Paušalno oporezovani preduzetnici

od strane | maj 14, 2013 | Porez na dohodak, Preduzetnici | 89 Komentari

Prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Ukoliko mu zahtev bude odobren, preduzetniku-paušalcu poreska uprava rešenjem određuje paušalni iznos prihoda na koji se plaća porez na prihode od samostalne delatnosti u definisanom iznosu, bez obzira na stvarno ostvareni prihod u poslovnoj godini. Rešenje se donosi za jednu kalendarsku godinu. Preduzetnici- paušalci dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu, nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, pa ne sastavljaju ni završni račun.

Zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu Poreskoj upravi – odeljenju za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u opštini na čijoj je teritoriji registrovan, odnosno obavlja delatnost, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

Nadležni poreski organ dužan je da po zahtevu preduzetnika donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1) osnivaču ortačke radnje;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama, računovodstva i revizije, reklamiranja i istraživanja tržišta (važi od 01.01.2014.);

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara (važi od 30.maja 2013. godine);

5) koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Visinu poreza poreski organ utvrđuje na bazi niza kriterijuma i elemenata:

1) visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradu i okrugu ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;

2) mesto na kome se radnja nalazi;

3) opremljenost radnje;

4) broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice;

5) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;

6) površina lokala;

7) starost obveznika i njegova radna sposobnost;

8) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;

9) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.

89 Komentari

 1. Ana Petrović

  Da li od 01.01.2014. knjigovodstvene agencije mogu placati porez pausalno ili moraju da vode knjige?

  Odgovori
 2. Marija Đorđić

  Poštovana,

  Od 01.01.2014. godine pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku koji obavlja delatnost iz oblasti računovodstva.

  Odgovori
 3. Vlada

  Da li i za pausalce vazi od 01.01.2014 ova izmena,da ce sami odrediti visinu plate ,na osnovu koje ce placati poreze i doprinose a ne kao do sada da ti poreska odredi osnovicu pa te odreze kako njima odgovara.Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Suština paušalnog oporezivanja jeste u tome da, zbog poteškoća da vodite poslovne knjige, Vi kao privredni subjekt niste u mogućnosti da utvrdite prihod na koji biste plaćali porez, već zahtevate da Vam Poreska uprava paušalno utvrdi prihod, pa da na njega plaćate porez.

   Ako želite da pređete na samooporezivanje, ne možete biti paušalno oporezovani, već morate voditi poslovne knjige po prostom ili dvojnom knjigovodstvu i plaćati porez prema stvarnim vrednostima.

   Odgovori
 4. Biljana Savić

  kako preduzetnik koji vodi dvojno knjigovodtvo i u sistemu je pdv-a može preći na paušalno oporezivanje u 2014 godini

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Morate ispuniti sve uslove za odobravanje paušalnog oporezivanja, između ostalog da se bavite delatnošću za koju je dozvoljeno paušalno oporezivanje i da imate promet manji od 6.000.000,00 dinara.
   Zatim, ne možete biti u sistemu PDV-a da biste bili paušalno oporezovani. Morate izaći iz sistema PDV-a.

   Do 30. novembra tekuće godine treba da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje uz potrebne dokaze za narednu godinu.

   Odgovori
   • Biljana Savić

    hvala na odgovoru , ispunjavam sve uslove samo nisam sigurna da li mogu da dam i zahtev za paušalno oporezivanje i zahtev za brisanje iz sistema pdv-a u isto vreme ili je to sve nemoguće za sledeću godinu jer se brisanje iz sistema pd obveznika vrši u januaru za naredni period .
    da li je moguće dati zahtev za paušal do 30 novembra tekuće a zahtev za brisanje u skladu sa Zakonom u januaru 2014

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovana,

     Zahtev za brisanje iz sistema PDV-a, od 01. januara 2013. godine, možete podneti tokom cele godine, a ne samo u januaru. Podsećamo da nakon ulaska u sistem PDV-a, mali obvaznik mora u sistemu provesti dve godine pre nego što može podneti zahtev za izlazak iz sistema.

     Zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se do 30. novembra 2013. godine za 2014.

     Odgovori
     • Zeljka Jokic

      Postovana, da li preduzetnici koji su vec pausalci u 2013.g. moraju da za 2014.g. ponovo podnesu zahtev za pausalno oporezivanje do 30.11.2013.g iako i dalje ispunjavaju sve uslove za pausalce?

     • Marija Đorđić

      Poštovana,

      Potrebno je do 30. novembra podneti zahtev za paušalno oporezivanje za 2014. godinu, uz podnošenje svih propisanih dokaza.

      Naime, postoje određene nedorečenosti u Zakonu u pogledu toga da li se zahtev podnosi svake godine, ali se u privredi ustalila praksa podnošenja zahteva i dokaza o ostvarenom prometu svake godine za narednu godinu.

 5. Biljana Savić

  hvala

  Odgovori
 6. Andrijana Krstic

  Postovani,

  htela bih da otvorim szr u aprilu 2014.
  Da li ovo znaci da cu ja birati izmedju samooporezivanja i pausala?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Na neki način, da, znači. Kategorija paušalaca radiće kao i do sad, a ostali preduzetnici, kojima nije odobreno paušalno oporezivanje prelaze na sistem samooporezivanja. Od 01.01.2014. preduzetnici koji nisu paušalci moraju sami da utvrđuju poreske obaveze (neće dobijati rešenja od Poreske uprave). Ne mogu da biraju da li da pređu na samooporezivanje, već moraju.

   Ako ispunjavate uslov za paušalno oporezivanje, treba da podnesete zahtev Poreskoj upravi u roku od 15 dana od registracije.

   Odgovori
   • Andrijana Krstic

    hvala puno

    Odgovori
   • Igor Nobilo

    Poštovana Marija,
    da probamo da raščlanimo ovo. Naime došlo je do zabune oko značenja termina „samooporezivanje“ i to izaziva priličnu konfuziju. Ja sam obveznk na Voždovcu konkretno.
    Naime samoporezivači su svi preduzetnici koji vode poslovne knjige. E sad oni se dalje dele na dve grupe, prvu čine oni klasični koji doprinose plaćaju na celokupnu dobit, drugi su oni koji isplaćuju ličnu zaradu preduzetnika.
    Ovi koji isplaćuju ličnu zaradu neće dobijati rešenja od PU, osim rešenja o porezu na prihod(dobit). Oni koji plaćaju na celokupnu dobit moraju da dobiju ono minimalno zaduženje putem tih rešenja PU. Znači u slučaju kada imaju gubitak ili premalu dobit oni moraju platiti svakako doprinose, a plaćaju ih po rešenju o akontacionom zaduženju PU.
    Inače meni lično je najveći problem njihova konfuzija u PU. Na primer i dalje mi se zadužuju akontacije po računu 711121 za porez na dobit i biće više nego zanimljivo kada donesu novo rešenje ako je račun stvarno promenjen i za one koji isplaćuju ličnu zaradu u 711123, jer onda će od januara zadužiti i po tom računu ono što su već naplatili po onom starom.
    Uz sve to taj stari račun sigurno ne važi više od januara za one koji plaćaju doprinose na celokupnu dobit već ja za njih propisan 711123 zbog čega i jeste nastalo definitivno zbunjivanje ko su uopšte samooporezivači.
    Kada je ministar Dinkić uveo isplatu lične zarade preduzetnika on je te preduzetnike nazvao samooporezivačima, e a sada je neko drugi sve to izgleda revidirao.

    Druga stvar, ako imate klijente na Voždovcu savetujem Vam da uzmete listinge za račune 721313 i 721331. U mom slučaju zaduženja se nalaze u DIS-u, a moje uplate na neki samo njima znan način u FOX-u, tako da po DIS-u trenutno zaračunavaju kamate, a na FOX-u je preplaćeno. Njihova ideja-rešenje je da ja čekam… završni račun. A dodtle će da gomilaju kamate.
    Uplate su za oba računa išle kako treba preko PIB-a u pozivnom broju što bi značilo da je moralo da završi na DIS-u kao što je zdravstvo završilo. Međutim našlo se na FOX-u gde odlaze uplate pomatičnom broju.
    Značilo bi mi da saznam da li ima još takvih slučajeva ili je u pitanju njihov privatni rat protiv mene što nije isključeno.
    Hvala Vam na izdvojenom vremenu.

    Odgovori
  • Slavisa

   Postovani, knjigovodja mi kaze da me nije registrovano u apr kao pausalca a konkretno imam zanatsku radnju, da li ja moram da vodim knjige? Koliko to tipova ima za zanatlije i koji su uslovi istih.

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovani,

    Ako niste predali zahtev za paušalno oporezivanje, dužni ste da vodite poslovne knjige.

    Objašnjenje o poreskim obavezama za preduzetnike koji vode poslovne knjige i koji su se opredelili za isplatu lične zarade.

    https://experta.rs/koliko-iznose-porezi-za-preduzetnika-na-licnoj-zaradi/

    Ako vas knjigovođa nije prijavio ni za isplatu lične zarade, onda ste izloženi najnepovoljnijem poreskom tretmanu uopšteno – kada na celokupan neto prihod preduzetnika plaćate porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

    Srdačan pozdrav!

    Odgovori
 7. Ljiljana Markovic

  Da li agencija za konsaltingi i edukaciju, koja ima sifru 7022, moze u 2014. da ostane pausalac? Isla sam u poresku upravu i oni su mi rekli da, posto sam jednom podnela zahtev za pausalno oporezivanje ( u 2013. osnovana agencija), nema potrebe da ponovo podnosim.
  Unapred hvala na odgovoru

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ukoliko ispunjavate ostale uslove za paušalno oporezivanje, prema našem mišljenju i trenutno važećim propisima, možete i u 2014. godini očekivati rešenje o paušalnom oporezivanju od Porske uprave.

   Srdačan pozdrav,

   Marija Đorđić

   Odgovori
   • Jovana Savic

    Postovana,

    Ja sam takodje 7022, i podnela sam uredno zahtev da ostanem pausalac u 2014, nisam dobila negativan odgovor u zakonskom roku od 30 dana. Medjutim, moj prijatelj, isto 7022, je na drugoj opstini dobio negativan odgovor,sa objasnjenjem da ta sifra nece moci da ostane pausalac. Moj poreski inspektor mi je odgovorio da ne zna jos uvek i da je zakon nejasan po pitanu tacnih sifri koje mogu ostati pausalci.
    Da li mozete da me uputite na sta se tacno pozivate kada tvrdite da sifra 7022 moze ostati pausalac i da li imate neke informacije po ovom pitanju? Hvala najlepse!

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovana,

     U članu Zakona o porezu na dohodak, stoji sledeće:

     Paušalno oporezivanje

     Član 40

     Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).

     Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

     1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

     2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

     3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

     4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

     5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

     Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

     Delatnosti iz st. 2. i 3. ovog člana opredeljuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

     ***

     Ovde nije navedena delatnost konsultantskih usluga u vezi sa upravljanjem kao razlog za odbijanje zahteva za paušal. Možda se iza negativnog odgovora Poreske uprave krije logika da ako se bavite delatnošću izrade poslovnih strategija ili inženjeringa poslovnih procesa i slično, nema razloga da ne budete u stanju da vodite poslovne knjige. Suština paušalnog oporezivanja jeste da se sitnim zanatima poput obućara omogući da na jednostavan način izmiruju svoje poreske obaveze.

     S obzirom da paušalci nemaju knjigovođe, mi nemamo klijente koji su paušalci pa se i pitanjima u vezi sa ovom grupom obveznika bavimo samo površno.

     Najbolje je da zamolite Vašeg referenta da Vas uputi na propis kojim se bliže definišu delatnosti koji nemaju pravo na paušalno oporezivanje, ukoliko to nije član Zakona koji sam Vam gore navela.

     Srdačan pozdrav,

     Marija Đorđić

     Odgovori
 8. djordje stanić

  Molim Vas da mi kažete koliko novca mogu dnevno da podignem sa rčuna.Paušalac sam

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Dnevni limit određuje Vaša poslovna banka, pa je najbolje da se raspitate kod zaposlenih u Vašoj banci.

   Odgovori
 9. Milena Dzajkovski

  Moj drugar ima vulkanizersku radnju I cuo je da sada od 01 01 2014 mora da predje na vodjenje knjiga a cak nema ni fiskalnu kasu….Njegov prijatelj na drugoj opstini je vec dobio resenje da mora da vodi knjige….nigde nemogu da nadjem podatak da su I vulkanizerima uvedene knjige..Mozda mozete da mi kazete kad je nastala ta promena I da li je nastala uopste???Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Milena,

   Izvinite na kasnom odgovoru.

   Tokom godine smo imali informaciju da automehaničari i vulkanizeri neće imati pravo na paušalno oporezivanje, ali kada sam pripremala odgovor na Vaše pitanje, nisam uspela da nađem propis koji na ovo upućuje.

   Nadam se da ću Vam poslati dopunu odgovora u narednih par dana, a Vi budite ljubazni, pa nam javite kako je Poreska uprava odgovorila na zahtev Vašeg prijatelja.

   Srdačan pozdrav.

   Odgovori
    • Marija Đorđić

     Hvala, Suzana. I mi smo u međuvremenu došli do tumačenja da preduzetnici koji poseduju automehaničarske i slične servise nemaju pravo na paušalno oporezivanje, jer prema šifri delatnosti spadaju u veleprodaju ili maloprodaju.

     Srdačan pozdrav!

     Odgovori
 10. olja filipovic

  Postovani,

  Molim Vas da mi kazete koje su obaveze preduzetnika koji je bio pausalac do 31.12.2013. a od 01.01.2014. vodice poslodve knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva,isplacivati licnu zaradu i primenjivati samooporezivanje?Sta treba i do kada da podnese od dokumentaciju Poreskoj Upravi kao i na osnovu kojih iznosa ce on racunati osnovicu za porez na prihode od samostalne delatnosti?

  Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Na osnovu svih promena koje se tokom godine beleže u knjigovodstvu, zatim godišnjeg popisa i korekcije prihoda i rashoda po osnovu poreskih zakona vrši se obračun oporezive osnovice. Nije moguće u jednom članku napisati odgovor na Vaše pitanje.

   Ukoliko ne posedujete dovoljno znanja da sami vodite knjige i obračunavate poreske obaveze, najbolje je da angažujete eksternog knjigovođu, koji će Vam dati odgovor na Vaša pitanja i brinuti se da su Vaše poreske obaveze isptano obračunate i optimizovane.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 11. Marija

  Molim Vas možete li mi pojasniti pojam ,,umanjenje poreske osnovice,, i da li jedan pausalac može da ima pravo na to.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Postoje brojna umanjenja, na koje tačno mislite? Navedite član Zakona ili detaljnije pojasnite vrstu poreza i osnov umanjenja.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 12. EDINA FAZLIC

  Postovani,
  Pre dve godine sam registrovala knjigovodstvenu agenciju i placala pausalno porez, u novembru sam predala zahtev za pausalno oporezivanje i nisam dobila nikakvo obavestenje da ne mogu i dalje biti pausalac pa me interesuje kako da postupam u ovoj godini.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Prema važećim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, preduzetnicima koji se bave pružanjem knjigovodstvenih usluga ne može biti odobreno paušalno oporezivanje (član 40 Zakona o porezu na dohodak građana).

   Prema našem mišljenju, treba da vodite knjige od 01.01.2014. godine. Možete se opredeliti za isplatu lične zarade preduzetnika, a poresku obavezu u svakom slučaju utvrđujete samooporezivanjem.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 13. Ivana Jevrić

  Draga Marija,

  Vodim agenciju koja se bavi uslugom posredovanja.
  Paušalno sam oporezovana.

  Zanima me da li moram imati opravdanje, u obliku Ugovora o posredovanju za svaku uplatu na račun, bilo da se radi o uplati pravnog ili fizičkog lica, ili državu ne zanimaju uplate na račun, već samo redovna uplata poreza i doprinosa, kao i vođenje KPO knjige.

  Puno bi mi pomogao Vaš odgovor.
  Hvala unapred.

  Pozdrav,
  Ivana

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Ivana,

   Niste naveli o kojoj vrsti posredovanja se radi. Posedovanje ugovora Vam je možda obavezno zbog nekog od zakona koji uređuje Vašu delatnost. Svakako je najbolje da odnos sa komitentima uredite Ugovorom.

   Što se tiče uplata i paušalnog oporezivanja, potrebno je da za svaku izvršenu uslugu izdate račun. Svaki izdati račun beležite u Knjizi ostvarenog prometa (KPO). Zbir svih izdatih računa čini Vaš ukupan godišnji prihod, koji ne treba da pređe 6 miliona dinara, ukoliko želite da ostvarite pravo na paušalno oporezivanje.

   Poreska uprava često traži potvrdu iz Vaše poslovne banke o ostvarenom prometu na tekućem računu u toku poslovne godine, kada predajete zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu.

   Naravno, obavezni ste da redovno uplaćujete poreske obaveze i vodite KPO knjigu, a promet se kontroliše i pregledom uplata koje ste primili na tekući račun.

   Nadam se da sam Vam pomogla.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 14. milada vujovic

  preduzetnik, agencija za knjigovodstvene usluge, neuzimam zaradu, poreska obaveza je samooperezivanje, da li sam u sistemu pdv? i da li treba da vodim za svoju agenciju knjige pk1 i pk2?

  Odgovori
 15. Sale

  Poštovana;
  Želeo bih da otvorim dečiju rođendaonicu,u kojoj bi se odvijala i sportska rekeracija(stoni tenis).Ono što me zanima da li sa šifrom 9329-ostale zabavne i rekreativne delatnosti,treba da imam fiskalnu kasu,i vodim knjige?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Najbolje je da se raspitate u nadležnoj filijali Poreske uprave da li pod ovom šifrom delatnosti možete biti paušalno oporezovani.
   Prema saznanjima koja mi imamo, možete.

   Ukoliko Vam Poreski organi ne odobre paušalno oporezivanje, u tom slučaju morate da vodite poslovne knjige i da poreske obaveze utvrđujete samooporezivanjem, kao i da imate fiskalnu kasu, jer biste pružali usluge fizičkim licima.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 16. Nikola Djordjevic

  Postovani,

  otvorio sam radnju, pausalno oporezovanu, za izradu softvera. Imao sam jednu uplatu iz inostranstva. Deo te uplate sam konvertovao u dinare kako bih platio porez, a deo je ostao na deviznom racunu
  Zanima me kako se ovo evidentira u KPO knjizi?
  Da li samo ono sto ja konvertovao ili ceo uplaceni iznos konvertovan u dinarima?

  hvala unapred.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Nikola,

   U KPO knjizi evidentira se ostvareni promet preduzetničke radnje. Promet čini vrednost robe i usluga koje ste prodali. Dokaz o prometu je izdati računi kupcu. Račun izdajete kada izvršite pružanje usluge, u vrednosti usluge koju ste pružili, bez obzira da li je usluga plaćenja delimično ili u celosti, ili uopšte nije plaćena. Vrednost pružene usluge predstavlja Vaš prihod (promet).

   Način i visina plaćanja ne utiču na vrednost ostvarenog prihoda.
   Dakle, u Vašem slučaju, u Knjizi ostvarenog prometa evidentirate vrednost pružene usluge prema ugovoru sa ino-kupcem i računu koji mu izdajete, neovisno o tome koliko Vam je kupac do sada platio, i na koji način se uplaćeni novac dalje kretao/koristio.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 17. Goran Sakić

  Poštovana,
  hteo bih da otvorim firmopisačku radnju i vidim da je upala u paušalno oporezivanje.
  Recimo da u narednoj godini ostvarim prihod od 5.000.000. preko računa i podignem
  ceo iznos.
  Da li će mi naredne godine biti povećan iznos paušala?
  Da li će mi retroaktivno biti povećan iznos paušala? ( Znate kako to Poreska uprava radi, otvorite radnju, dobijete rešenje a onda u avgustu ili čak oktobru stigne konačno rešenje ).
  Da li moram da opravdam sve pare koje podignem?
  Unapred hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   novac koji podižete ne morate da pravdate. Paušalci su obavezni da vode jedino evidenciju o prodatim dobrima i uslugama (dakle o prihodu – izlazu) u okviru KPO knjige. Podatke o troškovima niste obavezni da vodite. Plaćanjem poreza po rešenju ispunili ste svoju obavezu koja se tiče poreza na dohodak, tako da sav novac koji zaradite možete podići.

   Što se tiče odnosa između ostvarenih prihoda i visine obaveza iz rešenja – s obzirom da nemamo nikakva iskustva u radu sa paušalcima, nemam odgovor na ovo pitanje.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 18. Slavoljub Stanković

  Poštovani

  dali u oblasti građevinarstva postoje ograničenja u vezi paušalnog oporezivanja, konkretnon dali delatnost 4120 može biti paušalno oporezovana?

  Unapred hvala!

  Odgovori
 19. Vladimir

  U kućnim uslovima dizajniram nalepnice i štampam ih na kućnom štampaču… napravio sam sajt i ljudi naručuju a ja im nalepnice šaljem običnim pismom. Mesečna zarada mi je oko 2.000 (dve hiljade) dinara. Kako to da radim legalno tj. da platim državi porez?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Vladimire,

   Kada neko lice obavlja neki posao trajno i od njega ima zaradu, dakle obavlja delatnost, trebalo bi da se registruje kao privredno društvo ili preduzetnik. S obzirom da je Vaša zarada skromna, mislim da bi Vam bilo apsolutno neisplativo da registrujete delatnost. Možda postoji neki oblik oporezivanja slobodnih umetnika ili neke vrste male radionice koji bi Vama odgovarao, ali s obzirom na naš fokus, a to su pravna lica i preduzetnici, nisam upoznata sa ovom oblašću.

   Pokušajte da se raspitate u opštini ili poreskoj upravi, nemam bolju ideju, nažalost. Pa nam javite ako nešto saznate 🙂

   Pozdrav!

