osnivač može dati pozajmicu pravnom licu za obezbeđenje tekuće likvidnosti, uplatom na tekući račun firme, kako bi firma mogla da izmiri obaveze.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 31. Ivana Marković

  Poštovani,
  Da li može pravno lice da isplati osnivaču gotovinu na tekući račun, koju bi on pretvorio u devize i iskoristio kao depozit za kredit koji banka daje istom pravnom licu i vratio depozit nakon tri godine? Da li se kod isplate koristi sifra 266 ili 273? Da li se vraća ista suma dinara koja je podignuta?
  Unapred hvala,
  Srdačan pozdrav.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Ivana,

   Pravno lice može da isplati osnivaču dividendu, uz plaćanje odgovarajućeg poreza.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 32. Nenad

  Postovani
  Razne turisticke agencije isticu ponudu u evrima a i prihvataju gotovinu -evre kao sredstvo placanja. Da li je to legalno

  Odgovori
 33. tanja

  Poštovani,

  Kupac,fizičko lice A iz Srbije želi da kupi robu a da tu robu za njega plati fizičko lice B iz Crne Gore u eurima.Da li je ovo izvodljivo a ako jeste ,na koga da glasi račun,da li devize koje legnu na naš devizni treba da podignemo i uplatimo kao pazar jer je u pitanju maloprodaja odnosno šta treba raditi?

  Odgovori
  • Marija

   Poštovani,

   Da li je problem ako sam kao paušalac porez platila preko fizičkog računa umesto preko pravnog?

   Unapred zahvalna

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovana,

    Proverite stanje na poreskim karticama. Ne bi trebalo da bude problema.

    Srdačan pozdrav!

    Odgovori
 34. Daniela

  PostovAni, imam preduzetnicku radnju tj prodavnicu i placam porez do 15.u mesecu kako su mi odredili. Trenutno mi je racun u blokadi pa me interesuje kako mogu da pirez platim u kesu jer na belu uplatnicu u posti i banci ne prolazi. Unapred zahvalna Daniela

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Danieal,

   U nadležnoj filijali Poreske uprave možete dobiti instrukcije kako da platite poreske obaveze ukoliko vam je račun blokiran.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
  • Tanja

   Postovani,muz je preduzetnik,firma registrovana na adresu Gde I zivimo.Da li je opeavdano da sa racuna firme placa racune za stan kao i gorivo za privatni auto?I ako jeste da li za to treba da imamo neki ugovor?

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovana Tanja,

    Sa firme treba načelno plaćati poslovne troškove. Ukoliko kao preduzetnik platite lične rashode sa poslovnim novcem, ovi iznosi se ne mogu smatrati rashodima firme i neće vam umanjiti poresku osnovicu poreza na neto prihod.

    Zaključenje ugovora između fizičkog lica i preduzetnika koji je to isto fizičko lice je besmisleno, jer ne postoje 2 ugovorne strane već samo jedno (isto) fizičko lice. Prema tome, ugovor ne treba zaključivati. Ako bi bio zaključen, takav ugovor bio bi ništav.

    Srdačan pozdrav!

    Odgovori
 35. Srdjan

  Postovana Marija,

  Da li je moguce kupovati gotovinom u inostranstvu I to pravdati kao trosak za potrebe firme? Radi se o preduzetnickoj radnji.

  Odgovori
 36. Edvard

  Poštovana Marija,

  Preduzetnik sam i imam agenciju za web portale koja posluje isključivo sa pravnim licima. Treba da izmirim obaveze prema drugom pravnom licu (marketing agencija za potrebe reklame u casopisima) međutim nemam trenutno dovoljno novca na računu pa me interesuje na koji način ja kao fizičko lice mogu da uplatim novac na račun moje preduzetničke firme? Da li treba ja kao PR da napravim ugovor sa samim sobom – ugovor o pozajmici ili pomoći osnivača/vlasnika? Ako treba – da li je dovoljno da taj ugovor overim samo potpisom i pečatom firme ili treba i sudska overa? Ili postoji neka druga forma kako bih obavio tu transakciju.
  Unapred hvala i srdačan pozdrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Edvarde,

   Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja delatnost. Dakle, vaša „radnja“ odnosno „firma“ nije „samostalna“ u pravnom smislu, odnosno ona nema pravni subjektivitet. Vi kao fizičko lice i vi kao preduzetnik ste jedna te ista osoba sa aspekta ugovaranja. Kolege pravnici mogu vam ovo stručnije objasniti, ali plastično rečeno, besmisleno je da sami sa sobom sklapate ugovor. Zakon čak i ne poznaje pojam „radnje“.

   S obzirom da je preduzetnik fizičko lice koje obavlja delatnost, vi ste vlasnik i svoje privatne i poslovne imovine, te možete slobodno uložiti svoju privatnu imovinu u posao, odnosno uplatiti iznos novca na poslovni račun. Po mom mišljenju, ukoliko vam je potreban dokument na osnovu koga vršite uplatu, odgovarajuća bi bila odluka preduzetnika o ulaganju privatne imovine.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 37. Danijela M.

  Poštovana Marija,
  molim Vas za komentar da li u blagajni mogu da se vrše „prebijanja“. Naime, imam uplatu u blagajnu 10,000 din, a treba u isto vreme da izvršim isplatu iz blagajne 2,000 din. Da li mogu da na račun uplatim razliku od 8,000 din ili moram svaku pojedinačnu promenu da evidentiram preko banke i predajem/podižem novac?

  Hvala unapred! Veliki pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Danijela,

   Prebijanje koje opisujete nije dozvoljeno. Morate izvršiti uplate i isplate u punim iznosima.

   Pozdrav!

   Odgovori
 38. Danijela M.

  Marija, hvala na brzom odgovoru. Da li me mozete uputiti na regulativu koja to uredjuje (gde mogu da procitam vise o tome).

  Jos jednom, veliko hvala!

  Srdacan pozdrav,
  Danijela

  Odgovori
 39. Lidija

  Poštovana Marija, moj suprug je pre nekoliko dana osnovao DOO, ima dvoje zaposlenih, da li može da im uplati platu direktno na njihov racun bez naloga za prenos a kao uplatilac DOO?
  Srdačan pozdrav, Lidija Dravić.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Lidija,

   Ja ne znam da postoji način da se novac sa jednog tekućeg računa uplati na drugi tekući račun bez naloga za prenos. To je svrha ovog dokumenta.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 40. ZORAN

  Postovana !!
  Treba da pocnemo sa otkupom stoke ,molio bih da mi kazete dal treba da na otkupnom bloku mislim fiyickom licu da uplatim 8 % pdv na celokupni iznos.
  HVALA !!!

  Odgovori
 41. Dejan

  Poštovani. Da li udruzenje gradjana, kao neprofitna organizacija može na bilo koji drugi način osim sakupljanja gotovinskih računa da podigne gotovinu sa računa? Na osnovu dnevnica nekih ili nesto slicno. Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Dejane,

   Možete podizati gotov novac samo na osnovu realnih ugovornih odnosa ili transakcija. Na primer, ukoliko članovi društva koriste privatni automobil u službene svrhe, možete ovu naknadu isplatiti članu u gotovom novcu, naravno, uz poštovanje svih zakonskih i podzakonskih odredbi u vezi sa obračunom poreskih obaveza i isplatom naknade.

   Nedobitne organizacije (udruženja, savezi, privredne komore i druge nedobitne organizacije) koje angažuju fizička lica za saradnju u oblasti nauke, istraživanja, kulture, zdravstva, obrazovanja i slično, a koja po osnovu saradnje ne primaju nikakvu drugu nadoknadu, mogu ovim licima isplatiti nadoknadu troškova koriščenja privatnog automobila za službene svrhe, pod uslovom da poseduju svu potrebnu propisanu dokumentaciju i da su ove isplate predvidele svojim opštim aktima, a da je fizičko lice angažovano za potrebe saradnje isključivo u oblastima određenim članom 85. stav 4. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana.

   Odgovori
 42. Srecko

  Postovani molim za odgovor.
  Uplatili smo pravnom licu u blokadi, iz neznanja, tekuce troskove a sad citam gore da to nije dozvoljeno. Nije veliki iznos oko 1000 dinara. Ali molim vas ako mozete da mi kazete moze li se to nekako ispraviti?
  Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Srećko,

   Uplata pravnom licu kojem dugujete nije prekršaj, ukoliko je firma u blokadi. Ono što nije dozvoljeno je kompenzacija, asignacija, cesija ili izmirivanje obaveze na sličan način sa licima koja su u blokadi. Firma koja je u blokadi ne može da vrši plaćanja, ali može da prima uplate (prilivom će upravo i da izmiri obaveze za koje je pokrenuta prinudna naplata).

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 43. Nebojša

  kupujem stan od pravnog lica.da li mora uplata preko ziro racuna banke ?

  Odgovori
 44. Karolina Laketic

  Postovani molim Vas da mi odgovorite na pitanje – Ukoliko je firma doo u blokadi da li moze da fakturise svoje usluge kupcima. Unapred zahvalna Karolina Laketic,

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Karolina,

   Ukoliko je do blokade platnog prometa došlo usled prinudne naplate, možete fakturisati (i naplatiti) svoje usluge. Od priliva na tekući račun prvo će biti namiren dug po prinudnoj naplati, prema prioritetu.

   Ukoliko je tekući račun u blokadi usled mere privremenog oduzimanja PIB-a, u tom slučaju nemate pravo da fakturišete usluge.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 45. Sanja

  Poshtovani,
  vec nekoliko dana obilazim banke u pokushaju da dobijem gotovinski kredit. Preduzetnik sam, paushalac i imam registrovanu prevodilachku agenciju vec 2 godine i 4 meseca. Uglavnom banke ne zele da me kreditiraju kao fizichko lice, vec kazu da sam ja biznis klijent, a onda mi, naravno kao biznis klijentu ne mogu odobriti kredit – opet jer sam paushalac. Poslujem vec 2 godine i 4 meseca pozitivno, sa blagom tendencijom uvecanja zarade i bez ikakvih dugovanja. Da li postoji uopshte nachin da banka „shvati“ da su preduzetnici paushlaci zaista fizichko lice (koje obavlja delatnost) i da li imate ideju kako bih to mogla nekom referentu u banci objasniti.

  Hvala unapred na odgovoru
  Sanja

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Sanja,

   Nažalost ne znam kako bih vam pomogla. Kao paušalac ne vodite poslovne knjige i evidencije o svojoj zaradi i dugovanjima, pa je verovatno to razlog zašto banka nije spremna da vas kreditira. Vaše pitanje nije iz oblasti knjigovodstva, tako da je ovo samo pretpostavka.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 46. Sanja

  Poštovana Marija,

  Da li postoji mogućnost da se gotovinski računi koje je od svog novca platio zaposleni u DOO, refundiraju zaposlenom na njegov tekući račun ,a ne preko blagajne. Na ovaj način bi se mnogo olakšao posao i izbegla šetnja do banke.

  Unapred zahvalna,

  Sanja

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Sanja,

   Smatram da nema smetnji da isplate vršite direktno na tekući račun zaposlenog koji je izvršio nabavku ličnim novcem.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 47. Nemanja

  Postovani,

  Da li sam u obavezi da fizickom licu koje je izvrsilo uplatu na racun firme za izvrsenu uslugu izdam fiskallni racun? Da li postoje slucajevi gde preduzetnik (nije pausalac) nije u obavezi da izda racun fizickom licu?

  Hvala na odgovoru.

  Odgovori
 48. mile

  Pitanje :
  Da li može pravno lice platiti nabavku osnovnog sredstva iz Srbije i platiti kešom u cnoj gori

  Odgovori
 49. Ognjen

  Postovani,

  Koliki je najveci iznos koji mogu podici u kesu sa firminog racuna ? (ja sam osnivavc i direktor). Naravno taj iznos bi opravdao racunom koji dobijem nakon kupovine materijala. Do sada sam na ime troskova podizao do 10.000din ,pa to pravdao u knjigovodstvu racunima. dakle zanima me koliko po zakonu mogu najvise podici sredstava, a nakon cega bi dostavio racune za pravdanje troskova.

  Srdacan pozdrav.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Ognjene,

   Zakon ne ograničava u smislu koji vi navodite. Ne postoji maksimalan iznos dobara koja možete kupiti za gotovo a zatim gotovinu isplatiti po osnovu plaćenog računa iz blagajne firme.

   Srdačan pozdrav

   Odgovori
 50. ivan

  Postovani,

  Ukoliko greskom uplatimo umesto na pravno lice kao fizicko lice neki kaznu u budzet Srbije ali sve sa pozivom na broj za firmu i da li ce prihvatiti uplatu. Da li ce nas kao firmu i dalje duziti.

  Pozdrav,

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ovo je pitanje za instituciju kojoj ste iznos uplatili.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 51. Ljubomir Stojkovic

  Poštovani,

  Imam pitanje vezano za paušalce. Nadam se da ću uspeti da jednostavno objasnim. Ja bih hteo da kao fizičko lice uplatim na račun svoje paušalne agencije devize koje je pravno lice. Zapravo ja sam sebi uplaćujem u pitanju je par stotina evra.

  Interesuje me kako je to moguće uraditi, kakva je procedura?

  Zvao sam call centar banke ali oni nisu umeli da mi odgovore.

  Hvala unapred,

  Ljuba

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Koliko je meni poznato, možete uplatiti dinarski iznos. Preduzetnik nije pravno lice, ali to ne menja stvari kada je ova tema u pitanju. Rezidenti mogu vršiti platni promet u devizama samo po osnovu prometa nepokretnosti i isplate dnevnica za službeni put u inostranstvu.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 52. milos

  postovanje.imam preduzetnicku radnju i dnevni limit bez pravdanja je 100000 din.a meni je uplaceno 1000000 din na racun.da li bez ikakvog pravdanja mogu podic taj milion ili moram deset dana podizati po sto hiljada?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   O limitima za podizanje novca raspitajte se u svojoj poslovnoj banci.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 53. Milisav

  Postovana,

  Preduzetnik firma koja je ranije saradjivala sa drugim preduzetnikom koji je otisao u penziju i zatvorio radionicu, ali je ostao dug nase firme prema njemu, na koji nacin mozemo mi izmiriti taj dug za ranije pruzenu uslugu., da li uplatom na tekuci racun te osobe, posto ta osoba vise nema racun poslovni i da li smemo navesti u polju svrha uplate popravka masina.

  Hvala unapred

  Odgovori
 54. Marko

  Postovani,

  da li pausalac sme da izvrsi placanje poreza i doprinosa sa svog tekuceg racuna?

  Odgovori
 55. Natasa

  Poštovana,
  zanima me da li preduzetnik koji isključivo pruža usluge pravnim licima i za to izdaje fakturu i novac mu leže preko tekućeg računa da li mora da ima fiskalnu kasu?
  Hvala najlepše.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Zakonom nije propisana obaveza posedovanja fiskalne kase, već samo evidentiranja prometa (sa fizičkim licima) preko fiskalne kase. Prema tome, iz vašeg pitanja, može se zaključiti da niste dužni da evidentirate promet preko fiskalne kase.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
   • Mladen

    Poštovana,
    Iznajmio bih bilbord panop 3x4m na svom zidu oko kuce kao fizičko lice zanima me koje su moje obaveze oko plaćanja poreza…na nepokretnost, na zaradu ili komunalna taksa i koje dozvole treba da bihtakav bilbord izdao kao svoj…Hvala

    Odgovori
 56. Milinko

  Postovanje

  Pausalac sam i nedavno sam od banke dobio na koriscenje Viza karticu na ime preduzetnicke radnje ( PR). Obzirom da poslujem iskljucivo sa inostranstvom uplate su mi u devizama. Najveci deo troskova koje imam generisem u inostranstvu, naravno u devizama.
  Pitanje je: da li mogu da koristim karticu PR za placanja koja imam u inostranstvu, kako bih izbegao duplu konverziju, i pod kojim uslovima?

  U ovom trenutku, konvertujem novac iz deviza u domacu valutu pod uslovima koje banka nudi ( izuzetno ne povoljni) a onda u menjacnici konvertujem novac u devize ( dupla konverzija) da bih mogao da ih koristim za placanje troskova koje imam kao preduzetnik u inostranstvu (transport, smestaj, hrana…).

  Hvala unapred

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Milinko,

   O ograničenjima u korišćenju platne kartice u inostranstvu možete se raspitati u poslovnoj banci. Uopšteno govoreći, sa aspekta knjigovodstva, ne postoje ograničenja za korišćenje platne kartice u inostranstvu dok god njome vršite nabavku za poslovne potrebe, i u zakonskim okvirima.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 57. maja

  Postovani
  Sta se desava u slucaju da se greskom uplati dnevni pazar manji u iznosu 2.640.00 dinara a greska utvrdi posle isteka zakonskog roka za uplatu istog.U pitanju je preduzece doo koje ima maloprodajne racune u proseku svaki treci dan ..Kako uplatiti pazar naknadno.Postoji li neka procedura..Unapred puno hvala na odgovoru

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Majo,

   Ne postoji posebna procedura. Uplatite pazar odmah nakon što ste uočili propust.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 58. miloš

  Poštovani,
  interesuje me kako mogu da izvršim plaćanja stranim licima za povremene poslove koje obavljaju u ime pravnog lica i kako se to reguliše pravno i koliki su porezi na takav način plaćanja.

  Odgovori
 59. Dragan

  Poštovana,

  poslujemo kao pravno lice koje nije u sistemu PDV-a. Zakupili smo kuću (poslovni prostor) od fizičkog lica.U Ugovoru o zakupu stoji da mi plaćamo račune za komunalije (struja, voda…), što nam i jesu troškovi poslovanja. Da li možemo da plaćamo te račune sa našeg računa iako oni glase na fizičko lice (zakupodavca) ili ipak moramo da prebacujemo te račune na naše ime?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Dragane,

   Možete platiti račune sredstvima firme, s obzirom da ste tako definisali u ugovoru.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
   • Dragan

    Hvala na odgovoru. Još nešto, da li prilikom plaćanja tih računa treba da platimo i neki porez (kao kad plaćamo zakup) ili plaćamo samo isnos koji stoji na računu za struju, vodu i sl. (računi glase na zakupodavca – fizičko lice)?

    Srdačan pozdrav.

    Odgovori
 60. Nenad

  Postovani,

  hvala za detaljna objašnjenja i koncizne odgovore. Naučio sam prilicno čitajući tekst i komentare. Imam i ja pitanje/a koja nisam siguran na kom mestu mogu da nadjem odgovor.

  Trenutno sam paušalac i načelno sam upoznat sa svim pravima i ograničenjima koje taj status donosi, medjutim obzirom da kao paušalac nemam velike mogucnosti u svojoj banci, mislio sam da predjem na vodjenje knjiga, pa da sebe prijavim i da placam porez na platu koju bih sebi uplacivao kao zaposlen. Medjutim, ono sto mi nije jasno je da li bih i dalje imao pravo da podizem kes iz banke do odredjenog dnevnog limita bez pravdanja kao sto sam mogao kao pausalno oporezovan. Ili uopsteno da li bih mogao da podignem novac sa bankomata. Posto mi je nelogicno da recimo 30.000 ili 50.000 treba da pravdam (sitni troškovi) na isti nacin kao da je 300.000 ili 500.000.

  I drugo pitanje, da li porez na dobit firme (u slucaju preduzetnika koji vodi knjige) treba placati mesecno, zajedno sa porezima koje bih uplacivao sebi kao fizickom licu, ili mora da se čeka kraj godine pa da se plati porez na dobit koji je firma ostvarila?

  Nadam se da ćete naći vremena da mi odgovorite.

  Unapred hvala,
  Nenad

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Nenade,

   Hvala vam na postavljenom pitanju i što nas pratite.

   Moj odgovor na prvo pitanje je da svaki dinar koji podignete sa tekućeg računa mora biti dokumentovan odnosno njegova namena mora biti poznata.
   I kada banka ne zahteva dokument prilikom isplate, dužni ste da posedujete dokumentaciju zbog zahteva iz poreskih i računovodstvenih propisa.

   Sada, kao paušalac, plaćate fiksan iznos poreza bez obzira na to koliko profita isplatite sebi iz poslovanja.
   Ukoliko biste vodili knjige, plaćali biste porez srazmerno, vrlo grubo, oko 10% na ostvareni profit.

   Što se tiče drugog pitanja, porez se plaća tokom godine srazmerno rezultatima rada iz prošle godine (svakog meseca 1/12 poreza na neto prihod preduzetnika po završnom računu od prethodne godine).
   Kada knjigovođa završi bilans za tekuću godinu, doplaćujete razliku u odnosu na plaćene akontacije tokom godine. Ako ste kroz akontacije tokom godine platili više nego što iznosi konačna obaveza, imate poreski kredit za naredni period.
   Bankomat možete koristiti, to nije protivzakonito. Međutim, ima određene mane. Na izvodu sa tekućeg računa, kod transakcija sa bankomata, ne ispisuju se podaci o svrsi i pozivu na broj, te možete imati problema prilikom kontrole. Ne treba ga koristiti za isplate za koje je obavezno korišćenje poziva na broj odobrenja, kao što je isplata zarade.

   Nadam se da sam vam pomogla!

   Odgovori
   • Nenad

    Da, razumem sad… hvala…

    Samo jos jedno malo pitanje, da li podizanje novca sa nalogom za isplatu, pod sifrom materijalnih troskova, manje od 150.000 dnevno mora da se pravda jos nekim dodatnim dokumentima, ili je sifra/svrha sama za sebe dovoljno pokrice da se novac moze podici? Skoro sam pitao u banci gde su mi rekli da do tog iznosa sa tom sifrom ne mora (dakle bez obzira da li vodim knjige ili sam pausalac)… ali opet nisam siguran da li su me dobro razumeli o cemu sam govorio.

    Jos jednom hvala za odogovore.

    Srdacan pozdrav.

    Odgovori
 61. Aleksandar Trifunovic

  Postovana Marija,

  Da li je moguce naplatiti potrazivanja u ime firme koje posedujem u inistranstvu od strane domace firme u Srbiji?Da se sredstva prebace na racun fizickog lica koje ima specialno ovlascenje od strane firme u inostranstvu. Predao sam im specijalno ovlascenje od strane svoje firme u inostranstvu sa instrukcijama placanja, overeno i potpisano.

  Hvala unapred

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Aleksandre,

   Prenos potraživanja uređen je Zakonom o deviznom poslovanju, pa savetujem da ga proučite.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 62. Dragana

  Poštovana, kakav stav imate prema „gotovinskim“ računima plaćenim platnom karticom fizičkog lica (radnika). Da li takav račun priznati za refundiranje iz blagajne firme. Roba je kupljena za potrebe firme, sredstva za održavanje.
  Ne mogu da nađem zvanično tumačenje.
  Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Dragana,

   Na poleđini takvih računa naznačimo „plaćeno privatnom platnom karticom zaposlenog“ i knjižimo ga kao gotovinski račun. Nije nam poznat stav nadležnih o tom načinu rada, ali način kako je zaposleni izvršio plaćanje nabavke koju vrši za potrebe firme nigde u propisima ne figurura kao važna činjenica.

   Srdačan pozdrav!

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 63. DavorT

  Poštovani.
  Ja kao fizičko lice, dali mogu da kupim polovni automobil od autoplaca (pravno lice) a da platim u dinarima preko banke, to jest preko mog računa ? Dali može fizičko lice da na napravi transfer iz njegovog računa na računa pravnog lica za isplatu po kupoprodajnom ugovoru ?
  Dali može da bude transakcija između 2 fizičkog lica po kupoprodajnog ugovora preko računa banke, a ne u kešu ? Naravno pričamo o dinarima, a ne u devizi.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Davore,

   U našem domenu rada nisu obaveze fizičkih lica, te vam ne možemo pomoći.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 64. natasa

  Postovani,
  ako izvrsimo uplatu PDV-a ne nalogom za prenos vec je posiljalac vlasnik firme a uplata izvrsena obicnim nalogim za uplatu, po kom osnovu mogu da takvu uplatu i kako po propisu da rasknjizim jer nemam na izvodu tu transakciju?
  Hvala unapred

  Odgovori
 65. Dejan

  Poštovana Marija,

  Preduzetnik sam paušalac.
  Do sada sam sve poslove obavljao za druge firme i naplatu usluga vršio preko računa. Nemam fiskalnu kasu i zanima me na koji način mogu da naplatim uslugu fizičkom licu?
  Da li mogu da izdam račun bez fiskalne kase i primim uplatu na moj račun ili postoji neki drugi model (ako uopšte postoji)? Bavim se iznajmljivanjem opreme za svečanosti i proslave. Hvala unapred na odgovoru i savetu.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Dejane,

   Ukoliko se vaša šifra delatnosti ne nalazi na spisku delatnosti koje su prema Uredbi o delatnostima dužni ste da promet fizičkom licu evidentirate preko fiskalne kase. Pri tome se ne misli na registrovanu, pretežnu delatnosti, već na delatnost u koji se svrstava konkretna usluga koju ste pružili.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 66. Milica

  Poštovana Marija,
  naša firma je radnja u sistemu PDV-a.Da li možemo da otvorimo devizni račun za jednu uplatu iz inostranstva i da li je potrebno da promenimo registraciju fime?Hvala unapred.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Milice,

   Nema smetnji da otvorite devizni račun u banci i nema potrebe da zbog toga menjate podatke koji su registrovani.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 67. MArija MIlovanović

  Poštovana Marija,

  naše poljoprivredno gazdinstvo (bavi se tovom pilića, kapaciteta 180000 komada u turnusu) je u sistemu PDV-a, sredstva koja su nam uplaćivana na račun su pretežno od povraćaja PDV-a i refakcije za dizel gorivo. Ista smo podizali u banci bez da nam traže bilo kakav dokumenat ili račun (a imalo je iznosa i preko milion dinara). Ta sredstva smo koristili za kupovinu goriva, plaćanje veterinarskih usluga, otplatu kredita (za kupovinu farme), nabavku slame. Dnevnik blagajne nikada nismo vodili niti nam je bilo koji inspektor od 2012. godine isti tražio ili bar skrenuo pažnju da treba da ga vodimo, a imali smo skoro svakog meseca poresku kontrolu. U poslednjoj kontroli skorijih dana jedan od inspektora nam je tražio dnevnik blagajne koji nismo posedovali i obračunao nam porez na dohodak građana u iznosu od 48 miliona. Molim Vas da me informišete da li je neophodno da poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a vodi dnevnik blagajne i da li smo učinili toliko veliki propust?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Marija,

   Gazdinstvo u sistemu PDV-a ima status preduzetnika, sa aspekta poreskih zakona.

   Mogu samo da pretpostavim da niste knjižili poslovnu dokumentaciju po osnovu koje ste potrošili sredstva, pa je poreski inspektor tretirao podizanje novca kao isplatu neto prihoda, i obračunao porez na godišnji dohodak građana.

   Najbolje bi bilo da vaš knjigovođa pogleda zapisnik o kontroli za više informacija.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
   • Marija Milovanović

    Poštovana Marija,

    Svi računi do poslednjeg su unešeni u knjigu ulaznih računa i prijavljeni su u PDV prijavi, uredno proknjiženi, novac smo podizali u banci, fiskalne račune plaćali gotovinom, a fakture nalogom za uplatu u trezoru ili nekoj drugoj banci iz razloga što je provizija manja, jedino što nismo vodili dnevnik blagajne, a knjigovođa je uredno rasknjižavao podignutu gotovinu. Ja čak i nisam nosilac poljoprivrednog gazdinstva već član (supruga) i lice koje ima ovlašćenje u banci od nosioca gazdinastva, a podizala sam gotovinu kao ovlašćeno lice i inspektor mi je zaračunao na osnovu podizane gotovine porez na dohodak građana. Mišljenje svih koje smo do sada pitali za savet je da inspektor nije u pravu i da je ne vođenje dnevnika blagajne prekršaj za ne ažurno vođenje knjga.

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovana Marija,

     U tom slučaju, možete da uložite prigovor na zapisnik, odnosno da preduzmete druge korake koji su na raspolaganju u zavisnosti od statusa kontrole.

     Srdačan pozdrav!

     Odgovori
 68. Marina

  Poštovani,
  zamolila bih Vas za odgovor.
  Uplaćujem pazar stomatološke ordinacije kao paušalac svakog petka.
  Ako je zadnji dan meseca u četvrtak, da li treba tada da uplatim pazar ili mogu ponovo u petak uključujući i prvi dan sledećeg meseca?
  Nadam se da sam bila jasna.
  Unapred zahvalna.
  Marina Milošević.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Marina,

   Rok za uplatu pazara propisan je iskljivo kao broj dana, bez obzira na to da li se u tom roku završava jedan a počinje drugi kalendarski mesec.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 69. Dunja

  Postovani,
  Vec nekoliko godina prijavljena sam kao preduzetnik pausalac koji nije u sistemu PDVa. Vlasnik sam i jedini zaposleni i do sada sam iskljucivo poslovala sa drugim agencijama ili pravnim licima.
  Interesuje me na koji nacin bih preko agencije mogla naplatiti usluge koje bih pruzila fizickim licima. Ove usluge bi bile druga sifra delatnosti u odnosu na delatnost koju obavljam pretezno. Za ovu delatnost (7420) nije neophodno izdavati fiskalni racun fizickim licima, ali me interesuje na koji nacin se izdaju fakture i uplacuje novac na preduzetnicki racun?
  Da li se naplata moze vrsiti u gotovini pa uplacivati kao pazar? Ili se moze uplacivati na tekuci racun pa odatle na preduzetnicki? Na koji nacin regulisemo uplate tako da postujemo sve obaveze?

  Unapred hvala!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Dunja,

   Uplate možete primati besgotovinski (sa tekućeg računa potrošača na vaš poslovni račun) a i gotovinski (u kešu, koji u roku od 7 dana treba da uplatite u banci kao pazar na svoj poslovni račun).

   Ne treba da primate uplate na vaš lični račun.

   Za svaku pruženu uslugu izdajete račun kupcu. Račun se izdaje u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti potrošača.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
   • Dunja

    Poštovana Marija,

    Hvala na odgovoru i pomoći. Da li je kao preduzetnik paušalac koji ne izdaje fiskalne račune mogu poslovati sa inostranstvom?

    Na koji način je dozvoljeno primati uplate iz inostranstva kao preduzetnik a da to ulazi u paušalno oporezivanje? Na preduzetnički račun ili nekom drugom vrstom uplate?

    Odgovori
 70. Ognjen

  Postovana Marija

  Ja sam direktor i osnivac i vlasnik firme Doo 50% . Usled slabog poslovanja nisam uplacivao sebi platu,doprinose.. Da li sada, nakon priliva na racun firme, mogu sebi uplatiti plate i doprinose za protekle 2 (dve) godine odjednom na svoj privatni racun? I da li se na taj nacin porez naplacuje automatski (uracunat u iznos npr) ili posebnom uplatnicom? Hvala najsrdacniji pozdrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Ognjene,

   Morate se konsultovati sa vašim knjigovođom u vezi sa isplatom, pre svega zbog toga što se pre isplate zarade mora predati poreska prijava. Nakon predaje, Poreska uprava će vam dodeliti broj odobrenja (BOP) za plaćanje poreza i doprinosa i neto iznosa zarade. Tek tada možete isplatiti sve zaostale obaveze i pripadajuće kamate.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
   • Ognjen

    Postovana Marija,

    Zahvaljujem Vam na urgentnom odgovoru,bili ste mi od velike pomoci.

    Srdacan pozdrav, Ognjen.

    Odgovori
 71. Dragan

  Poštovana, preduzetnik sam, taksista, registrovan kao dopunska delatnost. Ineresuje me da li, kao fizicko lice, u pošti, mogu da uplacujem poreze i doprinose. Unapred zahvalan na odgovoru, Dragan.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   O tome se morate raspitati u Poreskoj upravi. Mi smo dobijali različite odgovore, a nikada tako nešto nismo pokušali sami.

   srdačan pozdrav!

   Odgovori
 72. Sena

  Postovana Marija,

  Imam neke nedoumice u vezi sa sluzbenim putovanjem u inostrastvo.Direktor mi je iznenada otisao u Instambul radi kupovine teretne prikolice,zadrzao se tri dana,nije podigao akontaciju,pritom placao putarinu, gorivo(u pitanju je sluzbeni auto na koji se placa mesecna zakupnina kod „Porsche Mobility“),smestaj master business karticom i za sve to imamo racune.Kako sada da odradim I pravilno izracunam ceo iznos za podizanje gotovine sa racuna kada je troskove placao karticom?I da li je zakonom dozvoljeno takvo placanje i kako ga proknjiziti sa izvoda?

  Unapred zahvalna,srdacan pozdrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Seno,

   Troškove koji su plaćeni poslovnom karticom firme nećete nadoknaditi zaposlenom, jer nemate osnova (on nije koristio sopstveni novac za plaćanje troškova).

   Nema smetnji da se troškovi za službeno putovanje (avionske karte, hotelski smeštaj, putarine) plate poslovnom karticom firme.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 73. Petar Jovanovic

  Poštovani,

  molim Vas za razjašnjenje jedne nedoumice po pitanja raspolaganja i plaćanja sredstvima sa tekućeg računa preduzetnika – paušalca.

  Nedoumicu ću definisati kroz nekoliko međusobno povezanih stavki.

  1) U skladu sa odredbama člana 43 stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana preduzetnici koji na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa plaćaju porez na prihod od samostalne delatnosti u paušalnom iznosu dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu (na obrascu KPO).

  To bi u praksi značilo da se vode samo podaci o prometu, tj izlazni računi, dok se ulazni računi od dobavljača ne evidentiraju i nevode u poslovnim knjigama „paušalaca“, takođe isti se i ne čuvaju i ne smatraju obveznim poslovnim i knjigovodstvenim dokumentima preduzetnika-paušalca. Dakle, „paušalci“ ne moraju da vode evidenciju troškova poslovanja, niti da iste pravdaju „radnji“.

  2) Po mišljenju Ministarstva finansija 414-00-231/99-04 od 12. oktobra 2001. preduzetnik – paušalac slobodno raspolaže sredstvima sa tekućeg računa za potrebe poslovanja radnje i svoje lične potrebe, odnosno potrebe svoje porodice, što u praksi znači da „paušalaci“ prilikom podizanja gotovog novca sa poslovnog računa nisu u obavezan da plaćaju bilo kakve dodatne poreze i doprinose. Novčana sredstva sa poslovnog računa preduzetnik – paušalac može uvek da podiže, jer se priliv novčanih sredstava na poslovni račun smatraju njegovim ličnim sredstavima kojima raspolaže bez ograničenja.

  3) Po odredbama člana 51 Zakona o porezu na dohodak građana, koji tretira evidentiranje prihoda i rashoda kod poslovne banke, propisuje se dužnost obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u koje spadaju i preduzetnici – paušalci), nezavisno od načina na koji se oporezuje, da sva plaćanja vrši preko tekućeg računa kod banke i da vodi sredstva na tom računu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

  U kom smislu se u navedenom članu 51 pojam plaćanja ima razumeti?
  Da li je član 51 navedenog Zakona u koliziji sa gore opisanim članom 43 istog Zakona i spomenutim mišljenjem Ministarstva finansija?

  Ako se pod terminom plaćanje koje predutetnik – paušalac vrši podrazumeva plaćanje preko računa dobavljačima, onda se dovodi u pitanje ustaljena praksa da „paušalaci“ u svrhe realizacije poslovne delatnosti sva svoja plaćanja prema pravnim licima mogu obavljati u gotovom novcu. U tom slučaju kod paučalaca bi postojala obavezna evidencija rashoda/troškova preko poslovnog računa banke.

  Da li preduzetnik – paušalac prilikom plaćanja svojih poslovnih obaveza prema pravnim licima može sve isplate vršiti u gotovom novcu, i da li je u tom slučaju dužan da račune po kojima plaća čuva kao poslovnu evidenciju, bez obzira da li su pravna lica sa kojima posluje u sistemu PDV-a ili ne, jer se to tretira kao platna transakcija (recimo, plaćanje hotelskog smeštaja, ishrane, prevoza, iznajljivanje tehničke opreme….)?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Petre,

   U tačkama pod 1) i 2) misli se na knjigovodstveno evidentiranje, a u ostalim tačkama na platni promet. Nisam razumela na koji način su one u sukobu.

   Preduzetnici treba dominantno da vrše plaćanja preko tekućeg računa. Plaćanja u gotovom nisu zabranjena. Ono što se dešava u praksi je da preduzetnici paušalci podignu novac kao svoj neto prihod, a zatim ga troše kao svoj lični novac. Pa tako, praktično ličnim novcem, plaćaju i poslovne rashode, jer nemaju motiv da to ne čine. Ova praksa nema nikakve posledice na poreske obaveze niti može da znači da su preduzetnici dužni da vode evidenciju o troškovima, bilo onim koje su platili poslovnim sredstvima, bilo onim koje se odabrali da plate ličnim sredstvima.

   Srdačan pozdrav

   Odgovori
 74. Nemanja

  Postovana, da li ja kao osnivac drustva sa ogranicenom odgovornoscu mogu kupiti opremu za rad (stampac,racunar itd) za kes,uzeti gotovinski racun za istu i voditi to kasnije kao pozajmicu osnivaca datu privrednom drustvu u kesu,u momentu kupovine firma je registrovana ali racun u banci nije jos uvek bio aktivan kako bih uplatio sredstva na racun kao pozajmicu jer mi je osnivacki kapital svakako manji od iznosa datog za opremu? kako se to dalje knjizi?

  Unapred zahvalan

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Nemanja,

   Možete nabaviti sredstva ličnim novcem, a zatim, kada za to bude prilike, podići novac sa poslovnog računa i tako nadoknaditi utrošeni novac. Na taj način, nemate praktično obavezu firme prema osnivaču po osnovu pozajmice, već po osnovu plaćenog gotovinskog računa. Možete uplatiti i pozajmicu, pa od sredstava iz pozajmice nadoknaditi novac po plaćenom gotovinskim računu.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 75. Vladimir

  Postovana, da li vlasnik doo firme koja je u blokadi moze da dugovanja od drugih poverilaca preuzme i prosledi na svoj licni ziro racun.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ne može, jer se na taj način direktno „izigrava“ blokada računa. Poverioci treba da uplate dugovanja na račun koji je u blokadi, kako bi se namerio poverilac koji je blokadu i aktivirao.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 76. Marko Bakalov

  Poštovani,

  da li kao paušalac mogu podizati pare sa deviznog računa kada sam u inostranstvu, i da li mogu vršiti plaćanja u privatne svrhe karticom u inostranstvu?

  Odgovori
 77. Dijana

  Poštovani,

  Preduzentička firma, koja po šifri delatnosti se bavi uslugama, za koje koristi robu koja je uvežena (ima ulaz), može da koristi istu kao reprezentaciju i kako se to vodi ili pravda?

  I da li je moguće da iste obavlja i koristi na mestima koje ne vode pravna lica. Odnosno, radionice koje se drže na festivalima, novac koji je u tom slucaju gotovnski, da li se vodi kao dnevni pazar i ja sama to uplatim ili postoji neki drugi način?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Privredni subjekat može dobra, koja je uvezao radi dalje prodaje da iskoristi za potrebe reprezentacije. Potrebno je izdatke evidentirati u poslovnim knjigama kao reprezentaciju, i voditi računa o poreskim posledicama.

   Prodaja na mestima van sedišta privrednog subjekta treba da bude evidentirana. Primljen novac uplaćujete kao pazar, u roku od 7 dana. Vodite računa o obavezi fiskalne kase, ako vaša delatnost nije oslobođena. Takođe, mesto na kojem se drži roba, treba prijaviti Poreskoj upravi kroz obrazac IPJ.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 78. Boro

  Postovani,vlasnik sam i direktor doo i imam pitanje za Vas.
  Naime zanima me da li na osnovu odluke mogu mesecno prebacivati novac na tekuci racun svoje nevencane supruge kako bi ona otplacivala kredit .Da li je to dozvoljeno stim sto bih naveo ugovor o njenom kreditu, iznos koji uplacujem kao i klauzulu da nekretninu koja se otplacuje tim kreditom nemoze otudjiti posto zivimo u vanbracnoj zajednici kao i da ukoliko to ucini mora mojoj firmi taj novac vratiti.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Boro,

   Po mom mišljanju, ovakav potez bi bio probijanje pravne ličnosti doo jer biste novac firme koristili kao da je vaš lični, odnosno u neposlovne potrebe. Ako to ipak učinite, treba da platite porez na prihode na uzimanje iz imovine pravnog lica, kao i da se ove isplate knjiže na konto 723.

   Savetujem da umesto toga izvršite isplatu dividende, pa da od tog novca dalje plaćate suprugin kredit.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 79. Boro

  hvala na brzom odgovoru,i molim za jos jedno pojasnjenje,a to je koliko bi trebalo da platim porez i mogu li da te uplate do sada preknjizim na konto 723 naravno i obracunam i platim porez.
  hvala!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Poreska stopa je 15%. Možete da preknjižite uplate iz ove godine sa drugih konta na odgovarajući konto (723).

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 80. Ivan

  Postovani,

  Interesuje me pojasnjenje sledece situacije:

  Izdao sam fakturu stranom fizickom licu (dakle nerezidentu) za kupovinu neke robe koju sam mu poslao postom, a on je prethodno tu robu meni platio gotovinom. Kako sam razumeo, ja tu sumu moram uplatiti na svoj preduzetniciki racun u roku od 7 dana, ali me interesuje da li pri uplati navodim kao platioca to strano fizicko lice sa njegovom adresom u inostranstvu, ili samog sebe kao da uplacujem sebi?

  Takodje, iako je sama uplata bila u RSD, na fakturi je vrednost obracunata u USD jer se tako zahteva u carinskom postupku pri izvozu robe.

  S postovanjem,
  Ivan

  Odgovori
 81. Milica Tadic

  Da li kao arhitekta preduzetnik imam prava da fakturisem poslove fizickim licima?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Možete pružati usluge i fizičkim licima. Proverite da li ste dužni da imate fiskalnu kasu.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 82. Bojan

  Postovana MArija,

  imamo registrovani radnju SZR kao pausalci iz radnog odnosa.
  pojavio se kupac iz Bosne koji bi da kupi od nas osnovno sredstvo masinu za obradu metala, strug u i zahteva da mu izdamo fakturu na celokupan iznos vrednosti oko 14000 eura.
  da li imamo pravo da fakturisemo to osnovno sredstvo kupcu iz Bosne, uzimajuci u obzir da nemamo takoreci racun ili ti neki dokaz o vlasnistvu masine, obzirom da je to nasa svojina koja je odavno u nasem posedu .

  Znaci mozemo li prodati ovo osnovno sredstvo kupcu bez ikakvih posevnih dokaza o vlasnistvu ili su potrebni neki dodatni dokumenti i uslovi

  Veliko hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ovo pitanje treba da postavite špediteru. Što se tiče računovodstveno/poreskog aspekta, nemate obavezu da dokumentujete nabavke, kao paušalac.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 83. Veljko

  Poštovana Marija,

  Imam jednu dilemu i molio bih Vas da mi pomognete u razrešenju iste.
  Naime, moj tim i ja radimo na projektu koji treba ići na internacionalno takmičenje. Za realizaciju tog projekta, potreban nam je novac koji možemo dobiti jedino od sponzora(firme i kompanije). Da li je moguće da te iste firme/kompanije, ukoliko žele, taj novac uplate na lični tekući račun nekog od članova tima, ili je potrebno da se u APR-u registrujemo kao udruženje i na ime tog udruženja u banci otvorimo namenski račun kao pravno lice na koji će firme/kompanije moći uplaćivati novac?

  Hvala unapred.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Veljko,

   Sponzori mogu isplatu da vrše i na vaš lični račun. Isplate do 13.000 dinara su neoporezive, a preko tog iznosa sponzor mora da obračuna i plati porez na vaš prihod po osnovu pomoći.

   Ukoliko biste registrovali udruženje, to bi bila daleko odgovornija situacija. Morali biste da angažujete knjigovođu, vodite poslovne knjige i predajete bilanse svake godine Agenciji za privredne registre.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 84. Saša

  Poštovana Marija,
  Da li fakturu za pružene programerske usluge firmi u Rumuniji, mogu naplatiti u gotovini (u eurima), ili mi firma iz Rumunije mora uplatiti direktno na tekući račun, registrovan sam kao preduzetnik paušalac?
  Unapred zahvalan na odgovoru.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Platni promet ste dužni da obavljate preko računa u banci i preko institucija elektronskog novca. Naplata u gotovini može da se izvrši samo kada tehnički nije moguće obaviti bezgotovinski platni promet sa nekom državom, što ovde nije slučaj.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 85. Danka Jovovic

  Poštovani,

  kako je moguće podići novac koji se kod banke vodi kao sredstav od ugašenih računa Banke? Po kom osnovu banka zadržava taj novac? I zašto mi šalje IOS o istom…? U pitanju je doo, koje je brisano iz registra.

  Unapred hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   To pitanje morate postaviti banci kod koje se sredstva nalaze.

   Srdača pozdrav!

   Odgovori
 86. Vladimir

  Poštovani,

  Želeo bih da se oglašavam na više manjih portala iz Bih i Makedonije, ali većna vlasnika nemaju registrovane firme. Da li ja kao firma u PDV-u mogu da pravdam ovaj trošak i kako?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Možete da zaključite ugovor sa fizičkim licima, samo povedite računa o poreskim obavezama.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 87. Sasa

  Poštovani,

  Imam preduzetničku agenciju za konsultantse poslove, kao inženjer. Klijenti su mi 100 % strane kompanije. To iziskuje dosta putovanja, ponekad i više od mesec dana. Da li u tom slučaju mogu da podignem devize sa računa, s obzirom da je više od propisanih zakonskih 15 dana za službeni put? Da napomenem da sam samo ja zaposlen u svojoj agenciji.

  Hvala

  Odgovori
 88. Nenad

  Poštovani, da li fizičko lice može da plati pravnom licu direktno na račun firme i da mu se izda fiskalni isečak označen na fiskalnoj kasi kao CHEQUE BON za fiskalne isečke za bezgotovinsko plaćanje ?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Nenade,

   Ne vidim prepreku da pravno lice primi bezgotovinsku uplatu od fizičkog lica i da se takav promet evidentira na fiskalnoj kasi ovako kako ste opisali.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 89. Nikola

  Postovani,

  Da li preduzetnik pausalac, koji prima uplate u eurima iz inostransva na devizni racun preduzetnika, a ne konvertuje novac na dinarski racun i ne podize novac.Da li moze direktno sa deviznog racuna pausalca, da kupi nekretninu (stan), prebacivanjem novca u eurima na racun prodavca nekretnine?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Promet u devizama je dozvoljen kada je osnov kupoprodaja ili zakup nepokretnosti. Za više detalja možete se obratiti svojoj banci ili advokatu.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 90. Nikola

  Postovani,
  Da li preduzetnik pausalac, koji prima uplate na devizni racun, moze da kupi nekretninu (stan),
  direktnim prebacivanjem novca(40.000eura) sa deviznog racuna pr. pausalca na racun prodavca stana, koji je fizicko lice.
  Posto po nasem zakonu pausalac, ne moze da podize eure ,nego mora da ih konvertuje u dinare.Da li je ova opcija, direktnog prebacivanja deviza izvodljiva i zakonski regularna?
  Hvala unapred, pozdrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Devizne transakcije između rezidenata mogu se vršiti kada je u pitanju kupoprodaja i zakup nepokretnosti.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 91. Miona

  Postovani,

  Vidim da je tema dosta iscrpljena, medjutim imam dilemu. Vlasnica doo firme izvesne racune koji se ticu poslovnog prostora i poslovanja (struja, komunalije, telefon) placa nalogom za uplatu, dakle gotovinskom uplatom na racun poverilaca. Jasno mi je da kada je firma u blokadi to nije regularno, ali sta se desava kada firma nije u blokadi? Da li taj nalog za uplatu moze biti validan dokument da se sa racuna firme njoj isplati gotovina u iznosu koji je uplacen na ime gore pomenutih troskova?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ovakve situacije treba izbegavati. Firmu treba obavestiti da se platni promet, kada god je to moguće, obavlja bezgotovinski. Za već učinjena plaćanja, možete se konsultovati sa pravnikom pa sastaviti ugovor o pozajmici gde se pozajmica realizuje plaćanjem troškova firme, a ne direktnom uplatom novca. Nakon toga izvršiti refundaciju osnivaču koji je podmirio troškove.

   Svako dobro!

   Odgovori
 92. Snezana

  Postovana,

  Da li firma moze podignuti sa racuna racune koji su placeni u evrima u inostranstvu?

  Odgovori
 93. Snezna Bogdanovic

  Postovana,

  Da li mogu da se podignu sa racuna racuni koji su placeni u inostranstvo u devizama

  Unapred zahvalna

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Niste naveli o kakvim se računima radi. Obično su to računi za troškove koje su imali zaposleni na službenom putu. Ako je to u pitanju, račune možete podići na osnovu obračuna službenog puta.

   Svako dobro!

   Odgovori
 94. Marija

  Postovani, moja preduzetnicka radnja je u blokadi, ali imam dugovanja ka doo firmi, da li ja kao fizicko lice mogu opstom uplatnicom da skidam taj dug ili je to neispravno?

  Odgovori
 95. Marko

  Postovana,

  Ja sam preduzetnik pausalac, koji je dobio uplatu od stranog fizickog lica na svoj privatni racun u iznosu od 1700e.
  Da li je potrebno prijavljivati ovo poreskoj kao poklon ili nesto drugo, i da li je moguce da dobijem neku kaznu zbog ne prijavljivanja na vreme?

  Odgovori
 96. Lidija

  Poštovani,
  zanima me, da li stambena zajednica moze da isplati u gotivini fizicko lice tj. majstora koji je izveo odredjene radove na zgradi? Zivimo u malom mestu i gotovo da ne postoje majstori koji su ujedno i pravna lica. S obzirom da je stambena zajednica pravno lice, da li upravnik zgrade moze da podigne novac sa računa zgrade i tim novcem isplati majstora tj. fizicko lice? I sta bi u tom slucaju predstavljalo dokaz koji se opravdava ta isplata? Da li bi to bio mozda neki ugovor o angazovanju majstora ili neka rucno napisana priznanica potpisana od strane upravnika i majstora? Unapred hvala na odgovoru.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Uslugu možete platiti u gotovom, ali je potrebno da sa majstorom zaključite ugovor o delu, obračunate i platite poreske obaveze po tom osnovu (porez i doprinose za socijalno osiguranje). Od dokumentacije potrebno je da posedujete ugovor o delu i priznanicu, ako se naknada isplaćuje u gotovom.

   Svako dobro!

   Odgovori
 97. Spasoje

  Poštovani,zanima me da li kao pravno lice,preduzetnička radnja,mogu da plaćam smestaj za radnike fizičkom licu? I,kako bi se pravdali ti troškovi. Da napomenem,u pitanju je rad na terenu i u drugoj državi. Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Potrebno je da se obratite računovođi, poreskom savetniku ili pravniku kako biste razmotrili vaš konkretan slučaj i dobili adekvatan savet.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *