Pitali smo lice za bezbednost: Koje su obaveze malih firmi povodom novog Pravilnika o preventivnim merama zaštite od Covid19?

od strane | jul 22, 2020 | Uncategorized | 0 Komentara

Novim Pravilnikom koji je stupio na snagu 11. jula 2020. godine uvedena je obaveza svim poslodavcima da donesu Plan za primenu preventivnih mera radi sprečavanja širenja bolesti Covid19.
Plan treba da obuhvati aktivnosti i postupke koje sprovode firme, kao i obaveze zaposlenih.
Plan je deo akta o bezbednosti i zdravlju na radu.

S obzirom na vaša brojna pitanja u vezi ove materije, kontaktirali smo Stefana Canića, lice za bezbednost, koji je odgovorio na najčešća pitanja koja muče male privrednike.

Pitanje: Da li je potrebno da preduzetnici koji nemaju zaposlene radnike i privredna društva koja imaju samo jednog zaposlenog izrade Plan preventivnih mera?

Odgovor: Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu predviđeno je da sva preduzeća poseduju Akt o proceni rizika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu Akt o proceni rizika). Obzirom da se Plan preventivnih mera za COVID-19, izrađuje prema pomenutom Aktu, neophodno je da svi izrade i Plan preventivnih mera za COVID-19.

Pitanje: Da li je potrebno da Plan preventivnih mera izradi licencirano preduzeće?

Odgovor: Plan preventivnih mera može izraditi samo preduzeće koje poseduje Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, zbog toga što je Plan preventivnih mera za COVID-19 dopuna za Akt o proceni rizika.

Pitanje: Na osnovu čega je definisano da ugostiteljske radnje moraju imati izrađen Plan preventivnih mera za COVID-19?

Odgovor: U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, definisano je da Plan preventivnih mera za COVID-19 moraju izraditi: predškolske ustanove, školske ustanove, visokoškolske ustanove, pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, pravna lica i preduzetnici (poslodavci)​​ koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću.

Pitanje: Na osnovu čega je definisano da svi moraju izraditi Plan preventivnih mera za COVID-19?

Odgovor: Potreba izrade Plana preventivnih mera za COVID-19, definisana je Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti koja je stupila na snagu 28.juna.2020. godine. Pomenuti Pravilnik direktno je povezan sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (kaznene odredbe).

Pitanje: Da li poslovavci koji obavljaju rad od kuće i na terenu trebaju izraditi Plan preventivnih mera za COVID-19?

Odgovor: Ovaj tip poslodavaca nema potrebu izradu Plana preventivnih mera za COVID-19.

Pitanje: Šta od sredstava zaštite od širenja zarazne bolesti COVID-19 je neophodno da poslodavci poseduju?

Odgovor: Poslodavci trebaju da poseduju dezobarijeru na ulazu u objekat, natrijum-hipohlorit koji se sipa u dezobarijeru jednom dnevno, dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola na vidnom mestu nakon ulaska u objekat, zaštitne maske za zaposlene, zaštitne rukavice (opciono).

Pitanje: Da li je dozvoljeno da klijenti, posetioci ili saradnici borave u prostorijama poslodavca bez zaštitne maske?

Odgovor: Korišćenje zaštitne maske neophodno je pri ulasku u bilo koji objekat gde se vrši obavljanje delatnosti.

Pitanje: S obzirom da se Plan mera nadovezuje na Akt o proceni rizika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, šta predstavlja ovaj Akt?

Odgovor: Akt je dokument o proceni rizika kojim se definišu opasnosti i mere za otklanjanje opasnosti na radnom mestu zaposlenih. Sagledavanjem opasnosti i njeno dovođenje na prihvatljiv nivo je najbitnija stavka za bezbednost zaposlenih.

Pitanje: Koje su obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za preduzetnike i mikro pravna lica (do 10 zaposlenih)?

Odgovor: Obaveze mikro preduzeća iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su:

  • Izrada Akta o proceni rizika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Osposobljavanje zaposlenih
  • Izrada Plana preventivnih mera za COVID-19
  • Izrada Pravilnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Preduzeća koja imaju do 20 zaposlenih radnika (izuzev proizvodne delatnosti), ne moraju imati Lice za bezbednost i zdravlje na radu, već mogu poslodavci obavljati poslove lica za bezbednost.

Dakle, preduzeća koja su iz proizvodne delatnosti moraju imati lice za bezbednost i zdravlje na radu, bez obzira na broj zaposlenih.

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *