Često se postavlja pitanje da li korisnik starosne penzije može ponovo da zasnuje redovan radni odnos. Ponekad privrednici imaju (pogrešnu) informaciju da nakon ponovnog zasnivanja radnog odnosa, starosni penzioner gubi pravo na penziju.

Starosni penzioner može nesmetano ponovo stupiti u radni odnos kod poslodavca ili započeti samostalnu delatnost, i uz to zadržati pravo na starosnu penziju. Penzioner – invalid rada, koji je trajno izgubio radnu sposobnost, ne može ponovo zasnovati radni odnos u bilo kom obliku.

Korisnik starosne penzije može bez ograničenja ponovo ući u osiguranje (da se zaposli) po ugovoru o radu, ugovoru o delu, autorskom ugovoru, i da prima penziju, izuzev kada se zaposli u inostranstvu (uključujući i bivše jugoslovenske republike), ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo na novi obračun penzije. Ovo naravno samo ukoliko su redovno uplaćivani doprinosi za PIO, a po osnovu zahteva koji se podnosi PIO Fondu.

Korisnici starosne penzije koji ponovo stupe u radni odnos ne plaćaju doprinos za nezaposlenost (jer ne postoji mogućnost da ponovo steknu status nezaposlenog lica).

Do aprila 2019. godine, pravo na zdravstveno osiguranje mogli su da ostvare ili kao penzioneri ili po osnovu rada. Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenom osiguranju 11.04.2019. godine, ovaj izbor je ukinut. Zaposlenje je postavljeno kao prioritetni osnov osiguranja, te su poslodavci dužni da na zaradu penzionera od tada obračunavaju i zdravstveni doprinos.