Obveznici plaćanja naknade prema Uredbi o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada su:

1. proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su oni sastavni deo ,

2. proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrži azbest,

3. proizvođači odnosno uvoznici akumulatora i baterija i proizvoda koji sadrže akumulatore i baterije,

4. proizvođači odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja i maziva,

5. proizvođači odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište Srbije ili ih koriste kao krajnji potrošači,

6. proizvođači odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište Srbije ili ih koriste kao krajnji potrošači.

Agencija za zaštitu životne sredine izdala je na internet stranici link ka spisku uvoznika dobara koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Na osnovu ovog spiska, inspekcija ministarstva će vršiti kontrolu plaćanja nadoknade i dostavljanja godišnjeg izveštaja od strane pravnih lica i preduzetnika.

Proverite da li ste na spisku. Spisak možete pogledati na sledećem linku:

http://www.sepa.gov.rs/download/posebni_tokovi/SPISAK%20UVOZNIKA%20CARINA%20SVE.pdf