   Odgovori
 20. Nenad

  Poštovani… Uslužno bih naplaćivao neke usluge fizičkim licima koja uplatu vrše u prodavnici sa kojom moja agencija ima ugovor, Ta uplata je na primer 2000 din .. usluga je 70 din.. Prodavnica zatim agenciji u roku od 7 dana uplaćuje sve te iznose na moj račun i agenciji ostaje provizija kao zarada a ostali iznosi se raspoređuju po želji fizičkog lica na ono što je to lice zahtevalo.. Kako moju agenciju gleda država da li tada prelazim 8 milijona prihoda ili nekako mogu dokazati da radim samo za proviziju i na to da naplaćuju porez?.. Ovo me više interesuje zbog načina kako je to regulisano za firmu koja se bavi primanjem dopuna za mobilne telefone za sva tri provajdera ( znači samo na razlici u ceni bi imali obavezu da plaćaju porez ) . Prodavac izda fizičkom licu fislkalni račun za dopunu od 200 dinara .. i naplati 10 dinara preko.. Pitam se kako i koliko bi moja agencija trebalo da plaća porez ukoliko bi sličnu aktivnost preduzimala i kako je ta usluga registrovana,,
  Nadam se da ste razumeli moje pitanje .. ukoliko ne dopuniću ga na vaše traženje —
  Unapred hvala na odgovoru
  Nenad

  Odgovori
 21. Branka

  Postovani da li sifra 8622 moze da bude pausalno oporezovana? Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Postovana Brankice,

   To treba da proverite sa Vasim (buducim) referentom pri opstini.

   Pozdrav!

   Odgovori
 22. Zavisa

  Postovana, molio bih za odgovor.

  Planiram da registrujem automehanicarsku radnju. Da li moram imati fiskalnu kasu i na koji nacin evidentiram i upisujem racune fizickim licima za izvrsene automehanicarske usluge?

  Hvala!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Prema informacijama kojim raspolažemo, automehaničarske radnje ne mogu biti paušalno oporezovane. Naime, Poreska uprava od pre oko godinu dana zauzela je stav da automehaničari ne ispunjavaju uslov za paušalno oporezivanje. Najbolje je da ovo proverite sa poreskim inspektorom.
   U tom slučaju morate imati fiskalnu kasu i fizičkim licima izdavaćete fiskalne isečke za usluge koje pružate.

   Ako biste imali pravo na paušalno oporezivanje, onda biste, kao preduzetnik paušalac, bili oslobođeni obaveze da imate fiskalnu kasu, a fizičkim licima biste izdavali račune, jer je to obaveza po članu 15. Zakona o zaštiti potrošača.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 23. Nebojsa

  Postovana Marija, imam agenciju za video produkciju, sifra delatnosti je 5911 i pausalac sam. Zanima me kako se obracunava pausalnih 6.000.000 Da li je to od prvog dana poslovanja agencije (prve uplate) ili je kalendarska godina? Ako je kalendarska godina, da li to znaci da imam pravo do 31.12. da primam uplate do 6 miliona a da se od 01.Janura nove godine, to „resetuje“ na nulu i onda opet novih 6 miliona do kraja tekuce kalendarske godine? Nigde u zakonu niti njegovom tumacenju nisam pronasao odgovor na ovo pitanje. Mnogi mi kazu da se racuna 365 dana unazad. Meni je to mnogo komplikovano da shvatim pa ako bi mogli da mi pojasnite jer ne bih zeleo da napravim neku gresku i udjem u sistem PDV-a.
  Unapred hvala na odgovoru.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Nebojša,

   Važno je da razlikujete porez na prihode od smostalne delatnosti i porez na dodatu vrednost (PDV). Zbunjeni ste jer ste ih poistovetili.

   Naime, na ono što zaradite tokom godine kao preduzetnik plaćate porez na prihod od samostalne delatnosti, a porez na dodatu vrednost je nešto drugo.

   Pošto ste paušalno oporezovani, porez na prihode od samostalne selatnosti plaćate po rešenju Poreske uprave, i stoga sigurno niste obveznik PDV. Odnosno, ako biste ispunili uslove za ulazak u sistem PDV ne biste mogli da ostvarite pravo na paušalno oporezivanje.

   Ono što vas je zbunilo je činjenina da se za ulazak u PDV posmatra promet u periodu od 365 dana unazad, a za paušalno oporezivanje kalendarska godina.

   Dakle, vama je relevantan promet u toku kalendarske godine. Ako ostvarite više od 6.000.000 dinara ne možete više biti paušalac.

   Za ulazak u sistem PDV treba da ostvarite 8.000.000 u prethodnih 365 dana.

   Hipotetički, ukoliko bi se desilo da ste od jan-nov 2014 godine ostvarili prihod od 500.000 dinara, a u decembru fakturisali 4.000.000 dinara, a u 2015. godini od jan-juna 4.000.000 dinara, iako za kalendarske godine nista prekoračili limit za paušal, ostvarili ste preko 8.000.000. dinara prometa gledajući 365 dana od juna pa u prošlost, a time ulazite u sistem PDV i gubite status paušalca.

   Dakle, za paušalno oporezivanje prihod do 6.000.000 u kalendarskoj godini
   Za ostanak van PDV prihod do 8.000.000 u prethodnih 12 meseci

   Ako vas nisam još više zbunila, biće dobro 🙂

   Odgovori
 24. vlada

  FRIZERSKI SALON PAUSALAC KOJI BLOK RACUN TREBA DA IZDAJE???

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Pretpostavljam da mislite na račun u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti potrošača.

   Račun iz ovog člana naročito sadrži:

   1) naziv ili poslovno ime, adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;

   2) podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;

   3) prodajnu cenu;

   4) datum izdavanja računa;

   5) specifikaciju prodajne cene.

   Odgovori
 25. Marija

  Poštvana Marija,
  može li se sa šifrom 7022 biti paušalac? Hvala.
  Pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Marija,

   Šifra 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi da poslovanjem nije izričito navedena kao delatnost za koju se ne može odobriti paušalno oporezivanje u Zakonu o porezu na dohodak građana.

   Prošle godine, prema informacijama koje imamo, preduzetnicima sa ovom šifrom odobravano je paušalno oporezivanje. Da li se nešto promenilo (ili će se promeniti), najbolje je da se raspitate kod Vašeg referenta u Poreskoj upravi.

   Odgovori
 26. Nada Perin

  Postovani

  zelim da Vam se zahvalim na tumacenju propisa koje sam upravo sad citala putem interneta.Posebno me je zainteresovalo pausalno oporezivnje i sifra 7022.Jos kada biste mi nabrojali radnje i poslove koji ulaze u ovu sifru delatnsti!!!

  Srdacni pozdravi i hvala
  Nada Perin

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Opis svake delatnosti možete pronaći u Klasifikaciji delatnosti, koju možete pronaći na linku http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Klasifikacija%20delatnosti/Klasifikacija.pdf

   Konkretno pod šifrom 70.22 nalazi se:

   Obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim
   organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono
   planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga
   finansijska pitanja.
   Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u
   oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija
   penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole.
   Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne
   pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa:
   – izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole
   – davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se
   odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu,
   upravljanje informacijama i dr.

   Ne obuhvata:
   – projektovanje softvera za računovodstvo, del. 62.01
   – davanje pravnih saveta i predstavljanje, del. 69.10
   – obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i poslova kontrole; davanje
   poreskih saveta, del. 69.20
   – arhitektonske i inženjerske konsultantske aktivnosti, del. 71.11 i 71.12
   – ekološke, agronomske, bezbednosne i slične konsultantske aktivnosti, del. 74.90
   – delatnost agencija za zapošljavanje, del. 78.10
   – pomoćne obrazovne aktivnosti, del. 85.60

   Odgovori
 27. Ivan

  Poštovani, molim vas za informaciju koju nikako ne mogu naći.

  Ja sam preduzetnik na paušalnom oporezivanju. Ono što mi je jasno je da do 6.000.000 prihoda u kalendarskoj godini mogu biti paušalac. Kako sam u IT sferi, moji troškovi su takvi da mi je najveći deo prihoda ujedno i zarada, i da kao preduzetnik-paušalac mogu sa novcem na računu radnje raspolagati slobodno i za lične troškove što spada u zaradu.

  E ali ovo je moja nedoumica: ako sam u godini ostvario recimo 4.000.000 RSD prihoda, kao paušalac, a od toga mi je 1.000.000 trošak te samim tim sam podigao 3.000.000 RSD kao svoju zaradu tj. zaradu preduzetnika paušalca – za razne lične troškove, trebam li onda platiti i kako se u narodu zove popularno „porez na ekstraprofit“ tj. dodatni porez na dohodak za dohodak koji prelazi trostruku prosečnu zaradu u RS? Ta trostruka zarada je bilo nešto oko 2.200.000 ako se sećam a iznosi 10% na to preko 2.2 M RSD, odnosno 15% na iznos preko šestostruke zarade.

  Dakle, da li sem onoga što kao paušalac plaćam po rešenju porske uprave, trebam da se prijavim i za ovaj dodatni porez?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Porez koji pominjete naziva se godišnji porez na dohodak građana.

   Uređen je Zakonom o porezu na dohodak građana. Njega plaćaju fizička lica koja u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez.

   Dohotkom se smatra godišnji zbir:
   1) zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona;
   2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. ovog zakona;
   3) oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ovog zakona;
   4) oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. ovog zakona;
   5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. ovog zakona;
   6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a ovog zakona;
   7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. ovog zakona;
   8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

   U prethodnom nabrajanju, pod tačkom 2) je paušalno oporezovani prihod preduzetnika (član 40.)

   Dakle, vi kao paušalno oporezovani preduzetnik jeste obveznik godišnjeg poreza na dohodak, ukoliko zbir svih dohodaka po različitim osnovama, pređe granicu za oporezivanje. Odnosno, drugim rečima, paušalno utvrđen prihod ulazi u zbir godišnjeg dohotka, i to podvlaćim još jednom, u iznosu iz rešenje Poreske uprave. Dakle, ne treba da posmatrate stvarno ostvareni prihod i troškove, već iznos paušalno utvrđenog prihoda iz rešenja Poreske uprave.

   Ukoliko paušalno utvrđen prihod zajedno sa ostalnim prihodima koje ste ostvarili tokom godine (na primer zarada, prihodi od izdavanja nekretnina itd.) pređe utvrđeni cenzus, u tom slučaju treba da predate prijavu za godišnji porez na dohodak građana u kojoj se obračunava poreska obaveza po kojoj zatim plaćate porez.

   Odgovori
 28. Dragan

  Postovani,

  u junu 2015. sam se registrovao kao preduzetnik u Apr-u i podneo zahtev za pausalno oporezivanje u odgovajucem roku. Jos uvek nisam dobio resenje o iznosu pausalnog poreza, u poreskoj upravi moje opstine (Cukarica) ne znaju da mi kazu kada ce resenja stici. Posto sam novi preduzetnik, malo sam zabrinut, pa vas molim da mi odgovorite na nekoliko pitanja.

  Da li resenje o pausalu moram dobiti do kraja tekuce godine i ako se to ne dogodi da li je to neki problem?

  Da li imate neke infomacije kada bi resenje moglo da stigne?

  Hvala unapred

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Prema članu 42. Zakona o porezu na dohodak građana, nadležni poreski organ dužan je da po zahtevu preduzetnika donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Ako nadležni poreski organ ne reši po zahtevu u roku iz stava 2. ovog člana, smatra se da je zahtev za paušalno oporezivanje prihvaćen. Dakle, možete da smatrate da vam je odobreno paušalno oporezivanje.

   Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.
   U slučaju iz stava 4. ovog člana, nadležni poreski organ će rešenjem naložiti preduzetniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine. Ako nije bilo nekih izmena u vašem poslovanju, i u 2016. godini nastavljate po istom.

   U 2015. godini preduzetnici masovno nisu dobili rešenja. Mi nemamo informaciju o čemu se radi, s obzirom na to da smo mi knjigovodstvena agencija, i da ne sarađujemo sa paušalcima, pa nam ova pitanja nisu od važnosti.

   Pozdrav!

   Odgovori
 29. Vladimir

  Postovana,

  preduzetnik sam (pausalac) i molio bih vas da mi razjasnite jednu nedoumicu. Znam da ukupan promet u godini za koju se utvrdjuje porez ne sme biti veci od 6.000.000 dinara (da bi ostao pausalac). Nije mi jasno da li se misli na tekucu godinu npr. 01.01.2015.-01.01.2016. ili na godinu dana rada od datuma registrovanja-otvaranja radnje npr. 01.04.2015.-01.04.2016 . Pretpostavljam da je u pitanju regularna tekuca godina, ali znacila bi mi dodatna potvrda od vas da li cu izgubiti status pausalca ako u periodu 01.04.2015.-01.04.2016. promet moje radnje predje 6.000.000 dinara, a pritom po racunici za tekuce godine 01.01.2014.-01.01.2015. i 01.01.2015.-01.01.2016. bude ispod 6.000.000 dinara.

  Pozdrav i hvala!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   U pitanju je kalendarska godina.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 30. aleksandra

  Poštovana,

  Imamo radnju za proizvodnju i odrzavanje namestaja sifra 3109 i paušalci smo. Jasno nam je da bez fiskalne kase ne mozemo vrišiti prodaju gotovog nameštaja fizičkim licima već samo pravnim licima koja plaćaju preko računa, interesuje me da li i fizička lica mogu uplaćivati preko računa za izradu gotovih proizvoda odnosno da li takav račun možemo uneti u kpo.
  Takodje me interesuje da li se i kako zakljucuje kpo na kraju godine?
  Unapred hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Kao što sam nekoliko puta istakla, nemamo iskustva u radu paušalno oporezovanih preduzetnika, s obzirom da njima nije potreban knjigovođa.

   Ne vidim razlog zašto fizičko lice ne bi moglo da izvrši uplatu na vaš poslovni račun. Način plaćanja ne utiče na poreske obaveze, niti na obavezu evidencije prometa preko fisklane kase.

   Delatnosti koje su oslobođenje obaveze evidencije prometa preko fiskalne kase (što znači izdavanja fiskalnih računa) definisane su Pravilnikom koji možete pronaći na sajtu PU, klikom ovde.

   Odgovori
 31. Bojana

  Da li sa sifrom delatnosti 5610 mogu da budem pausalac?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Prema člnau 40 Zakona o porezu na dohodak građana, paušalno oporezivanje ne može da se odobri preduzetniku koji obavlja delatnost hotela i restorana. osim preduzetniku koji ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

   Dakle, ukoliko obavljate delatnost u kiosku, prikolici ili sličnom objektu, treba da se javite nadležnoj Poreskoj upravi i raspitate se o podnođenju zahteva za paušalno oporezivanje.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 32. Marija

  Poštovani,
  Da li šifre 43.39 Ostali završni radovi i 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi mogu da potpadnu pod paušalno oporezivanje? (van sistema pdv-a)

  Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Marija,

   Po mom mišljenju, ova šifra delatnosti može da potpadne pod paušalno oporezivanje, ukoliko su ispunjeni drugi propisani uslovi. Konačnu informaciju o tome možete dobiti od Poreske uprave.

   Molim vas da razgraničite da ni jedan paušalno oporezovani preduzetnik ne može biti obveznik PDV-a, a da ne morate biti paušalno oporezovani da biste bili van sistema PDV-a. Preduzetnici koji vode poslovne knjige ne moraju posili zakona da budu obveznici sve dok je promet u prethodnih 12 meseci manji od 8.000.000 dinara.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 33. Maja

  Postovani,
  Hvala puno na trudu i svim informacijama za nas laike. Pausalno placam porez (domaca radinost) i povremeno (znaci sporedna delatnost) napisem tekst za strani veb portal. Moje pitanje je – da li mogu uplatu za pisanje teksta primiti na svoj biznis devizni racun ili iskljucivo kao fizicko lice, jer je u pitanju autorski rad?
  Srdacan pozdrav!

  Odgovori
 34. Joca

  Planiram da pokrenem portal sa Google Adsense reklamama. Pod kojom sifrom ovo mogu da uradim, a da budem pausalno oporezovan? Isto tako, da li je obavezno imati deklaracije svih oglasivaca koji imaju ugovor sa Google-om, posto je ovo prakticno nemoguce?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Joco,

   Nije moguće ostvariti pravo na paušalno oporezivanje za delatnost marketinga.

   Što se tiče propisa iz oblasti oglašavanja, tu vam nažalost ne mogu pomoći.

   Pozdrav!

   Odgovori
 35. Djordje

  Mene zanima u koju grupu spada sifra delatnosti 7022?

  Do sada sam bio ubedjen da je 5 grupa, medjutim, prosle nedelje sam bio u poreskoj na Novom Beogaradu da se raspitam oko resenjaa i tamo su mi rekli da ja spadam u 3 grupu.

  Pozdrav

  Odgovori
 36. Ivana

  Poštovani,
  interesuje me sledeća situacija, planiram da otovorim preduzetničku radnju (nisam nigde drugde radno angažovana) za sada ono što meni najviše odgovara je šifra 69.10. Odlučila bih se da ne vodim knjige, niti da budem u sistemu PDV-a za sada tj u prvih 365 dana kalendarske godine. Ono što nisam sigurna jeste:
  1.da li imam obavezu fiskalne kase
  2. da li ova šifra podpada po paušalnim oporezivanjem,
  3. i koja bi okvirna mesečna cifra bila plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalni utvrđeni prihod?
  Hvala Vam
  Ukoliko imate neku Vašu sugestiju a ja sam izostavila na ovom postu bila bih Vam zahvalna na tome

  Odgovori
 37. Aleksandar

  Postovani, imam dva pitanja – da li prihod po delatnosti 6202 ulazi u limit 8.000.000 u slucaju da radim za ino partnera elektronskim putem i/ili u inostranstvu? Da li se faktura iz decembra 2015, a uplata po toj fakturi u januaru 2016. racuna u limit od 6.000.000 u prosloj ili u ovoj godini?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Aleksandre,

   Usluge pružene elektronskim putem prema članu 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost su usluge čije je mesto prometa mesto u kome primalac usluge ima sedište, dakle u vašem slučaju inostranstvo. Vrednost usluga pruženih u inostranstvu ne ulazi u ukupan promet, prema članu 33, 28 i 24 Zakona o porezu na dodatu vrednost, te po mom mišljenju, ovaj promet ne ulazi u limit od 8.000.000 dinara za koji pitate.

   Po mom mišljenju, faktura iz decembra 2013 godine čini promet 2013. godine, te ulazi u zbir prometa u toj godini.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 38. Nevena

  Postovani,

  interesuje me da li pausalac moze da kupuje rezervne delove od dobavljaca i fakturise ih svojim kupcima po svojoj prodajnoj ceni?
  Pausalac je registrovan kao radnja za popravku i servis viljuskara.

  Hvala unapred.

  Odgovori
 39. Lena

  Poštovani,
  Vaš sat ima veoma korisne informacije. Pa sam iskoristila priliku da vas pitam.
  Bavim se umetnošću i prodajem svoje radove i do sada sam prodaju i plaćanje poreza regulisala na osnovu ugovora o autorskom delu.
  Interesuje me da li mogu plaćati porez paušalno, ne vidim da su umetnici jasno nabrojani pod paušalnim delatnostima? Po čemu su umetnici sposobniji da vode knjige, više od advokata i ostalih…ako je to obrazloženje za uvođenje paušalnog poreza.
  Drugo pitanje je da li mogu biti preduzetnik?

  Odgovori
 40. Kristina

  Postovani,

  Bavim se izradom web sajtova, odrzavanjem drustvenih mreza i pomalo grafickim dizajnom, da li na bilo koju od navedenih stvari po novom imam pravo da udjem u sistem pausalnog oporezivanja i pod kojom sifrom. Opstina je Cukarica.

  Odgovori
 41. Marina

  Poštovana,

  Interesuje me da li negde može da se nađe spisak šifri delatnosti koji bi bio podeljen recimo na šifre koje ulaze u paušal i one koje ne mogu biti paušalci. Takođe me zanima ukoliko se neko opredeli za paušalca, može li imati još neku sporednu šifru delatnosti osim te glavne i postoji li neki limit koliko sporednih šifri može imati. Znam da d.o.o. može ali ne znam za paušalce. ( konkretno me interesuju šifre 7021, 7022 i 7490) Hvala Unapred

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Marina,

   Meni nije poznato da postoji takav spisak.

   Što se tiče šifre delatnosti, moguće je registrovati samo jednu, pretežnu delatnost. Preduzetnik može da se bavi i svim drugim, zakonom dozvoljenim delatnostima. Vodite računa da to budu šifre za koje se priznaje paušalno oporezivanje. Sve značajne izmene u poslovanju dužni ste da prijavite Poreskoj upravi, te nije loše da se konsultujete sa poreskim inspektorom u vezi ovih izmena.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 42. SC

  Zdravo Marija,

  u dve banake (Unicredit, Poštanska štedionica) dobili smo informaciju da paušalci (kao i doo i knjigaši) imaju dnevni limit od 150.000 dinara za podizanje gotovine, a da za sume preko te moraju podneti određenu dokumentaciju. Na kraju, suočeni sa argumentima da paušalci nemaju pravdanje troškova, i da svrha podizanja nije plaćanje računa (na šta se pravilnik koji su pominjali odnosi) već isplata neto prihoda (na koje se paušalno plaća porez, te ne postoji dodatno oporezivanje), tražili su da se takav zahtev podnese na memorandumu („hoću da podignem milion dinara, pečat, potpis“), valjda da bi formalno imali dokumentaciju. Interesuje me Vaše mišljenje, da li za podizanje sume od preko 150.000 dinara sa računa preduzetnika postoje ikakve prepreke ili propisi koji se na to odnose, kao i da li je u redu to uraditi sa šifrom 141 i svrhom isplata neto prihoda.

  Srdačan pozdrav,
  Stefan

  Odgovori
 43. Jasmina

  Postovana Marija,
  htela bih da registrujem radnju za proizvodnju torti i kolaca. Da li mogu da se registrujem kao pausalac, da li to moze da bude zanatska radnja i da li moram da imam fiskalnu kasu, posto radim iskljucivo po narudzbini i moji klijenti su pretezno fizicka lica?
  Hvala unapred!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Jasmina,

   Možete biti paušalno oporezovani, ali vam treba fiskalna kasa kako biste evidentirali promet sa fizičkim licima.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 44. Bojana

  Poštovana,
  Da li kao medicinska sestra mogu da budem paušalac sa šifrom 86.90?
  Ukoliko ne, da li mogu da proširim delatnost u okviru svoje doo firme (ogrankom) na ovu vrstu delatnosti?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Medicinska delatnost nije u domenu našeg rada, pa nemam odgovor na vaša pitanja. Principijelno, d.o.o. firma može da registruje ogranak sa drugom delatnosšću. Da li se na taj način može vršiti konkretna delatnost, nije mi poznato.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *