Novi obrasci platnih naloga

od strane | sep 18, 2015 | Platni promet, Preduzetnici, Privredna društva | 0 Komentara

Od 01. oktobra 2015. godine pocinje primena novog Zakona o platnim uslugama. U ovom tekstu ukazacemo na jednu od novosti koju nam on donosi – nove obrasce platnih naloga.

Nove obrasce u Excel formatu možete preuzeti na dnu teksta.

Narodna banka Srbije donela je Odluku o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima („Službeni glasnik RS“, 55/2015 i 78/2015) kojom je uredjen izgled novih obrazaca platnih naloga, i to:

  • naloga za prenos,
  • nalog za uplatu, i
  • nalog za isplatu.

Odlukom je propisano da obrasci platnih naloga koji se izdaju na papiru budu dimenzija 99×210 mm, sto odgovara jednoj trecini stranice formata A4, a da se štampaju na samokopirajućem papiru bele boje s crnim linijama. Nalozi se sastoje od najmanje dva primerka, a obrazac platnog naloga može imati i više od dva primerka u zavisnosti od potreba pružaoca i korisnika platnih usluga.

Prvi primerak, koji pružalac platnih usluga (na primer banka) overava, vraća se korisniku platnih usluga, a drugi ostaje pružaocu platnih usluga kao dokument na osnovu koga se izvršava placanje.

Izuzetno, na zahtev korisnika platnih usluga, a uz saglasnost pružaoca platnih usluga, nalog za prenos može da se sastoji samo od jednog primerka, u kom slučaju je pružalac platnih usluga dužan da korisniku platnih usluga izda potvrdu o prijemu platnog naloga, s tim da ako je korisnik platnih usluga pravno lice tu potvrdu izdaje na njegov zahtev.

Uputstvo za popunjavanje obrazaca platnih naloga procitajte ovde.

Sva tri obrasca platnih naloga u Excel formatu možete preuzeti ovde:

[download id=“1950″]

Ilustracija:

Nalog_za_uplatu_01102015

Nalog_za_isplatu_01102015

 

Nalog_za_prenos_01102015

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *